โปรดเลือกหมวดตัวอักษรด้านล่าง

 B

BA

 British Admiralty

BAF

 Bunker Adjustment Factor

BB

 

 

 

 

 Below Bridge

 Ballast Bonus

 Bare Boat

 Break Bulk/ Breaking Bulk

 Bulbous Bow

BBB

 Before Breaking Bulk

BBC

 Bare Boat Charter

BC

 Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes

BCH

 Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

BCM

 Bow to Centre of Manifold

BCO

 Beneficial Cargo Owner

BD

 Bar Draught

BDC

 Bottom Dead Centre

BDI

 Both Dates Inclusive

B/E

 Break Even

BENDS

 Both Ends

BFI

 Baltic Freight Index

BHP

 Brake Horse Power

BI

 Both Inclusive

BIC

 Bureau International des Containers (International Container Bureau)

BIFFEX

 Baltic International Freight Futures Index

BIMCO

 The Baltic and International Maritime Council

BKR

 Bulgarski Koraben Registar (Bulgarian Register of Shipping)

B/L

 Bill of Lading

BLU

 Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers

BN

 Booking Note

BOA

 Berthing On Arrival

BOB

 Bunkers On Board

 

 Balance On Board

BOD

 Bunkers On Delivery

BOFFERS

 Best Offers

BOL

 Bill Of Lading

BOP

 Blow out Preventer

BOR

 Bunkers On Redelivery

B/P

 Bills Payable

B/R

 Bills Receivable

BROB

 Bunkers Remaining On Board

BS

 Bunker Surcharge

BSAA

 The Bangkok Shipowners and Agents Association

BSC

 British Shippers' Council

BSI

 British Standards Institution

BST

 

 British Standard Time

 British Summer Time

BT

 Berth Terms

BV

 Bureau Veritas

BW

 

 Brackish Water

 Ballast Water

BWAD

 Brackish Water Arrival Draught

BWDD

 Brackish Water Departure Draught

BWT

 Ballast Water Tank

Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

หน้าแรก | กระดานข่าวชาวเรือ | บริการอีการ์ด | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com | Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network