โปรดเลือกหมวดตัวอักษรด้านล่าง

 U

UBC

 Universal Bulk Carrier

UCT

 Universal Co-ordinated Time

UFL

 Upper Flammable Limit

UHF

 Ultra High Frequency

UKC

 UK Continent

ULCC

 Ultra Large Crude Carrier

ULCS

 Ultra Large Containership

UMS

 Unmanned Machinery Space

UNCTAD

 United Nation's Conference On Trade And Development

USAC

 United States Atlantic Coast

USC

 Unless Sooner Commenced

USCG

 United States Coast Guard

USEC

 United States East Coast

USG

 United States Gulf

USNH

 United States North of Cape Hatteras

USSH

 United States South of Cape Hatteras

USWC

 United States West Coast

UT

 Universal Time

UU

 Unless Used

UUIWCTAUTC

 Unless Used In Which Case Time Actually Used To Count

 V

VA

 Volt Ampere

V/C

 

 Voyage Charter

 Vehicle Container

VDR

 Voyage Data Recorder

VEC

 Vapour Emission Control

VHF

 Very High Frequency

VIOS

 Vessel Insurance and Operations Surcharge

VLCC

 Very Large Crude Carrier

VLF

 Very Low Frequency

VOP

 Value as in Original Policy

VOY

 Voyage

VPD

 Vessel Pays Dues

VSL

 Vessel

Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

หน้าแรก | กระดานข่าวชาวเรือ | บริการอีการ์ด | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com | Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network