โปรดเลือกหมวดตัวอักษรด้านล่าง

D

DA

 Discharge Afloat

DAP

 Days All Purposes

DB

 Double Bottom

DBT

 Double Bottom Tank

DC

 Direct Current

DD

 

 Daily Discharge

 Dry Docking

D/D

 

 Days After Date

 Delivered At Docks

DDC

 Destination Delivery Charge

DDP

 Delivery Duty Paid

DDU

 Delivery Duty Unpaid

DEL

 Delivery

DEM

 Demurrage

DEQ

 Delivered Ex Quay

DES

 Delivered Ex Ship

DESP

 Despatch

DG

 Dangerous Goods

DGN

 Dangerous Goods Note

DGPS

 Differential Global Positioning System

DHD

 Demurrage Half Despatch

DHDATSBE

 Demurrage Half Despatch on All Time Saved Both Ends

DHDWTSBE

 Demurrage Half Despatch on Working Time Saved Both Ends

DIC

 Delivered In Charge

DISPORT

 Discharge Port

DIST

 Distance

DKVN

 Vietnam Register of Shipping

DLOSP

 Dropping Last Outward Sea Pilot

DNV

 Det Norske Veritas (Norwegian Classification Society)

DO

 Diesel Oil

DOC

 Document Of Compliance

DOP

 Dropping Outward Pilot

DOSP

 Dropping Outward Sea Pilot

DP

 Dynamic Positioning

DPP

 Dirty Petroleum Products

DR

 Dead Reckoning

DRC

 Daily Running Cost

DSC

 Digital Selective Calling

DSHA

 Dangerous Substance in Harbour Area (Regulations)

DT

 Deep Tank

DWAT

 Deadweight All Told

DWCC

 Deadweight Cargo Capacity

DWCT

 Deadweight Cargo Tonnage

DWT

 Deadweight

Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

หน้าแรก | กระดานข่าวชาวเรือ | บริการอีการ์ด | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com | Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network