โปรดเลือกหมวดตัวอักษรด้านล่าง

 H

HA

 Hatch

HAT

 Highest Astronomical Tide

HBF

 Harmless Bulk Fertiliser

HD

 Half Despatch

HDLTSBENDS

 Half Despatch Lay Time Saved Both Ends

HFO

 Heavy Fuel Oil

HH

 Harve Hamburg

HHDW

 Heavy Handy Deadweight

HHDWS

 Heavy Handy Deadweight Scrap

HHW

 Higher High Water

HHWI

 Higher High Water Interval

HHWL

 Highest High Water Level

HLA

 Heavy Lift Additional

HLW

 Higher Low Water

HLWI

 Higher Low Water Interval

HMB

 Heavy Motor Blocks

HMS

 

 Heavy Metal Scraps

 Her Majesty's Ships

HO

 Holds

HP

 Horse Power

HR

 Hellenic Register of Shipping

HSC

 International Code for Safety of High Speed Craft

HSD

 High Speed Diesel

HSS

 Heavy Grains, Soyabeans and Sorghums

HTS

 High Tensile Steel

HW

 High Water

HWI

 High Water Interval

HWLI

 High Water Lunitidal Interval

HWM

 High Water Mark

HWN

 High Water Neaps

HWONT

 High Water Ordinary Neap Tide

HWOST

 High Water Ordinary Spring Tide

HWS

 High Water Spring

HWT

 High Water Time

Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

หน้าแรก | กระดานข่าวชาวเรือ | บริการอีการ์ด | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com | Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network