โปรดเลือกหมวดตัวอักษรด้านล่าง

 M

MARPOL

 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

MCA

 Maritime and Coastguard Agency

MCO

 Maximum Continuous Output

MCR

 Maximum Continuous Rating

MD

 Marine Department, Ministry of Transport & Communications, Thailand

MDO

 Marine Diesel Oil

MED

 Mediterranean

MEES

 Middle East Emergency Surcharge

MEPC

 Maritime Environment Protection Committee

MERSAR

 Merchant Ship Search and Rescue manual

MES

 Mobile Earth Station

MFO

 Marine Fuel Oil

MGO

 Marine Gas Oil

MGW

 Maximum Gross Weight

MHHW

 Mean Higher High Water

MHHWS

 Mean Higher High Water Spring

MHLW

 Mean Higher Low Water

MHW

 Mean High Water

MHWI

 Mean High Water Interval

MHWN

 Mean High Water Neaps

MHWS

 Mean High Water Springs

MLB

 Mini Land Bridge

MLD

 Moulded

MLHW

 Mean Lower High Water

MLLW

 Mean Lower Low Water

MLLWS

 Mean Lower Low Water Spring

MLW

 Mean Low Water

MLWI

 Mean Low Water lunitidal Interval

MLWN

 Mean Low Water Neaps

MLWS

 Mean Low Water Springs

MID

 Maritime Identification Digits

MMSS

 Maritime Mobile Satellite Service

MOB

 Man Over Board

MODU

 Mobile Offshore Drilling Unit

MOL

 More Or Less

MOLCO

 More Or Less Charterer's Option

MOLOO

 More Or Less Owner's Option

MOT

 Ministry Of Transport

MTO

 Multimodal Transport Operator

M/R

 Mate's Receipt

MS

 Motor Ship

MSA

 

 Marine Safety Agency

 Merchant Shipping Act

MSB

 Main Switch Board

MSC

 Maritime Safety Committee

MSG

 Message

MSI

 Maritime Safety Information

MSL

 Mean Sea Level

MT

 

 

 Motor Tanker

 Metric Ton

 Empty

MTBE

 Metyl Tertiary Butyl Ether

MTC

 Moment to change Trim per Centimetre

MTD

 Multimodal Transport Document

MTL

 Mean Tide Level

MTO

 Multimodal Transport Operator

MV

 Motor Vessel

Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

หน้าแรก | กระดานข่าวชาวเรือ | บริการอีการ์ด | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com | Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network