โปรดเลือกหมวดตัวอักษรด้านล่าง

 N

NAABSA

 Not Always Afloat But Safely Aground

NCSA

 North Coast South America

NCV

 No Commercial Value

NDT

 Non Destructive Testing

NEP/S

 Not Elsewhere Provided/Stated

NIMA

 National Imagery and Mapping Agency

NKK

 Nippon Kaiji Kyokai (Japanese Classification Society)

NLS

 Noxious Liquid Substances

NMEA

 National Marine Electronics Association

NOAA

 The United States National Oceanic and Atmospheric Administration

NOE

 

 Notice of Exception

 Not Otherwise Enumerated

NOP

 Not Otherwise Provided

NOR

 Notice Of Readiness

NORA

 Notice Of Readiness Accepted

NORT

 Notice Of Readiness Tendered

NOS

 Not Otherwise Specified

NPA

 National Petroleum Association

NR

 No Risk

NRAD

 No Risk After Discharge

NRT

 Net Registered Tonnage

NS

 Nuclear Ship

NSPF

 Not Specially Provided For

N/T

 New Terms

NT

 Net Tonnage

NTM

 Notice to Mariners

NUC

 Not Under Command

NVO

 Non Vessel Operating

NVOC

 Non Vessel Owning Carrier

NVOCC

 Non Vessel Owning Common Carrier

NWE

 North West Europe

NYPE

 New York Produce Exchange form

Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

หน้าแรก | กระดานข่าวชาวเรือ | บริการอีการ์ด | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com | Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network