โปรดเลือกหมวดตัวอักษรด้านล่าง

 T

T&P

 Theft & Pilferage

T&S

 Touch & Stay

TBA

 

 

 

 To Be Advised

 To Be Agreed

 To Be Announced

 Tertiary Butyl Alcohol

TBN

 

 

 To Be Named

 To Be Nominated

 Total Base Number

TBO

 Time Between Overhauls

TBS

 Talk Between Ships

T/C

 Time Charter

TC

 

 

 

 Time Charter

 Till Countermanded

 Time Closing

 Temperature Coefficient

TCE

 Time Charter Equivalent

TCP

 Time Charter Party

TCT

 Time Charter Trip

TD

 

 Tween Deck

 Temporarily Discontinued

TDC

 Top Dead Centre

TDW

 

 Total Deadweight

 Tonnes Deadweight

TDWAT

 

 Total Deadweight All Told

 Tonnage Deadweight All Told

TE

 Temporarily Extinguished

TEU

 Twenty foot Equivalent Unit

TF

 Tropical Freshwater (loadline)

T&G

 Tongued & Grooved (timber)

THC

 Terminal Handling Charges

TIP

 Taking Inward Pilot

TOFC

 Trailer on Flat Car

TL

 

 Total Load

 Total Loss

TLO

 Total Loss Only

TLX

 Telex

TM

 Technical Manual

TNSC

 The Thai National Shippers' Council

T/O

 Transfer Order

TOFA

 The Thai Overseas Fisheries Association

TOP

 Taking Outbound Pilot

TOTOCOM

 Total Commission

TOVALOP

 Tanker Owners' Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution

TPC

 Tons Per Centimetre (immersion)

TPD

 Tons Per Day

TPI

 Tons Per Inch

TPT

 Transport

TR

 Ton Registered

TRND

 To Be Renamed

TS

 

 Thunderstorm

 Tropical Storm

TSA

 Transpacific Stabilisation Agreement

 Thai Shipowners' Association

TSCF

 Tanker Structure Co-operative Forum

TST

 Topside Tank

TT

 Turbine Tanker

T/T

 Telegraphic Transfer

TVP

 True Vapour Pressure

TW

 Typhoon Warning

TWA

 Time Weighted Average

TWRA

 Transpacific West-bound Rate Agreement

Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

หน้าแรก | กระดานข่าวชาวเรือ | บริการอีการ์ด | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com | Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network