Menuleft - MarinerThai.Net

หน้าแรก

เว็บบอร์ดชาวเรือ

สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ

เอกสารน่าอ่านไทย

เอกสารน่าอ่านอังกฤษ

สาระไอทีชาวเรือ

แหล่งคนหางานเรือไทย

บทความจากสมาชิก

นิทานชาวเรือ

คนเรือหัวหมอ

คู่มือปฏิบัติงานเรือ

ระบบสื่อสาร-เดินเรือ

พจนานุกรมศัพท์ทางเรือ

ความหมายคำย่อทางเรือ

ข่าวอัพเดทรายวัน

ข่าวสดราคาน้ำมันโลก

รวมข่าวโจรสลัด

รวมข่าวอุบัติเหตุทางเรือ

สนับสนุนเว็บเรา

สถิติผู้เข้าชมเว็บนี้

ติดต่อเรา

เปิดเว็บ 1 ตุลาคม 2545

 

ขณะนี้เวลา | Your Time
10:46:33

Nathalin Group

MarinerThai 2004

TOP Enginerring Group

 

 
 
 

 

 

Nathalin Group

Cho.Charoen Maritime Instruments Advertising in MarinerThai.Com

เรือตรวจการณ์พอเพียงกรมอู่สร้างเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เรือตรวจการณ์พอเพียงกรมอู่สร้างเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา


โดยหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ วันที่ 9 มกราคม 2550

ทีมวาไรตี้

เรือรบขนาดใหญ่มีราคาแพงและมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูง กองทัพเรือจึงควรใช้เรือที่มีขนาดเหมาะสมแลสร้างได้เอง ซึ่งเมื่อสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.91 ได้แล้ว ควรขยายแบบเรือให้ใหญ่ขึ้น และสร้างเพิ่มเติม

พระราชกระแสรับสั่งของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อ ผู้บังคับหมู่เรืออารักขาที่เข้าเฝ้า ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2545 และเป็นที่มาของโครงการสร้าง เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หรือ เรือ ต.991 ของกองทัพเรือ โดย กรมอู่ทหารเรือ หน่วยงานเก่าแก่ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจาก “อู่หลวง” และเปรียบได้ดังสัญลักษณ์หนึ่งของฝั่งธนบุรีในปัจจุบัน ซึ่งจะครบรอบ 117 ปีในวันที่ 9 ม.ค. ปีนี้

โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หรือ เรือ ต.991 กรมอู่ทหารเรือได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2546 เพื่อเตรียมการรองรับการที่กองทัพเรือมีแผนที่จะสร้างเรือตรวจการณ์ชุดใหม่ขึ้นมาทดแทนเรือตรวจการณ์ชุดเรือ ต.11

ซึ่งเป็นเรือตรวจการณ์ที่กองทัพเรือได้รับความช่วยเหลือจาก สหรัฐอเมริกาเมื่อหลายสิบปีก่อน และจะต้องปลดประจำการหลังจาก ใช้ราชการมานาน

ต่อมาในพิธีเข้าเฝ้าฯถวาย พระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง กล่าวถึง “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยยกตัวอย่างเรือ ต.91 ที่กองทัพเรือโดย กรมอู่ทหารเรือต่อขึ้น

มีความบางตอนว่า “แม้จะเป็นกองทัพก็ต้องพอเพียง แต่กองทัพทำอะไรพอเพียงเยอะแยะ ทำโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยแล้ว ก็ที่สมควรที่จะ ทำแล้ว ก็ทำได้ ถ้าเรือทหารเรือ เรือ ต.91 นั้น เศรษฐกิจพอเพียง”

พระราชกระแสในวันนั้นนำมาซึ่งความปลื้มปีติแก่กองทัพเรือเป็นล้นพ้น เมื่อได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงจดจำการสร้างเรือ ต.91 ซึ่งมีที่มาจากพระราชดำริเมื่อปี พ.ศ. 2503 หลังจากที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปและทรงมีโอกาสได้เยี่ยมชมกิจการอู่เรือของเยอรมนี ซึ่งมีการต่อเรือยนต์รักษาฝั่งอยู่ในขณะนั้น

ทรงมีพระราชดำริให้กองทัพเรือควรต่อเรือประเภทนี้ไว้ใช้บ้าง เพื่อเป็นการประหยัดและพัฒนาขีดความสามารถในด้านการต่อเรือ ซึ่งกองทัพเรือโดยกรมอู่ทหารเรือก็ได้สนองพระราชดำริดังกล่าวด้วยการสร้างเรือ ต.91- ต.99 จำนวน 9 ลำ ในห้วงเวลา 25 ปี นับจาก พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา

จากความเป็นมาข้างต้นกองทัพเรือจึงขออนุมัติจากรัฐบาล ในการจัดทำ โครงการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และได้รับความเห็นชอบ ให้ดำเนินการสร้างจำนวน 3 ลำ

เนื่องจากโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการเรือ ต.91 กรมอู่ทหารเรือจึงวางแผนที่จะดัดแปลงและขยายแบบที่เคยใช้ใน การสร้างเรือ ต.91 ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นประมาณร้อยละ 10 เพื่อใช้ในการสร้างเรือตรวจการณ์ชุดใหม่

ในการนี้กองทัพเรือได้กำหนดชื่อและหมายเลขของเรือชุดใหม่นี้ว่า เรือ ต.991 โดยมอบหมายให้กรมอู่ทหารเรือดำเนินการสร้างเรือ ต.991 ณ อู่ทหารเรือธนบุรี ภายใต้การดำเนินและกำกับดูแลโดยวิศวกรคนไทย ซึ่งเป็นนายทหารเรือของกรมอู่ทหารเรือทั้งสิ้น

ส่วนเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งอีกสองลำคือ เรือ ต.992 และ ต.993 กองทัพเรือได้ว่าจ้างอู่เอกชน ให้เป็นผู้ดำเนินการสร้าง เพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือภายในประเทศ

การสร้างเรือทั้งสามลำ มีกำหนดจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2550 นี้ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสสำคัญดังที่กล่าวมา

สำหรับการสร้างตัวเรือนั้น โดย ทั่วไปสามารถดำเนินการได้ 2 วิธีคือ การสร้างโดย การวางกระดูกงูก่อนแล้วจึงขึ้นรูปตัวเรือ วิธีนี้เป็นวิธีดั้งเดิม (Conventional Construction) กับอีกวิธีหนึ่ง เป็นการสร้างโดยวิธีการแบ่งส่วนของตัวเรือออกเป็นบล็อก (Block Construction) แล้วนำแต่ละบล็อกมาต่อเรียงกันเป็นลำเรือ เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการสร้างเรืออยู่ในปัจจุบัน

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน ได้คุณภาพงานที่ดี การบริหารแรงงานทำได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ และสามารถใช้สถานที่ที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด กรมอู่ทหารเรือได้เลือกวิธีที่สองในการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งลำใหม่นี้ โดยใช้อู่แห้งของอู่ทหารเรือธนบุรี บริเวณฝั่งตรงข้ามท่า ราชวรดิฐ เป็นพื้นที่ในการสร้าง โดยแบ่งตัวเรือออกเป็น 4 บล็อก ส่วน การสร้างเก๋งเรือ (Superstructure Construction) จะแบ่งเก๋งออกเป็น 4 บล็อกเช่นกัน เมื่อแต่ละบล็อกสร้างแล้วเสร็จจะนำลงไปประกอบในอู่แห้งตามลำดับ

งานสร้างเรือ ต.991 ได้เริ่ม ต้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2548 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จฯ มาทรงประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือ ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ด้วยพระองค์เองและทรงมีรับสั่งกับเจ้ากรมอู่ทหารเรือว่า “ดีใจที่ได้มาประกอบพิธีและดีใจที่ได้เห็นความก้าวหน้าของการสร้างเรือที่ดีขึ้นของกรมอู่ทหารเรือในปัจจุบัน”

ปัจจุบันงานสร้างเรือ ต.991 ลุล่วงไปมากกว่าร้อยละ 50 โดยในเดือนธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา กรมอู่ทหารเรือได้ทำการยกเครื่องจักรใหญ่ลงประกอบติดตั้งในเรือ ซึ่งตามแผนการที่กำหนดไว้ กรมอู่ทหารเรือจะปล่อยเรือลงน้ำในเดือนพฤษภาคม 2550 โดยกองทัพเรือจะกราบบังคมทูล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯมาเป็นองค์ประธานในพิธี ซึ่ง จะเป็นอีกวาระหนึ่งที่สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะได้เสด็จฯมา ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำหลังจากที่ได้เคยเสด็จฯมากระทำพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2511 โดย เป็นการปล่อยเรือ ต.91 ลงน้ำ

จึงอาจกล่าวได้ว่าการสร้างเรือ ต.991 นับเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของกรมอู่ทหารเรือในปีนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อีกทั้งยังได้เป็นการสืบทอดมรดก และดำรงรักษาภูมิปัญญาทางด้านงานซ่อมสร้างเรือ ที่มีมาแต่ครั้งอดีตให้คงอยู่สืบไป.

ความยาวตลอดลำ

38.70 เมตร

ความกว้าง

6.94 เมตร

ความลึกกลางลำ

3.80 เมตร

กินน้ำลึกเต็มที่

1.80 เมตร

ระวางขับน้ำเต็มที่ประมาณ

186 ตัน

ความเร็วสูงสุด

27 นอต

ระยะปฏิบัติการ

1,500 ไมล์ทะเล

สามารถปฏิบัติงานในท้องทะเลต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน

 


มารีนเนอร์ไทยดอทคอม | MarinerThai.Com

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้   5509

 Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

 

 
 

 

 

Mariner English Articles TOP Engineering Group - UAV Thailand

หน้าแรกก | เว็บบอร์ดชาวเรือ | สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network