โปรดเลือกหมวดตัวอักษรด้านล่าง

C

CABAF

 Currency And Bunker Adjustment Factor

CAF

 Currency Adjustment Factor

CBFT

 Cubic Feet

CBM

 Cubic Metres

 

 Conventional Buoy Mooring

CBR

 Commodity Box Rate

CBS

 Cyprus Bureau of Shipping

CBT

 Clean Ballast Tank

CC

 

 

 Cubic Capacity

 Cubic Centimetres

 Continuation Clause

CCG

 Canadian Coast Guard

CCS

 China Classification Society

CD

 Customary Despatch

C/E

 Chief Engineer

CENSA

 Council of European and Japanese National Shipowners Association

CES

 Coast Earth Station

CFM

 Container Flow Management

CFR

 Cost and Freight

CFS

 Container Freight Station

CFT

 Cubic Feet

CG

 Centre of Gravity

CGA

 Cargo's proportion of General Average

CHOPT

 Charterer's Option

CIF

 Cost, Insurance & Freight

CIF&E

 Cost, Insurance, Freight & Exchange

CIF&I

 Cost, Insurance, Freight & Interest

CIFC

 Cost, Insurance, Freight and Commission

CIFC&I

 Cost, Insurance, Freight, Commission & Interest

CIP

 

 Carriage and Insurance Paid to

 Calling In Port

CIT

 Chartered Institute of Transport

CLP

 Container Load Plan

C/N

 

 

 Consignment Note

 Cover Note

 Credit Note

CMI

 Comit Maritime International

C/O

 Chief Officer

COA

 Contract Of Affreightment

COACP

 Contract Of Affreightment Charter Party

COB

 Close Of Business

COC

 Certificate Of Competency

COD

 Cash On Delivery

COF

 Certificate Of Fitness

COGSA

 Carriage of Goods by Sea Act

COP

 Customs Of the Port

COT

 Cargo Oil Tank

COW

 Crude Oil Washing

C/P

 Charter Party

CPD

 Charterers Pay Dues

CPP

 

 Clean Petroleum Products

 Controllable Pitch Propeller

CPT

 Carriage Paid To

CQD

 Customary Quick Despatch

CR

 China Corporation Register of Shipping

CROB

 Cargo Remaining On Board

CRS

 Croatian Register of Shipping

CSC

 International Convention for Safe Containers

CSM

 Container Slot Management

CSO

 Company Security Officer

CSR

 

 Chech and Slovak Ship's and Industrial Register

 Continuous Service Rate

CST

 

 Central Standard Time

 Centistoke

CT

 Conference Terms

CTL

 Constructive Total Loss

CUFT

 Cubic Feet

CVs

 Consecutive Voyages

CY

 Container Yard

Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

หน้าแรก | กระดานข่าวชาวเรือ | บริการอีการ์ด | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com | Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network