โปรดเลือกหมวดตัวอักษรด้านล่าง

 F

FA

 Free Alongside

FAA

 Free of All Average

FAC

 

 Fast As Can

 Forwarding Agent's Commission

FACCOP

 Fast As Can, Custom Of Port

FAF

 Fuel Adjustment Factor

FAK

 Freight All Kinds

FAOP

 Full Ahead On Passage

FAQ

 Fair Average Quality

FAS

 Free Alongside Ship

FBL

 FIATA Bill of Lading

F&CC

 Full And Complete Cargo

FC

 Free of Capture

FCA

 Free Carrier

FCL

 Full Container Load

FCR

 Forwarder's Certificate of Receipt

FCS

 Free of Capture and Seizure

FCT

 Forwarder's Certificate of Transport

F&D

 Freight & Demurrage

FD

 

 

 Free Discharge

 Free Despatch

 Forced Draught

FD&D

 Freight Demurrage And Defence

FDD

 Freight Demurrage Deadfreight

FEFC

 Far East Freight Conference

FEMAS

 Federation of European Maritime Associations of Surveyors and Consultants

FERIT

 Far East Regional Investigation Team

FEU

 Forty foot Equivalent Unit

FFA

 

 Free From Alongside

 Fire Fighting Appliances

FFI

 (FIATA) Forwarding Instructions

FGA

 Free of General Average

FHEX

 Fridays and Holidays Excluded

FHINC

 Fridays and Holidays Included

FI

 Free In

FIATA

 International Federation of Forwarding Agents Associations

FIB

 

 Free Into Barge

 Free Into Bunker

FILO

 

 First In Last Out

 Free In Liner Out

FILTD

 Free In Liner Terms Discharge

FIO

 Free In and Out

FIOLS

 Free In and Out, Lashed, Secured

FIOLS&D

 Free In and Out, Lashed, Secured and Dunnaged

FIOS

 Free In and Out Stowed

FIOST

 Free In and Out Stowed and Trimmed

FIOT

 Free In and Out Trimmed

FIT

 

 Free In Truck

 Free In Trimmed

FIW

 Free In Wagon

FLT

 

 Fork Lift Truck

 Full Liner Terms

FMC

 Federal Maritime Commission

FMS

 Fathoms

FO

 

 

 

 

 Fuel Oil

 Firm Offer

 For Orders

 Free Out

 Free Overside

FOB

 Free On Board

FOB'S

 Free On Board Charges

FOC

 

 Free On Car

 Flag Of Convenience

FOD

 Free on Damage

FONASBA

 The Federation of National Associations of Shipbrokers and Agents

FOQ

 Free On Quay

FOR

 Free On Rail

FOS

 Fuel Oil Surcharge

FOT

 

 Free On Truck

 Fuel Oil Tank

FOW

 

 

 Free On Wharf

 Free On Wagon

 First Open Water

FPA

 Free Of Particular Average

FPDSO

 Floating Production, Drilling, Storage and Offloading

FPSO

 Floating Production, Storage and Offloading

FPT

 Fore Peak Tank

FROF

 Fire Risk On Freight

FRP

 Fibreglass Reinforced Plastic

FRT

 Freight

FSO

 Floating Storage & Offloading

FSU

 Floating Storage Unit

FTW

 Free Trade Wharf

FW

 Fresh Water

FWA

 Fresh Water Allowance

FWAD

 Fresh Water Arrival Draught

FWDD

 Fresh Water Departure Draught

FWE

 Finished With Engine

FYG

 For Your Guidance

FYI

 For Your Information

FYT

 Follow Your Telex

Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

หน้าแรก | กระดานข่าวชาวเรือ | บริการอีการ์ด | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com | Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network