หน้าแรก

เว็บบอร์ดชาวเรือ

สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ

สนับสนุนเว็บเรา

ติดต่อเรา

Facebook

MarineThai.Com | MarineThai.Net

 

 

 

 
 
 

 

 

คู่มือปฏิบัติงานเรือฉบับภาษาไทย

บทความและเอกสารในส่วนของ คู่มือปฏิบัติงานเรือฉบับภาษาไทย ทั้งหมดนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกและท่านเจ้าของบทความที่มีความกรุณาให้ทีมงาน มารีนเนอร์ไทยดอทคอม นำลงเพื่อเผยแพร่ให้กับมวลสมาชิก และ ท่านที่สนใจทั่วไป สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงเอกสารดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมกับกองเรือหรืองานของท่านต่อไปได้ครับ ทางทีมงานต้องขอขอบพระคุณสมาชิกและท่านที่ได้มอบ เอกสาร บทความ คู่มือปฎิบัติงานเรือ นี้แก่ทาง มารีนเนอร์ไทยดอทคอม มา ณ ที่นี้ด้วย บทความและ เอกสารทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่านนะครับ และไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงการค้าหรือซื้อขายอย่างเด็ดขาด  แต่ยินดีเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานหรือแนวทางแก่ผู้ที่ทำงานเรือหรือจำเป็นต้องใช้ในงานต่อไปครับ

หากท่านมีข้อติชมประการใด เกี่ยวกับบทความและเอกสารที่นำลงในส่วนนี้ โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านมาได้ที่
Webmaster @ marinerthai.net หรือนำไปตั้งกระทู้ถามใน เว็บข่าวชาวเรือ ได้ครับ ขอบคุณครับ

 

คู่มือ บทความ และ เอกสารทางเรือต่างๆ

คู่มือการเดินเรือ ( Navigation & Bridge Organization Manual)

บทความโดย คุณพรานทะเล นำมาจากคู่มือการทำงานของบริษัทวิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมจำกัด คู่มือดังกล่าวได้ถูกเขียนขึ้นและปรับปรุงให้สามารถใช้ได้กับการทำงานของเรือทั่วไป ท่านอาจนำไปแก้ไขปรังปรุงต่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงของแต่ละบริษัท แล้วแต่เห็นสมควร

คู่มือการปฏิบัติงานแผนกปากเรือ ( Deck Operation procedures)

บทความโดย คุณพรานทะเล นำมาจากคู่มือการทำงานของบริษัทวิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมจำกัด คู่มือดังกล่าวได้ถูกเขียนขึ้นและปรับปรุงให้สามารถใช้ได้กับการทำงานของเรือทั่วไป ท่านอาจนำไปแก้ไขปรังปรุงต่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงของแต่ละบริษัท แล้วแต่เห็นสมควร

คู่มือปฏิบัติงานช่างกล (Engine Operation Manual)

บทความโดย คุณพรานทะเล นำมาจากคู่มือการทำงานของบริษัทวิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมจำกัด คู่มือดังกล่าวได้ถูกเขียนขึ้นและปรับปรุงให้สามารถใช้ได้กับการทำงานของเรือทั่วไป ท่านอาจนำไปแก้ไขปรังปรุงต่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงของแต่ละบริษัท แล้วแต่เห็นสมควร

คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Manual)

บทความโดย คุณพรานทะเล นำมาจากคู่มือการทำงานของบริษัทวิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมจำกัด คู่มือดังกล่าวได้ถูกเขียนขึ้นและปรับปรุงให้สามารถใช้ได้กับการทำงานของเรือทั่วไป ท่านอาจนำไปแก้ไขปรังปรุงต่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงของแต่ละบริษัท แล้วแต่เห็นสมควร

คู่มือการปฏิบัติงานสินค้า (Cargo Handing Manual)

บทความโดย คุณพรานทะเล นำมาจากคู่มือการทำงานของบริษัทวิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมจำกัด คู่มือดังกล่าวได้ถูกเขียนขึ้นและปรับปรุงให้สามารถใช้ได้กับการทำงานของเรือทั่วไป ท่านอาจนำไปแก้ไขปรังปรุงต่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงของแต่ละบริษัท แล้วแต่เห็นสมควร

คู่มือการปฏิบัติอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันเพลิงไหม้ (Fire safety operational booklets)

บทความโดย คุณไททัศน์ คัมภีระพันธุ์ คู่มือดังกล่าวได้ถูกเขียนขึ้นและปรับปรุงให้สามารถใช้เป็นข้อแนะนำและสิ่งที่พึงปฏิบัติรวมถึงการรับผิดชอบ เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ ซึ่งต้องระมัดระวังไว้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรือเดิน เรือจอด หรือขณะปฏิบัติการสินค้า

คู่มือการฝึก (Training Maunal)

บทความโดย คุณไททัศน์ คัมภีระพันธุ์ เพื่อใช้เป็นคู่มือการฝึกประจำเรือตามกฏ SOLAS หรือที่เรียกว่า Training Manual สำหรับคนประจำเรือที่ต้องทำการฝึกเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถนำไปปรับใช้กับกองเรือของท่านได้

การบริหารจัดการ เรือบรรทุกน้ำมัน และ การประเมินตนเอง คำแนะนำทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สำหรับ ผู้บริหารกองเรือ

บทความโดย คุณพรานทะเล เอกสารฉบับนี้แปลจาก คู่มือคำแนะนำการบริหารกองเรือและการประเมินตนเอง ของ OCIMF เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้บริหารเรือที่ไม่ถนัดการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถเพิ่มความเข้าใจคู่มือดังกล่าวมากขึ้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าแต่อย่างไร ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความถูกต้องและผลในการนำไปปฏิบัติ

 

 

บทความวิชาการและบทความอื่นๆ สำหรับนักเดินเรือ

การนำร่อง เล่ม ๑ ความรู้พื้นฐานเพื่อการนำร่อง

เรียบเรียงโดย นาวาตรี อนันต์ สดับพจน์ จนร.๑๓๔ เอกสารนี้มีเนื้อหาสาระเหมาะสมที่จะใช้ประกอบการศึกษาเพื่อการเป็นผู้นำร่องไทย ไม่ว่าหลังจากนั้นจะไปเป็นผู้นำร่อง ณ เขตท่าเรือใดในประเทศไทย เนื้อหาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นความสัมพันธ์กันโดยชัดเจนระหว่าง ปัญหา ต้นเหตุแห่งปัญหา แนวทางการแก้ปัญหานั้นที่ต้นเหตุแห่งปัญหา รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงเนื้อหาอันมีลักษณะเป็นนามธรรมล้วน ๆ ที่ขาดเหตุและขาดผลประกอบ

 

 การนำร่อง เล่ม ๒ การนำร่องในเขตท่าเรือกรุงเทพฯ
เรียบเรียงโดย นาวาตรี อนันต์ สดับพจน์ จนร.๑๓๔ เอกสารนี้เป็นการรวบรวมรายละเอียดปลีกย่อยที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำร่อง ณ เขตท่าเรือกรุงเทพฯ เพิ่มเติมจากความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนำร่องตามหนังสือ " การนำร่อง เล่ม ๑ ความรู้พื้นฐานเพื่อการนำร่อง " ดังนั้นผู้ที่จะเป็นผู้นำร่องประจำเขตท่าเรือกรุงเทพฯ จำเป็นจะต้องศึกษาทั้ง หนังสือ " การนำร่อง เล่ม ๑ ความรู้พื้นฐานเพื่อการนำร่อง " และ หนังสือ " การนำร่อง เล่ม ๒ การนำร่องในเขตท่าเรือกรุงเทพฯ " จึงจะถือได้ว่ามีความรู้ครบถ้วนที่จะเป็นผู้นำร่องประจำเขตท่าเรือกรุงเทพฯ

 

ศิลป์และศาสตร์แห่งการเดินเรือ – จากที่เรือรายงานสู่ที่เรือดาวเทียม
บทความโดย : Capt. Nemo - กัปตัน นีโม กล่าวถึงเครื่องมือที่นักเดินเรือสามารถหาที่เรือกลางทะเลเปิดไกลฝั่งได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ ด้วยการอ่านค่าละติจูดและลองจิจูดจากหน้าจอเครื่อง GPS บนสะพานเดินเรือ นอกจากระบบหาที่เรือด้วยดาวเทียมหรือระบบจีพีเอส (GPS – GLOBAL POSITIONING SYSTEM) แล้ว อุปกรณ์สมัยใหม่อื่นๆ เช่นเข็มทิศไยโร วิทยุสื่อสาร เรดาร์ และเครื่องหยั่งน้ำ ได้ช่วยทำให้การเดินเรือเป็นเรื่องปลอดภัยและ ไม่ยุ่งยากเท่าในอดีต แต่กว่าจะมาถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยในปัจจุบันได้ ศิลป์และศาสตร์แห่งการเดินเรือได้ผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนาน

 

 

 Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซด์ นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการ ด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น มารีนเนอร์ไทยดอทคอมจึงไม่รับรองความถูกต้อง ของบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดกำหนดในเว็บไซด์นี้ นอกจากนี้ขอเรียนว่า มารีนเนอร์ไทยดอทคอมไม่ใช่ตัวแทนหรือบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ของ มารีนเนอร์ไทยดอทคอม เว็บไซด์นี้เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่างๆ เท่านั้น โดยมารีนเนอร์ไทยดอทคอม ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่ง ที่มาและ/หรือรายละเอียด ของเนื้อหา ทั้งหมดของเว็บไซด์ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูล ดังกล่าวหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่าง มารีนเนอร์ไทยดอทคอม เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซด์ และบุคคลภายนอก

 

 

 
 

 

 

 

หน้าแรก | เว็บบอร์ดชาวเรือ | สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com | Marine Thai Dot Net . All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network