โปรดเลือกหมวดตัวอักษรด้านล่าง

 Q

QM

 Quarter Master

QS

 Quarantine Station

 R

RCC

 Rescue Coordination Centre

RCDS

 Raster Chart Display System

RDC

 Run Down Clause

RDF

 Radio Direction Finder

RED

 Rate, Extras, Demurrage

REC

 Spain's Special Register of Vessels of the Canary Islands

RECD

 Received

REDELY

 Redelivery

RF

 

 Range Finder

 Radio Frequency

RH

 

 Relative Humidity

 Right Hand

RINA

 

 Registro Italiano Navale (Italian Classification Society)

 Royal Institute of Naval Architects

RINAV

 Registro Internacional Naval SARL (Portuguese)

RLS

 Royal Lifeboat Society

RMS

 Root Mean Square

RNR

 

 Registrul Naval Roman (Romanian Register of Shipping)

 Rate Not Reported

ROB

 Remaining On Board

ROC

 

 Restricted Operator Certificate

 Reference Our Cable

RORO

 Roll On/Roll Off

ROV

 Remotely Operated Vehicle

ROT

 Reference Our Telex

RPC

 Remote Position Control

RPF

 Radio Position Finding

RPM

 Revolution Per Minute

RPS

 Revolution Per Second

RPT

 Repeat

RS

 

 Russian Maritime Register of Shipping

 Radio Station

R/T

 Revenue Ton

RT

 Radio Telephone

RTN

 Return

RTW

 Round The World

R/V

 Round Voyage

RVP

 Reid Vapour Pressure

RVT

 Revert

RVTG

 Reverting

RX

 Receiver

RYC

 Reference Your Cable

RYT

 Reference Your Telex

Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

หน้าแรก | กระดานข่าวชาวเรือ | บริการอีการ์ด | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com | Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network