Menuleft - MarinerThai.Net

หน้าแรก

เว็บบอร์ดชาวเรือ

สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ

เอกสารน่าอ่านไทย

เอกสารน่าอ่านอังกฤษ

สาระไอทีชาวเรือ

แหล่งคนหางานเรือไทย

บทความจากสมาชิก

นิทานชาวเรือ

คนเรือหัวหมอ

คู่มือปฏิบัติงานเรือ

ระบบสื่อสาร-เดินเรือ

พจนานุกรมศัพท์ทางเรือ

ความหมายคำย่อทางเรือ

ข่าวอัพเดทรายวัน

ข่าวสดราคาน้ำมันโลก

รวมข่าวโจรสลัด

รวมข่าวอุบัติเหตุทางเรือ

สนับสนุนเว็บเรา

สถิติผู้เข้าชมเว็บนี้

ติดต่อเรา

เปิดเว็บ 1 ตุลาคม 2545

 

ขณะนี้เวลา | Your Time
10:46:33

Nathalin Group

MarinerThai 2004

TOP Enginerring Group

 

 
 
 

 

 

Cho.Charoen Maritime Instruments

Advertising in marinerthai.net Advertising in MarinerThai.Com

ปะการังเทียมในทะเล

ปะการังเทียมในทะเล


จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2552

 

แหล่งอาศัยสัตว์น้ำลดคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง

ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง ได้กลายเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่อาจหาบทสรุปในการป้องกันได้ แต่ต้องหาทางป้องกันโดยเร็ว เพราะในไม่ช้านี้ชายหาดของไทยทั้งทางฝั่งของทะเลอ่าวไทย และอันดามันคงจะไม่เหลือพื้นที่ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งทำมาหากินอาชีพหลักของชาวประมงชายฝั่ง ตลอดจนการกัดเซาะนี้อาจถึงขั้นกลืนกินที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งอีกด้วย

โดยภาพรวมทั่วพื้นที่ชายหาดของไทยที่ยาว 2,600 กิโลเมตรนั้น เรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤติรวมแล้วทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามันกว่า 600 กิโลเมตร หากแต่ชายฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงและน่าเป็นห่วงมากกว่า เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่เป็นหาดทรายถูกกัดเซาะได้ง่าย ซึ่งปัจจุบันต้องประสบปัญหากว่า 500 กิโลเมตร และการกัดเซาะขั้นรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นต่อปีเฉลี่ยถูกกัดเซาะไปกว่า 5 เมตร ทำให้แต่ละปีปริมาณที่พื้นดินที่หายไปไม่น้อยกว่าแสนไร่

การวางปะการังเทียมเพื่อป้องกันชายฝั่งนั้น เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการว่าจะ สามารถช่วยบรรเทาคลื่นลม ที่เข้าซัดชายฝั่งให้ลดความรุนแรงลงได้ ขณะเดียวกันตัวปะการังก็ยังเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศในการทำหน้าที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชายฝั่ง และไม่ทำลายทัศนียภาพของชายหาดสามารถกรองคลื่น และลดความรุนแรงของคลื่นในการซัดเข้าหาชายฝั่งได้กว่า 70% จึงนับเป็นแนวทางสำคัญในการลดการกัดเซาะชายฝั่งได้

และล่าสุดเกี่ยวกับกรณีนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมประมง ได้เดินหน้าโครง การการจัดวางปะการังเทียมในทะเลอ่าวไทยและอันดามัน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้กลับมาสมบูรณ์พร้อมปลูกจิตสำนึกให้ชาวประมง เยาวชน และประชาชน ได้ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์สัตว์น้ำให้อยู่คู่ท้องทะเลไทยสืบไป ซึ่งมี พิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันก่อนที่จังหวัดระยองโดยมี นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ในการนี้ นายธีระ วงศ์สมุทร เปิดเผยว่าปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติรวมทั้งในท้องทะเล มีปริมาณลดลงอย่างมาก อันเนื่องมาจากการทำการประมงที่เกินกำลังการผลิตของแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งผลให้สัตว์น้ำบางชนิดสูญพันธุ์ และชาวประมงต้องได้รับความเดือดร้อน ขาดแหล่งทำการประมง การจัดสร้างปะการังเทียม จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ทะเลให้อุดมสมบูรณ์ และพัฒนาแหล่งทำการประมงบริเวณชายฝั่ง ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางด้านการประมง

และเพื่อสนับสนุนมาตรการการจัด การทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่ง ให้เป็น แนวป้องกันการทำประมงที่มีลักษณะทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีกรมประมงเป็นหน่วยงานแรก และหน่วยงานหลักที่ได้ดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียมหรือแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมาตั้งแต่ปี 2522 ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกร ซึ่งเป็นชาวประมงขนาดเล็กที่ยากจน ขาดแหล่งทำการประมง ทำให้มีรายได้น้อย ตามที่ทรงมีพระราชเสาวนีย์ เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552

ซึ่งผลจากการสร้างปะการังเทียม ทำให้ชาวประมงขนาดเล็กมีแหล่งทำการประมงชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพราะไม่ต้องออกทำการประมงไกลฝั่ง ลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพได้ส่วนหนึ่ง มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในการประกอบอาชีพมากขึ้น เนื่องจากการทำการประมงในระยะใกล้ชายฝั่ง อีกทั้งเป็นแนวป้องกันการทำลายสัตว์น้ำขนาดเล็ก และสภาพแวดล้อมจากการทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนลากและอวนรุน ซึ่งสามารถลดข้อขัดแย้งระหว่างชาวประมงในเรื่องพื้นที่ทำการประมง อันเป็นสาเหตุมาจากแหล่งทำการประมงมีจำกัดตลอดจนเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอีกทางหนึ่งด้วย

ทางด้าน ดร.สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า การจัดสร้างปะการังเทียมในพื้นที่จังหวัดระยอง เป็นการ สร้างในพื้นที่ขนาดใหญ่ครอบ คลุมพื้นที่ 21.6 ตาราง กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท โดยแบ่งออก เป็น 2 แปลง คือทางทิศตะวันออกของเกาะเสม็ด และหน้าหาดแม่รำพึงห่าง จากฝั่งประมาณ 7-14 เมตร น้ำลึก 12-18 เมตร ใช้วัสดุแท่งคอนกรีต รูปลูกบาศก์แบบโปร่ง ขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร จำนวนทั้งสิ้น 3,681 แท่ง ซึ่งสามารถจัดวางแท่งปะการังเทียมในทะเลได้ แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา

นับว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทาง ของการช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งทำกินพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทย ซึ่งแน่นอนว่าการวางปะการังเทียมของกรมประมงครั้งนี้นอกเหนือจากการช่วยเพิ่มแหล่งอาศัยและอนุบาล สัตว์น้ำแล้ว ก็ยังเป็นผลอันพึงได้ต่อการลดการกัดเซาะชายฝั่งของกระแสคลื่นในทะเลได้อีกทางหนึ่งด้วย.

 


มารีนเนอร์ไทยดอทคอม | MarinerThai.Com

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้   3034

 Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

 

 
 

 

 

Nathalin Group Nathalin Group

หน้าแรกก | เว็บบอร์ดชาวเรือ | สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network