โปรดเลือกหมวดตัวอักษรด้านล่าง

 S

S&P

 Sale & Purchase

SAFCON

 Cargo Ship Safety Construction Certificate

SAR

 Search And Rescue

SART

 Search And Rescue Radar Transponder

SARSAT

 Search And Rescue Satellite System

SATCOM

 Satellite Communications

SANR

 Subject to Approval, No Risk

SB

 Safe Berth

SBS

 Surveyed Before Shipment

SBT

 Segregated Ballast Tank

SBM

 Single Buoy Mooring

SC

 

 Salvage Charges

 Short Circuit

SCNT

 Suez Canal Nett Tonnage

SD

 

 

 

 Sailing Date

 Short Delivery

 Standard Design

 Single Decker

SDR

 Special Drawing Rights

SF

 

 

 Safety Factor

 Stowage Factor

 Shear Force

SG

 Specific Gravity

SHEX

 Sundays, Holidays Excluded

SHINC

 Sundays, Holidays Included

SHP

 Shaft Horse Power

SIGTTO

 Society of International Gas Tanker and Terminal Operators

SLA

 Single Line Approach

SMC

 Safety Management Certificate

SMS

 Safety Management System

S/N

 Shipping Note

SNST

 Soonest

S/O

 Shipping Order

SOF

 Statement Of Facts

SOFAR

 Sound Fixing And Ranging

SOL

 Shipowner's Liability

SOLAS

 The International Convention for the Safety Of Life At Sea

SONAR

 Sound Operation Navigation And Range

SOPEP

 Ship and Shore Oil Pollution Emergency Plan

SP

 Safe Port

SPC

 Self Polishing Copolymers

SPD

 Steamer Pays Dues

SPM

 Single Point Mooring

SRL

 Ship Repairer's Liability

SS

 

 Special Survey

 Steam Ship

SSB

 Single Side Band

SSHEX

 Saturdays, Sundays, Holidays Excluded

SSHINC

 Saturdays, Sundays, Holidays Included

SSN

 Standard Shipping Note

SSO

 Ship Security Officer

SSW

 Summer Salt Water

ST

 

 Short Ton

 Standard Time

STC

 Said To Contain

STBY

 Standby

STD

 Standard

STCW

 Standards of Training, Certification and Watchkeeping (convention)

STEL

 Short Term Exposure Limit

SWAD

 Salt Water Arrival Draught

SWASH

 Small Waterplane Area Single Hull

SWATH

 Small Waterplane Area Twin Hull

SWBM

 Still Water Bending Moment

SWDD

 Salt Water Departure Draught

SWL

 Safe Working Load

Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

หน้าแรก | กระดานข่าวชาวเรือ | บริการอีการ์ด | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com | Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network