หน้าแรก

เว็บบอร์ดชาวเรือ

สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ

สนับสนุนเว็บเรา

ติดต่อเรา

Facebook

MarineThai.Com | MarineThai.Net

 

 

 

 
 
 

 

 

บทความพิเศษจากสมาชิก

บทความพิเศษที่นำเสนอนี้ ทาง MarinerThai.Com - MarinerThai.Net ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกที่ได้กรุณาสละเวลาเขียนหรือเป็นบทความเดิมที่ท่านสมาชิกเคยนำลงเผยแพร่ในหน้าวารสาร นิตยสารหรือเอกสารอื่นๆ มอบให้กับทางทีมงาน และ/หรือจาก หน่วยงานอื่นๆ ให้ทำการเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บของเราได้โดยมิได้คิดมูลค่าแต่อย่างใด ซึ่งทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย บทความที่นำลงนี้เชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านสมาชิก MarinerThai.Com เป็นอันมากครับ

และหากมีสมาชิกท่านใดที่มีบทความหรือเอกสารที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวเรือด้วยกันเองและผู้สนใจทั่วไป สามารถจัดส่งให้กับทีมงานเพื่อเผยแพร่ในเว็บ MarinerThai.Com ซึ่งทางทีมงานยินดีขอน้อมรับด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ทางทีมงานต้องขอขอบพระคุณ ท่านสมาชิก และ ท่านที่ได้มอบ เอกสาร บทความ นี้แก่ทาง มารีนเนอร์ไทยดอทคอม มา ณ ที่นี้ด้วย บทความและ เอกสารทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่านนะครับ และไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงการค้าหรือซื้อขายอย่างเด็ดขาด แต่ยินดีเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานหรือแนวทางแก่ผู้ที่ทำงานเรือหรือจำเป็นต้องใช้ในงานต่อไปครับ

หากท่านมีข้อติชมประการใด เกี่ยวกับบทความและเอกสารที่นำลงในส่วนนี้ โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านมาได้ที่ webmaster@marinerthai.net หรือนำไปตั้งกระทู้ถามใน เว็บข่าวชาวเรือ ได้ครับ ขอบคุณครับ

 

 เรื่องเกี่ยวกับการประกันภัยเรือและสินค้าทางเรือ

การประกันภัยในส่วนของเจ้าของเรือ

P & I Club หรือ พีแอนด์ไอคลับ คืออะไร

เรื่อง FCL , LCL และ CY , CFS

เรื่องของ ลอยด์ และ Lloyds Register Fairplay

การประกันภัยในการขนส่งสินค้า

 

 

 เรื่องเกี่ยวกับพาณิชยนาวีและข้อกฎหมาย

Transportation and Logistics

จากเจ้าของเรือ จนไม่ต้องมีเจ้าของเรือ

Incoterms 2000

การศึกษา: ความเป็นไปได้ของโครงการโดยย่อ : เรือเฟอร์รี่ บริการ ในอ่าวไทย

ศิลป์และศาสตร์แห่งการเดินเรือ - จากที่เรือรายงานสู่ที่เรือดาวเทียม | กัปตัน นีโม

วิธีการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ

 

 

 บทความน่าสนใจอื่นๆ

มารีน เซอร์เวย์ - ตรวจสอบทางเรือ

คลองกระในมุมมองของนักเดินเรือคนหนึ่ง - พรานทะเล

ปฏิบัติการถ่ายลำกลางอ่าวไทย - พรานทะเล

Lightering Master -1 (เรียนการนำเรือใหญ่ ด้วย เรือจิ๋ว) - กัปตัน ประหยัด คูวงษ์

Lightering Master - 2 (กัปตันไทย ก็ ทำได้) - กัปตัน ประหยัด คูวงษ์

วิกฤติพลังงานน้ำมันในโลกปัจจุบัน - เรือเอก ตระกูล พุ่มเสนาะ

ระนอง-ปากบารา ท่าเรือแห่งอนาคต

"BLACKMAIL" ค่าคุ้มครองออนไลน์ ภัยใหม่บนโลกอินเตอร์เน็ต - ร.ท.สราวุธ ลักษณะโต

การเช่าเรือ - ร.อ. สราวุธ ลักษณะโต

Logistics กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ - ร.อ. สราวุธ ลักษณะโต

การสร้างบุคคลากรด้านการเดินเรือในมหาวิทยาลัย - ร.อ. สราวุธ ลักษณะโต

กีฬาชนคน - ประเทือง ศรีสุข

 

 

 Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซด์ นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการ ด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น มารีนเนอร์ไทยดอทคอมจึงไม่รับรองความถูกต้อง ของบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดกำหนดในเว็บไซด์นี้ นอกจากนี้ขอเรียนว่า มารีนเนอร์ไทยดอทคอมไม่ใช่ตัวแทนหรือบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ของ มารีนเนอร์ไทยดอทคอม เว็บไซด์นี้เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่างๆ เท่านั้น โดยมารีนเนอร์ไทยดอทคอม ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่ง ที่มาและ/หรือรายละเอียด ของเนื้อหา ทั้งหมดของเว็บไซด์ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูล ดังกล่าวหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่าง มารีนเนอร์ไทยดอทคอม เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซด์ และบุคคลภายนอก

 

 

 
 

 

 

 

หน้าแรก | เว็บบอร์ดชาวเรือ | สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com | Marine Thai Dot Net . All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network