โปรดเลือกหมวดตัวอักษรด้านล่าง

 J

J & WO

 Jettison & Wash Overboard

JIT

 Just In Time

 K

KD

 Knocked Down

KR

 Korean Register of Shipping

KT

 Kiloton

KTS

 Knots

KVA

 Kilovolt Ampere

KW

 Kilowatt

 L

LASH

 Lighter Aboard Ship

LAT

 

 Latitude

 Lowest Astronomical Tide

LAY/CAN

 Laydays/Cancelling

LBP

 Length Between Perpendiculars

LCL

 Less than Container Load

L/D

 Loading/Discharging

LDD

 Loaded

LDF

 Light Distillate Feedstock

LDG/UNLDG

 Loading/Unloading

LDPT

 Load Port

LES

 Land Earth Station

LFL

 Lower Flammable Limit

LHW

 Low High Water

LHWI

 Low High Water Interval

LIFO

 Liner In Free Out

LISCR

 Liberian International Ship & Corporate Registry

LLA

 Long Length Additional

LLW

 Lower Low Water

LLWI

 Lower Low Water Interval

LLWL

 Lowest Low Water Level

LM

 Lane Metre

LMSS

 Land Mobile Satellite Service

LNG

 Liquefied Natural Gas

LO

 Lubricating Oil

LO/LO

 Lift On/Lift Off

LOA

 Length Overall

LOI

 Letter Of Indemnity

LOP

 Line Of Position

LPG

 Liquefied Petroleum Gas

LR

 Lloyd's Register of Shipping

LS

 Lump Sum

LSA

 Life Saving Appliances

LS&D

 Landing, Storage and Delivery Charge

LT

 

 

 

 Local Time

 Long Ton

 Liner Terms

 Lumber Tropical (loadline)

LTF

 Lumber Tropical Fresh water (loadline)

LW

 Lumber Winter (loadline)

LWL

 

 Load Water Line

 Low Water Level

LWNA

 Lumber Winter North Atlantic load line

LWONT

 Low Water Ordinary Neap Tide

LWOST

 Low Water Ordinary Spring Tide

Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

หน้าแรก | กระดานข่าวชาวเรือ | บริการอีการ์ด | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com | Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network