โปรดเลือกหมวดตัวอักษรด้านล่าง

  A

AA

 Always Afloat

AAAA

 Always Afloat, Always Accessible

AAOSA

 Always Afloat Or Safe Aground 

AAR

 Against All Risks

AARA

 Always Accessible or Reachable on Arrival

AB

 Able Seaman

ABS

 American Bureau of Shipping

AC

 Alternating Current (electricity)

ACV

 Air Cushion Vehicle

AD

 Area Differential

ADF

 Automatic Direction Finder

AF

 Anti Fouling

AFFF

 Aqueous Film Forming Foam

AFRA

 Average Freight Rate Assessment

AG

 Arabian Gulf

AGW

 

 Actual Gross Weight

 All Going Well

AHTS

 Anchor Handling Tug and Supply Vessel

ALERT

 Automatic Life saving Emergency Radio Transmitter

ALRS

 Admiralty List of Radio Signals

AMSL

 Above Mean Sea Level

AMVER

 Automated Mutual Assistance Vessel Rescue System

AMWELSH

 Americanised Welsh Coal Charter party

ANOP

 Articles Not Otherwise Provided for

ANSI

 American National Standard Institute

AO

 

 Awaiting Orders

 And Other

AOH

 After Office Hours

AOR

 Atlantic Ocean Region

AP

 

 

 All Purposes

 Additional Premium

 Aft Perpendicular

API

 American Petroleum Institute

APS

 Arrival Pilot Station

APT

 Aft Peak Tank

ARA

 Amsterdam Rotterdam Amsterdam

ARPA

 Automatic Radar Plotting Aid

A/S

 Alongside

ASAP

 As Soon As Possible

ASBA

 The Association of Shipbrokers and Agents (USA) Incorporated, New York

ASCII

 American Standard Code for Information Interchange

ASPW

 Any Safe Port in the World

ASTM

 American Society of Testing & Materials

ATA

 Actual Time of Arrival

ATD

 Actual Time of Departure

ATDN

 Any Time Day & Night

ATDNSHINC

 Anytime Day/Night Sundays & Holidays Included

ATK

 Aviation Turbine Kerosene

ATS

 All Time Saved

ATSBE

 All Time Saved Both Ends

ATSDO

 All Time Saved Discharging Only

ATUTC

 Actual Times Used To Count

AUV

 Autonomous Underwater Vehicle

AVGAS

 Aviation Gasoline

AVR

 Automatic Voltage Regulator

AVTAG

 Aviation Turbine Gasoline

AWIWL

 Always Within Institute Warranty Limits

AWRI

 Additional War Risk Insurance

 

Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

หน้าแรก | กระดานข่าวชาวเรือ | บริการอีการ์ด | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com | Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network