หน้าแรก

เว็บบอร์ดชาวเรือ

สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ

สนับสนุนเว็บเรา

ติดต่อเรา

Facebook

MarineThai.Com | MarineThai.Net

 

 

 

 
 
 

 

 

สำหรับบทความและเอกสารน่าอ่านสำหรับคนเรือไทย ที่ได้รวบรวมไว้ในหน้านี้ เป็น บทความ ข้อกำหนด กฎระเบียบ สาระน่ารู้ และ ข้อมูล ต่างๆ ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้รู้หรือทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ตลอดจนท่านผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องนั้นๆ ที่ได้กรุณาถ่ายทอดให้พวกเราได้รับทราบ ข้อมูลทั้งหมดนี้ทาง มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ใคร่ขอกราบขอบพระคุณสำหรับท่านที่ได้กรุณาจัดส่งมาให้ หรือแจ้ง link มาให้กับผู้จัดทำ รวมถึงเว็บเจ้าของข้อมูลนั้นด้วย ซึ่งบางบทความที่มีประโยชน์ ทางเราได้ทำการคัดลอกมาไว้ที่เว็บของเราเพื่อป้องกันการสูญหายหรือ link เสียในอนาคตไว้ให้กับท่านสมาชิกหรือผู้สนใจได้อ่านกันครับ

เว็บ มารีนเนอร์ไทยดอทคอม นี้ไม่มีเจตนาหรือนโยบายในทางการค้าใดๆ ทั้งสิ้น ยินดีเผยแพร่บทความและข้อมูลอันเป็นประโยชน์โดยมิได้ค่ามูลค่าแต่อย่างใดครับ

ส่งบทความ ข้อมูล หรือแจ้ง link เสียได้ที่ webmaster @ marinerthai.net หรือที่ หน้าติดต่อเรา

 

 เนื้อหาบทความไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของเว็บ มารีนเนอร์ไทย 

 ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของเว็บ มารีนเนอร์ไทย 

 ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของเว็บ มารีนเนอร์ไทย 

 ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของเว็บ มารีนเนอร์ไทย 

 

 

 

 Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซด์ นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการ ด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น มารีนเนอร์ไทยดอทคอมจึงไม่รับรองความถูกต้อง ของบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดกำหนดในเว็บไซด์นี้ นอกจากนี้ขอเรียนว่า มารีนเนอร์ไทยดอทคอมไม่ใช่ตัวแทนหรือบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ของ มารีนเนอร์ไทยดอทคอม เว็บไซด์นี้เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่างๆ เท่านั้น โดยมารีนเนอร์ไทยดอทคอม ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่ง ที่มาและ/หรือรายละเอียด ของเนื้อหา ทั้งหมดของเว็บไซด์ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูล ดังกล่าวหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่าง มารีนเนอร์ไทยดอทคอม เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซด์ และบุคคลภายนอก

 

 

 
 

 

 

 

หน้าแรก | เว็บบอร์ดชาวเรือ | สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com | Marine Thai Dot Net . All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network