หน้าแรก

เว็บบอร์ดชาวเรือ

สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ

สนับสนุนเว็บเรา

ติดต่อเรา

Facebook

MarineThai.Com | MarineThai.Net

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Abaft ท้าย , ไปทางท้ายเรือ

Accommodation ladder บันไดขึ้นลง บันไดลาดเอียงเคลื่อนย้ายได้ติดแขนพับกับแท่นอยู่ข้างขอบเรือหรืออยู่ ช่องทางเข้าออกที่ปากเรือจัดไว้เพื่อใช้เทียบเรือเล็กหรือขึ้นเทียบท่าบนฝั่ง

Advance ระยะเข้าวงหัน 1. ระยะทางระหว่างตําบลที่ที่เรือเริ่มเปลี่ยนเข็มกับตําบลที่เรือแล่นตามเข็มใหม่ วัดตามเส้นที่ขนานกับเข็มเดิม 2. ระยะที่เรือเข้าวงหัน วัดจากจุดศูนย์ถ่วงเรือ (CG) เรือ โดยวัดจากตําแหน่ง CG ของหางเสือกับตําแหน่ง ที่ขนานกับทางเดิน CG ของเรือที่ เปลี่ยนทํามุม 90.

After peak ห้องท้ายเรือ อยู่ตอนท้ายสุดใช้เป็นผนังกั้นผนึกนํ้า

Ahead ข้างหน้า ทิศทางเบื้องหน้าของเรือ ตําแหน่งข้างหน้าของเรือ

Air-cushion vehicle ยานเบาะอากาศ หรือที่เราเรียกกันว่า โฮเวอร์คราฟต์ จัดเป็นยานสะเทินนํ้าสะเทินบก ซึ่งเคลื่อนไปได้ด้วยเบาะอัดอากาศที่อยู่ข้างใต้ ยานเบาะอากาศลอยตัวได้โดยอาศัยพัดลมที่มีกําลังแรง ดูดและอัดอากาศ แล้วส่งผ่านท่อไปยังถุงพองลม(กระโปรงยางที่ยืดหยุ่นได้)ที่อยู่ข้างใต้

Air port หน่าต่างกระจกแบบบานเปิด ปกติมีลักษณะกลมอยู่ด้านข้างตัวเรือหรือเก๋งเรือ ใช้เป็นช่องแสงสว่างและ ระบายอากาศ มีชื่อเรียกอื่น เช่น porthole, portlight, side scuttle เป็นต้น

Amidships กลางลําเรือตามขวางตั้งหรือใกลกับเส้นกึ่งกลางทางขวางหรือตามยาวของเรือ ทางเทคนิคจะ กึ่งของความยาวฉากหัวและฉากท้าย ที่กึ่งกลางของแกนหางเสืออยู่

Anchor สมอเรือ ทําด้วยเหล็กเหนียวหรือเหล็กหล่อมีรูปร่างที่เหมาะกับการเกาะพื้นท้องทะเล และมีสายลวดหรือสายเชือกผูกติดกับเรือหรือวัตถุลอยนํ้าอื่นให้อยู้ ในตําแหน่งที่ต้องการโดยไม่คํานึงถึงกระแสลมและกระแสนํ้า

Appendages ส่วนประกอบย่อยที่ติดกับตัวเรือ ส่วนประกอบย่อยนอกตัวเรือ ประกอบด้วย หางเสือเรือ, เพลาใบจักร, เสาคํ้าหางเสือ , ดุมแกนใบจักร และ กระดูกงู

Assemble งานประกอบชิ้นส่วนย่อย งานประกอบชิ้นส่วนย่อยเข้าด้วยกันเพื่อประกอบเป็นชิ้นส่วนหรือชิ้นงาน ขนาดใหญ่

Astern ถอยหลัง

Auxiliary machinery เครื่องจักรช่วย เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ติดตั้งอยู่ในเรือ นอกเหนือจากเครื่องจักรใหญ่และส่วนประกอบ

Ballast อับเฉา, น้ำหนักถ่วงเรือ นํ้าหนักของของแข็งหรือของเหลวในเรือเพื่อให้ใบจักรกินนํ้าได้มากขึ้น เพื่อเปลี่ยนทริมเรือ หรือเพื่อการทรงตัวของเรือใหดีขึ้น

Beam (B) ความกว้างของลําเรือ

Berth 1 ท่าเทียบเรือ , อู่จอดเรือ

Berth 2 ที่นอน ที่หลับนอนในเรือ, ที่นอนหรือเตียงนอน

Between decks ที่ว่าง ระหว่างดาดฟ้า , ดาดฟ้าที่อยู่ระหว่างดาดฟ้าล่างกับดาดฟ้าบนในเรือสินค้า หมายถึงที่ว่างในระวางระหว่างระวางล่างกับดาดฟ้าใหญ่ ’tween decks ก็เรียก

Bilge 1 ปีกเรือ, โค้งท้องเรือส่วนโค้งท้องเรือตรงบริเวณแผ่นเหล็กท้องเรือเปลี่ยนเป็นแผ่นเหล็กข้างเรือ

Bilge 2 นํ้าท้องเรือส่วนระวางตอนล่าง เป็นพื้นที่ของถังน้ำและเครื่องจักรกลต่าง ๆ เป็นที่รวมของนํ้าท้องเรือ

Bilge keel กระดูกงูปีก , แผ่นกันโคลง แผ่นครีบยาวท้องเรือบริเวณส่วนโค้งของท้องเรือเพื่อลดอาการโคลง ประกอบด้วยแผ่นเหล็กปีกติดกับแผ่นเปลือกเรือโดยเชื่อมประสานหรือ ติดเป็นฉากยึด

Bitt, mooring พุกผูกเรือ , เครื่องเทียบเรือ เสาโลหะท่อนสั้น ๆ 2 หลัก ต่อจากแผ่นรองฐานยึดกับพื้นดาดฟ้าใช้สําหรับผูกตรึงเชือกลวด, เชือกสมอเรือ เป็นต้น เพื่อตรึงใหเรืออยูกับท่าเทียบหรือเรือลากจูง จะเรียก bollard ก็ได้

Block coefficient (Cb) สัมประสิทธิ์แท่งตัน เป็นอัตราสวนของปริมาตรเรือที่จมอยูใต้น้ำกับปริมาตรแทงสี่เหลี่ยม ได้แก่ความยาว กินนํ้าลึกและความกว้างของเรือ มีหน่วยเป็นทศนิยม

Body plan บอดี้แปลนหรือรอยตัด ประกอบด้วยรูปด้านทางขวางครึ่งซีก 2 ด้าน หรือเส้นบรรจบของเรือ โดยทั้งสองซีกนี้จะมีเส้นกึ่งกลางแนวดิ่งแบ่งอยู่ โดยด้านขวามือเป็นรูปที่มองจากหัวเรือ และด้านซ้ายมือจะมองจากท้ายเรือ ในแบบแปลนจะมีรูปตัด เส้นดาดฟ้ากราบเรือ และเส้นฉาย (projections) ได้แก่เส้นแนวนํ้า เส้นบัทตอค (buttock) และเส้นตรวจหรือเส้นตัดเฉียง (diagonal)

Bollard พุกผูกเรือ

Boom แขนของปั้นจั่น, คันบูม, เครื่องเพลา เครื่องเสามีลักษณะกลมยาวมีแขนพับที่ปลายล่าง ปกติจะอยู่ที่เสากระโดงและมีเชือกลวดหรือพวงรอก (tackle) ที่ปลายบนของบูม ใช้ยกของจาก ห้องสินค้าหรือห้องเก็บของ เป็นต้น

Boottop, or boottopping ข้างเรือ พื้นผิวด้านนอกแผ่นเหล็กตัวเรืออยู่ระหว่างแนวนํ้าบรรทุกเบากับแนวนํ้า บรรทุกเต็มที่ Bracket ฉาก, แผ่นเหล็กหูช้าง

Brake horsepower แรงม้าเบรก แรงม้าที่ขับออกจากเครื่องยนต์ก่อนเข้าระบบเกียร์ทด

Breakwater แผงกั้นนํ้า กราบอ่อนที่วางเอียงทํามุมบนดาดฟ้าเรือ เป็นโครงสร้างที่ดาดฟ้าอากาศ เพื่อเบี่ยงให้นํ้าที่ซัดขึ้นมาบนหัวเรือหรือกราบเรือ ให้ออกไปท้ายเรือ

Bridge house ห้องสะพานเดินเรือ สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ด้านบนหรือโครงสร้างส่วนบน โดยปกติห้องสะพานเดินเรือจะเป็นห้องบังคับควบคุมเรือ

Bulbous bow หัวเรือแบบกระเปาะ ลักษณะของหัวเรือที่โป่งยื่นออกมา เพื่อลดการฟันคลื่นของเรือในขณะที่วิ่งแหวกคลื่นและยังทําให้เรือมีความเร็วดีขึ้นเมื่อเรือวิ่งเปล่า

Bulk cargo สินค้าจำนวนมาก, สินค้าไม่มีหีบห่อ, สินค้าเทกอง สินค้าที่ไม่มีการบรรจุลงกล่องหรือภาชนะใดๆ ใช้วิธีเทลงในระวางเลย เช่น สินค้าจําพวกนํ้ามัน ถ่านหิน สินแร่ เมล็ดพืช เป็นต้น

Bulkhead ผนังกั้นห้อง , ฝากั้น ผนังทางดิ่งใช้แบ่งเป็นห้องย่อยภายในเรือ ผนังกั้นห้องสามารถแบ่งได้หลายประเภทตามตําแหน่งที่ตั้ง การใช้ ชนิดของวัสดุหรือวิธีการประกอบ เช่น ผนังกั้นห้องหัวเรือสุด ผนังกั้นทางยาว-ทางขวาง ผนังกั้นนํ้าแบบลวด ตาข่าย แบบเสาฝังในผนัง เป็นต้น ผนังกั้นห้องที่มีส่วนต่อการรับภาระ ของเรือ เรียกว่าผนังกั้นกําลัง (strength bulkhead) ได้แก่ ผนังผนึกนํ้าผนัง กั้นนํ้ามัน และผนังกั้นแก๊สใช้ป้องกันการลุกลามของแก๊สและควัน

Bulkhead, after peak ผนังกั้นห้องท้ายเรือ ผนังกั้นห้องที่อยู่ท้ายเรือสุดเป็นผนังกั้นห้องทางขวางอยู่ติดกับโครงท้ายเรือ ใช้เป็นห้องอับเฉาหรือห้องกระซับ

Bulkhead, collision or forepeak ผนังกั้นห้องหัวเรือสุดผนังกั้นห้องที่อยู่หัวเรือแรกสุดเป็นผนังกั้นห้องทางขวางโดยกั้นตั้งแต่ท้องเรือจนถึงดาดฟ้าฟรีบอร์ด ออกแบบเพื่อป้องกันมิให้นํ้าทะลักเข้าระวางสินค้าในกรณีที่เรือเกิดความเสียหายเนื่องจากการชนกันทางหัวเรือ ตั้งอยู่ในระยะประมาณ 0.05 ของความยาวเรือนับจากหัวเรือ

Bulwark กราบอ่อน แผ่นเหล็กตั้งติดตลอดหัว-ท้ายเรืออยู่เหนือขอบของแผ่นเชียร์

Bunk ที่นอนในเรือหรือเตียงนอน ปกติจะสร้างติดกับผนัง

Butt ตะเข็บขวางรอยต่อทางขวางลำเรือในรอยประสานของแผ่นเหล็กตัวเรือ

Buttock เส้นตัดตัวเรือภาคท้ายที่กลางลำ เป็นเส้นแนวตั้งตามยาว ที่ไม่ใช่เส้นกึ่งกลาง (Centerline)

Calk or caulk 1 การอุดหมันยาชัน การอัดตะเข็บตามดาดฟ้าไม้ด้วยด้ายดิบและยาเรือด้วย ชัน มารีนกลู เป็นต้น

Calk or caulk 2 การเหยียบตะเข็บแผ่นเหล็ก อัดหรือยํ้าด้วยค้อนตามร่องขอบโลหะเข้าด้วยกันเพื่อหยุดหรือป้องกันการรั่วซึม

Camber ดาดฟ้าโค้ง ความนูนของดาดฟ้า เป็นดาดฟ้านูนหรือโค้ง ด้านขวางลําเรือ เพื่อให้นํ้าที่สาดขึ้นไหลลงได้ ความนูนมาตรฐานของดาดฟ้าเปิด (Weather Deck) จะต้องเท่ากับ 1/50 ของความกว้างของเรือ

Capstan เครื่องกว้านตั้ง เครื่องกว้านแกนตั้งใช้สําหรับดึงโซ่สมอหรือเชือกลวด

Cathodic protection การป้องกันการกัดกร่อน การขับเคลื่อนเรือจะเกิดปฏิกิริยาเป็นกระแสไฟ ดังนั้น การป้องกันการกัดกร่อนจากนํ้าทะเลโดยการใช้กระแสไฟฟ้าจ่ายผ่านอะโนดเฉื่อย นอกจากนี้ยังมีการใช้สังกะสีกันกร่อนหรืออะโนดโลหะผสมจากอลูมิเนียม แมกนีเซียมหรือสังกะสี ชุบด้วยสังกะสีติดตั้งในถังหรือส่วนที่อยู่ใต้นํ้า ของเปลือกเรือเพื่อป้องกันปฏิกิริยากัลวานิค

Center girder กระดูกงูตั้ง แผ่นเหล็กทางตั้งอยู่ที่เส้นกึ่งกลางระหว่างกระดูกงูแบนกับแผ่นท้องเรือ ด้านในหรือแผ่นเหล็กทับกระดูกงู ยาวไปตามความยาวของเรือ หรือเรียก center vertical keel (CVK) หรือ center keelson ก็ได้

Center of buoyancy (B) จุดศูนย์กลางกําลังลอย เป็นจุดศูนย์กลางทางเรขาคณิตของปริมาตรของวัตถุ (เรือ) ที่จม โดยผลรวมของการลอย การวัดให้วัดระยะจากกลางลําเรือหรือจากเสนฉากหัวหรือเส้นฉากท้ายนั้น เรียกว่า ศูนย์กลางการลอยตามยาว longitudinal center of buoyancy และถ้าวัดจากเส้นฐานหรือกระดูกงู (KB) เรียกว่า ศูนย์กลางการลอยทางดิ่ง vertical center of buoyancy

Center of floatation (F) or Center of gravity of waterplane จุดศูนย์ถ่วงพื้นที่แนวนํ้า เป็นจุดศูนย์กลางทางเรขาคณิตของพื้นที่แนวระนาบที่เสนแนวนํ้านั้น ๆ การวัดระยะให้วัดจากกลางลําเรือหรือจากเส้นฉากหัวหรือเส้นฉากท้าย เรียกว่า จุดศูนย์ถ่วงพื้นที่แนวนํ้าตามยาว (longitudinal center of floatation) และโดยทั่วไปจะใช้เป็นอัตราส่วนต่อความยาวแนวนํ้า

Center of gravity จุดศูนยถ่วงเป็นจุดศูนยกลางที่นํ้าหนักเรือทั้งหมดผ่าน การวัดระยะให้วัดจากกลางลํา เรือ เส้นฉากหัวหรือเส้นฉากท้าย และวัดจากเส้นฐานหรือจากกระดูกงู KG เราเรียกว่า จุดศูนย์ถ่วงตามยาว longitudinal center of gravity และจุด ศูนย์ถ่วงทางดิ่ง vertical center of gravity

Chain pipe ท่อโซ่

Chain locker ยุ้งโซ่เป็นห้องเก็บโซ่สมอ

Chain stopper ปากจับโซ่, โซ่ห้าม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรึงโซ่ในขณะใช้งาน และใชตรึงสมอให้อยู่ในตําแหน่งในรูโซสมออีกด้วย

Chock ก้ามปูพาดเชือก เครื่องประกอบผิวเรียบติดตั้งอยูใกล้ขอบปากเรือที่ดาดฟ้าอากาศเพื่อให้เชือกลวดหรือเชือกสมอไนล่อนพาดผ่านเพื่อใชเทียบท่า fairlead ก็เรียก

Cleat  ลูกตน เครื่องประกอบ มีแขนหรือเขา 2 ข้าง เป็นเหล็กหรือไม้ที่มีส่วนยื่น (Hom) ออกจากส่วนกลางทั้งสองข้าง ใช้ในการผูกเชือกและบังคับเชือก

Coaming, hatch ขอบตั้งปากระวางบน แผ่นเหล็กตั้งปากระวางเพื่อเป็นช่องเปิดและกันนํ้าเข้าลงเรือ

Cofferdam .ช่องว่างท้องเรือที่แยกออกจากกัน เป็นห้องว่างอยู่ระหว่างผนังกั้นห้องหรือเปี๊ยะทั้ง 2 ด้าน เพื่อกันการรั่วซึมระหว่างห้อง

Compartmentation. ห้องในเรือหรือที่ว่างใด ๆ ในเรือที่มีผนังกั้นไว้มีประตูผนึกนํ้าปิด เพื่อให้เรือคงลอยอยู่ได้ในกรณีที่เรือเกิดทะลุ

Cowl .แผ่นโลหะที่ทําหน้าที่รับหรือบังคับทิทางกระแสอากาศเข้าสู่เครื่องระบายอากาศ

Crow’s nest .รังกา เป็นที่สําหรับการเฝ้ามอง ปกติอยู่ที่หัวเสาตอนหัวเรือ

Cubic number ..คิวบิกนัมเบอร์ ผลคูณของความยาว ความกว้างและความลึกของเรือ หารด้วย 100

Curtain plate .แผ่นกั้น , แผ่นเหล็กมนมุม เหล็กแผ่นหน้าแคบติดเป็นมุม 90 องศากับขอบดาดฟ้าตามข้างเก๋งเรือ

 

Davit หลักเดวิท แขนของเครนปั้นจั่นใช้สําหรับยกเรือโบ๊ต สมอเรือ เสบียง เป็นต้น

Deadweight .นํ้าหนักรวมของสินค้า วัสดุคงคลังและเชื้อเพลิงที่เรือบรรทุกไป คิดเป็นตัน

Deadwood ..ไม้กันนํ้ารั่ว ส่วนของตัวเรือใช้รองรับเพลาใบจักร เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างรองรับการเข้าอู่ การเกย และอื่น ๆ โดยทั่วไปไม้กันน้ำรั่วนี้อยู่ปลายสุดท้ายเรือไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงเส้นกึ่งกลาง โดยเฉพาะส่วนที่บางของเรือ จะอยู่ท้ายเรือค่อนไปทางตอนหน้าหางเสือ หรือใกล้กับหางเสือเรือ

Deck .ดาดฟ้าเรือ ชั้นพื้นในเรือเป็นแผ่นพื้นแผ่นกระดานหรือสิ่งปกคลุมเป็นชั้น ๆ ของโครงสร้างตัวเรือหรือโครงสร้างดาดฟ้าบนของเรือ

Deck beam ..คานรับดาดฟ้า , ฝักมะขามเรือ ส่วนที่ทอดขวางรับดาดฟ้าและเป็นโครงเรือ

Deckhouse ..เก๋งเรือแบบไม่ผนึกนํ้า ห้องที่สร้างบนดาดฟ้าบน เป็นห้องที่ไม่ได้ยื่นจรดไปถึงกราบ ถ้าจรดถึง กราบทั้งสองก็เรียกว่า Superstructure Deck machinery .เครื่องจักรดาดฟ้า เป็นคําที่ใช้กับเครื่องหางเสือ กว้านตั้ง กว้านนอน เครื่องกว้านและเครื่อง กลอื่น ๆ ที่อยู่บนดาดฟ้าเรือ

Deck stringer.. อเสดาดฟ้า , แผ่นสตริงเกอร์ดาดฟ้า แผ่นเหล็กตอนที่ชิดกราบเรือ ติดอยู่ที่ขอบนอกของดาดฟ้าเรือ

Deck, weather ดาดฟ้าเปิด , ดาดฟ้าอากาศ

Deep tanks .ถังลึก เป็นถังที่จรดท้องเรือหรือท้องเรือชั้นในถึงดาดฟ้าล่าง โดยทั่วไปมีฝาปิด จึงใช้เป็นห้องเก็บสินค้าแห้ง

Depth, molded.. ความลึกขอบระยะทางดิ่งวัดจากเส้นฐานถึงยอดของคานรับดาดฟ้าฟรีบอร์ดที่กราบข้างเรือโดยวัดที่กึ่งกลางความยาวเรือ

Derrick ปั้นจั่นยกของ

Diameter, steady-turning .เส้นผ่าศูนย์กลางของวงหันเส้นผ่าศูนย์กลางของโค้งวงกลม วัดที่จุดศูนย์ถ่วงเรือ (CG) เมื่อเรือนั้นหันกลับลำได้สำเร็จ ดู (Advance)

Diameter, tactical. เส้นผ่าศูนย์กลางแทคติคอล ระยะเดินทางของเรือ วัดที่จุดศูนย์ถ่วงเรือ (CG) ที่เรือหันกลับยังเส้นทางเดิมทำมุม 180° เส้นผ่าศูนย์กลางแทคติคอลนี้มีค่าเท่ากับระยะวงหันของเรือที่ 180°

Displacement, light ระวางขับน้ำบรรทุกเบานํ้าหนักเรือเปล่า รวมตัวเรือ เครื่องจักรกล เครื่องประกอบ เครื่องมืออุปกรณ์ บางครั้งก็เรียกว่า Light weight หรือ Light Ship Displacement, loaded (Δ) .ระวางขับน้ำบรรทุกเต็มที่ เป็นระวางขับน้ำในขณะลอยลำอยู่ได้ที่กินน้ำลึกมากที่สุด เท่ากับ น้ำหนักระวางบรรทุกเบา (เรือเปล่า) รวมกับ น้ำหนักของสินค้า และน้ำหนักเดดเวท(วัสดุคงคลังและเชื้อเพลิง)

Double bottom.. ท้องเรือสองชั้น ห้องท้องเรือระหว่างท้องเรือชั้นในกับแผ่นเหล็กตัวเรือ ใช้เป็นถังอับเฉาท้องเรือ ถังน้ำจืด ถังน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

Doubling (doubler) plate .แผ่นเหล็กดาม , แผ่นปะ แผ่นเหล็กที่ติดอยู่ด้านนอกหรือด้านในของแผ่นเหล็กอื่นให้ประสานติดกันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเป็นพิเศษ

Draft. กินนํ้าลึก

Draft marks .ตัวเลขบอกเรือกินนํ้าลึก , อัตรากินนํ้าลึกตัวเลขที่แสดงไว้ที่แนวหัวเรือและท้ายเรือภายนอกทั้งสองข้างเป็นเลขอาราบิค ระบบเมตริก บอกอัตรากินน้ำลึกเป็นเดซิเมตร ทุก ๆ สองเดซิเมตรขนาดตัวเลขแต่ละตัวต้องสูงสิบเซนติเมตร และให้ฐานตัวเลขเป็นแนวอัตรากินนํ้าลึก

Drag ..พฤติกรรมของเรือที่วิ่งลากท้ายเรือส่วนมากจะออกแบบให้มีกินน้ำลึกท้ายมากกว่ากินน้ำลึกหัวที่แนวน้ำ ออกแบบ ผลต่างของการกินนํ้าลึกท้ายมีมากกว่ากินนํ้าลึกเรียกว่า drag

Dry dock อู่แห้ง อู่เรือแบบที่มีประตูผนึกน้ำ (Watertight Entrance) เมื่อรับเรือเข้าแล้วก็สูบน้ำออกจนหมดทำให้ซ่อมตัวเรือส่วนที่อยู่ใต้นํ้าได้ นิยมเรียกอู่แห้งชนิดลอยอยู่ในน้ำ (Floating drydock) แต่เพียงสั้นๆ ว่า อู่ลอย (Floating Dock)

Dunnage เครื่องรัดสินค้า วัสดุที่วางไว้ในระวางเรือเพื่อรองรับเป็นลิ่มอัดให้สินค้าอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไปมา

Dynamic stability .ความทรงตัวพลวัตความสามารถของวัตถุที่พยายามตั้งตรง เมื่อมีแรงภายนอกกระทำต่อวัตถุนั้น

Endurance ความคงทน จำนวนไมล์ที่เรือแล่นไปได้ตามอัตราความเร็วที่กำหนดหรือตามแรงม้าที่กำหนด ก่อนที่เชื้อเพลิงจะหมด

Ensign staff ธงท้ายเรือเสาธงที่แสดงสัญชาติติดอยู่ท้ายเรือ

Entrance. บริเวณความยาวช่วงหัว ส่วนของเรือใต้น้ำด้านหัวที่บริเวณตัวเรือขนาน (parallel middlebody) หรือที่จุดซึ่งค่า Slope ของเส้นโค้งเนื้อที่หน้าตัดเป็นศูนย์ (ตรงข้ามกับ run)

EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon)ทุ่นเครื่องส่งวิทยุฉุกเฉินสำหรับบอกตำบลที่ของยานพาหนะที่กำลังประสบภัย

Erection ..ผนังตั้ง , เก๋งไม่ผนึกน้ำ หมายถึง deckhouse และ superstructure

Escape trunk ช่องทางหนีเป็นห้องติดตั้งบันไดให้คนหลบหนีออกมาได้ ปกติจะจัดไว้ที่ท้ายปลายอุโมงค์เพลาไปยังดาดฟ้าเรือ

Even keel เรือลอยลำตรงได้ระดับ ไม่เอียง เรือกินน้ำลึกท้ายเท่ากับกินน้ำลึกหัว หรือ เรืออยู่ในสภาพไม่มีทริม

Expansion trunk or tank ถังขยายตัวห้องในเรือบรรทุกน้ำมันใช้บรรทุกน้ำมันสำรองเพื่อทดแทนการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของสินค้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

Fabricate .การขึ้นรูปกระบวนการที่นำวัสดุในโรงงานมาประกอบกัน ในงานสร้างประกอบตัวเรือ ประกอบด้วย งานตัด งานขึ้นรูป งานพับ งานเจาะ งานคว้าน งานเซาะร่อง งานเจาะเดือย งานบากและงานเชื่อมประสาน

Face plate แผ่นเหล็กทับหน้าแผ่นเหล็กเสริมติดที่ขอบของกงเวบ อเส ใช้เป็นปีกหรือครีบของโครงสร้าง

Fairlead or fairleader.. ก้ามปู , รอดเชือก อุปกรณ์ที่ทำไว้ร้อยเชือก เป็นสิ่งที่ติดเอาไว้เพื่อให้เชือกหักเลี้ยวไปในทิศทางที่ประสงค์

Fender ..ลูกตะเพรา เครื่องมือที่ใช้ป้องกันมิให้เรือเสียหายโดยถูกครูดถลอก หรือชนกับท่าหรือเรืออื่นๆ ลูกตะเพรามักทำด้วยผ้าใบ ไม้ มัดเชือก หรือยางรถเก่า ๆ

Floating dock อู่ลอย มีลักษณะเป็นอู่เรือที่จมอยู่ใต้นํ้า ขณะนำเรือเข้าซ่อมมีผนังเหล็กทั้งสองด้านยาวตลอดตัวอู่ มีประตูน้ำที่ผนังทั้ง 2 ด้านสำหรับปล่อยน้ำเข้าเพื่อให้หมอนจมอยู่ใต้ระดับของกระดูกงู เมื่อเรือเข้าอู่แล้วจึงสูบนํ้าออก ตัวอู่ก็จะลอยขึ้นพ้นระดับน้ำ

Floodable length FL ความยาวที่น้ำท่วม ความยาวเรือที่น้ำท่วมห้องได้โดยที่ไม่จมลงเกินกว่าเส้นแนวนําปลอดภัยหรือเส้นอัตราเผื่อ (safety or margin line) ความยาวที่น้ำท่วมผกผันได้ตลอดความยาวเรือ และจะมากสุดที่กลางลำและน้อยที่สุดที่บริเวณ ¼ ของ ความยาวเรือ

Floor เปี๊ยะแผ่นเหล็กตั้งทางขวางติดกับเปลือกเรือทุกๆ กง จากกระพุ้งเรือด้านหนึ่งจรดกับกระพุ้งเรืออีกด้านหนึ่ง

Floor, open เปี๊ยะอ่อน ท้องเรือแบบสองชั้น เป็นโครงสร้างระบบกงทางขวางลักษณะเป็นซี่

Floor, solid ..เปี๊ยะแข็ง ท้องเรือแบบสองชั้น เป็นโครงสร้างระบบกงทางขวาง ติดเหล็กเอ็นหรือเคร่าเหล็กทางตั้ง เจาะเป็นรูหรือช่องเข้าออกได้เพื่อให้มีน้ำหนักน้อยลง หรือเพื่อให้น้ำไหลผ่านถึงกันได้

Flukes ผ่านสมอ ปลายแขนสมอตอนที่เป็นรูปสามเหลี่ยม

Flush deck ship เรือดาดฟ้าโล่ง เรือที่ไม่ดาดฟ้าท้าย และดาดฟ้าหัวเรือ

Fore ..ข้างหน้า , ไปทางหัวเรือ เป็นคำที่ใช้บ่งบอกส่วนของเรือหรือส่วนที่ติดกับหัวเรือ ใช้เรียกส่วนที่อยู่บนเรือตั้งแต่กึ่งกลางลำจนถึงหัวเรือ เช่น ภาคหัวเรือ ห้องระวางทางหัวและเสากระโดงหัวเรือ เป็นต้น

Forecastle ..ดาดฟ้ายกหัวเรือห้องทางหัวเรือสุดที่อยู่บน upper deck มักใช้เป็นที่อยู่ของกะลาสี

Forefoot ส่วนโค้งตรงทวนหัวต่อกับกระดูกงู หัวเรือตอนล่างตอนที่โค้งต่อกับกระดูกงู ตามธรรมดาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกงู

Forepeak ห้องอับเฉาหัวเรือ ห้องผนึกน้ำอยู่หัวเรือสุดเป็นห้องแต่งทริมหัวเรือ

Frame กงเรือโครงสร้างทางขวางลักษณะคล้ายซี่โครงทำหน้าที่เสมือนซี่โครงของเรือ

Freeboard .ระยะกราบพ้นน้ำความสูงที่ข้างเรือนับจากแนวน้ำจนถึงดาดฟ้าบน

Freeing port.. ช่องระบายน้ำช่องเปิดอยู่ส่วนล่างของกราบอ่อนเพื่อให้น้ำบนดาดฟ้าระบายออกได้เรือบางลำใช้ช่องระบายแบบบานพับโดยยอมให้น้ำระบายออกได้แต่จะปิดกลับป้องกันน้ำทะเลซัดเข้ามายังดาดฟ้าเรือ

Full scantling ship ..เรือที่มีดาดฟ้าราบ แต่บางทีมีดาดฟ้ายกหัวเรือ ดาดฟ้าเดินเรือและดาดฟ้าท้ายเรือจึงทำให้กราบต่ำ เป็นเรือบรรทุกสินค้าที่มีความแน่นสูง เช่น แร่ต่าง ๆ และกำมะถัน คำว่า ฟูลสแคนทลิง หมายถึง กง แผ่นเหล็ก ฯลฯที่หนา แข็งแรง และบรรทุกกินน้ำลึกมาก

Funnel ปล่องเรือปล่องควันที่ใช้ส่งผ่านไอเสียจากเครื่องจักรขับเคลื่อนและเครื่องจัรช่วยขึ้นสู่บรรยากาศ

 

Galley ห้องครัวของเรือ

Gallows แกลโล่ โครงสร้างรูปเกือกม้า ใช้สำหรับยกถุงอวนขึ้นบนดาดฟ้าของเรืออวนลาก

Gangway 1 .ช่องทางเดินในเรือ

Gangway 2 .ช่องทางเข้าเพื่อลงเรือ อยู่ที่หัวบันไดเป็นสะพานไม้หรือเหล็กเชื่อมต่อระหว่างเรือกับฝั่ง

Gantry crane โครงยกหนัก , เครนแกนตรี้ เครื่องมือใช้ยกของ โดยทั่วไปเคลื่อนที่ไปตามราง มีตะขอแขวนใช้ยกของออกจากรถที่แล่นขวางกับตัวราง

Garboard strake แผ่นเปลือกเรือแผ่นแรกที่ติดกับแผ่นกระดูกงู

Girder. อเส โครงสร้างทางยาวต่อเนื่องตั้งแต่หัวถึงท้ายเรือ อยู่ใต้ดาดฟ้าเรือเพื่อรองรับ คานรับดาดฟ้าและพื้นดาดฟ้าเรือ โดยทั่วไปจะใช้เสาเป็นตัวรองรับและวางห่างกันเป็นช่วง ๆ

Girth.. อ้อมท้องเรือจากดาดฟ้าที่ปากเรืออ้อมใต้ท้องเรือ แล้วโอบขึ้นจนถึงดาดฟ้าที่ปากเรืออีกด้านหนึ่ง

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System.ระบบความปลอดภัยและแจ้งเหตุภัยพิบัติทางทะเลทั่วโลก

Graving dock อู่แห้ง อู่เรือที่อยู่ใกล้แม่น้ำหรือชายทะเล เพื่อใช้ในการซ่อมเรือโดยเฉพาะไม่ใช่เพื่อการต่อเรือ เป็นอู่ที่สร้างขึ้นโดยการขุดเป็นบ่อลึกลงไป มีประตูปิด-เปิดให้เรือเข้าออกได้ จัดให้มีปั๊มสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อสูบน้ำออกและมีหมอนรองเรือเมื่อน้ำแห้ง

Gross tonnage กรอสตันเนจ การวัดปริมาตรภายในตัวเรือ รวมทั้งที่คิดจากดาดฟ้าและห้องต่าง ๆถือว่าปริมาตร 100 ลูกบาศก์ฟุต เท่ากับ 1 ตัน

Gudgeon รูเดือยหางเสือห่วงโลหะตรึงติดกับทวนท้ายเรือ มีรูรับเดือย (pintles) ของหางเสือ เพื่อให้หางเสือหันไปมาได้

Gypsy head หัวยิบซีถังรูปทรงกระบอกที่ต่อจากเพลาของเครื่องกว้าน เพื่อใช้ดึงเชือก

Half beam บีมครึ่งความกว้างครึ่งหนึ่งของความกว้างของเรือตรงจุดที่มีความกว้างมากที่สุด

Hatch (hatchway).. ปากระวาง ช่องเปิดที่ดาดฟ้าเรือเป็นช่องบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า

Hatch coaming ฝาขอบระวางขอบตั้งรอบ ๆ ฝาระวางและช่องเปิดอื่น ๆ บนดาดฟ้า เพื่อป้องกันน้ำมิให้ ไหลลงไปในห้อง

Hawsepipe .ท่อโซ่ , รูสมอ ท่อที่ต่อรูท่อโซ่ (Hawse hole) กับดาดฟ้าโซ่ (Cable deck) หรือดาดฟ้ายกซึ่งเป็นทางเดินของโซ่สมอจากเรือต่อกับตัวสมอ

Heaving คลื่นยอขึ้นลง อาการยกของเรือขึ้นลงตามแกนดิ่งด้วยลูกคลื่น

Heel or list เอียง เรือเอียงเนื่องจากแรงลมหรือการเคลื่อนที่ของของหนัก

Hogging เรือท้องดุ้ง แรงเครียดของเรือ ที่หัวและท้ายเรือ ตํ่ากว่าส่วนกลางลํา ดู (sagging)

Holds ระวางสินค้า ห้องขนาดใหญ่ใต้ดาดฟ้า อันเป็นห้องที่บรรทุกสินค้า

Horn, rudder .ฮอร์นหางเสือเหล็กหล่อหรือเหล็กที่เชื่อมประสานขนาดใหญ่ยื่นลงจากตัวเรืออยู่ติดกับท้ายใบจักรเป็นที่รองรับรูเดือยหางเสือที่ยึดกับรูรับเดือยแบบเดี่ยว ของหางเสือแบบกึ่งสมดุล

Hub ดุมใบจักร

Hull ตัวเรือ ตัวลำเรือรวมไปถึงแผ่นเหล็กตัวเรือ กง ดาดฟ้าเรือ ผนังกั้นห้อง เป็นต้น

Hull engineering เครื่องจักรดาดฟ้า เครื่องจักรกลใด ๆ ที่อยู่ด้านนอกห้องเครื่องจักร

Hydrofoil .ปีกใต้น้ำ , ไฮโดรฟอยล์ ชิ้นส่วนปีกใต้นํ้าเรียกว่า hydrofoil ปีกแต่ละข้างเป็นรูปตัดทรง aerofoil เหมือนปีกของเครื่องบิน มนที่ด้านหน้า โค้งตอนบน ค่อนข้างแบนด้านใต้และเรียวแหลมที่ด้านหลัง ติดอยู่กับใต้ลำเรือที่ด้านหน้าและด้านหลัง ฟอยล์จะช่วยสร้างแรงยกขณะที่ปีกใต้น้ำกำลังแล่นไปในน้ำด้วยรูปทรงของปีกฟอยล์ น้ำจะเคลื่อนไปด้านบนของฟอยล์เร็วกว่าด้านล่างทำให้ความดันลดลง ในขณะที่แรงดันข้างใต้สูงกว่า จึงช่วยยกลำเรือสูงขึ้นจากน้ำได้

Hydroplane เรือเหาะ , เรือเผินนํ้า เรือที่ออกแบบให้มีแรงยกจากการกระแทกของน้ำ เป็นเรือยนต์ความเร็ว สูงที่แล่นไปตามผิวน้ำ

Hydrostatic curves เส้นโค้งไฮโดรสแตติกเส้นที่เขียนลงบนกระดาษแบบกริดแสดงรูปแบบคุณลักษณะของตัวเรือเช่น ระวางขับน้ำ สัมประสิทธิ์แท่งตัน ที่ระยะกินน้ำลึกต่าง ๆ หรือเรียก Curves of form ก็ได้

I-beam ..เหล็กรูปตัว I ลักษณะหน้าตัดเป็นอักษรรูปตัว I

Inboard ภายในเรือ

Inboard profile .รูปด้านแสดงภายในของเรือแบบที่แสดงการจัดเรียบเรียงภายในเรือ โดยตัดเส้นตามยาวเรือที่เส้นกึ่งกลางจากหัวเรือถึงท้ายเรือ

Inclining experiment ทดลองการเอียงเรือวิธีการปฏิบัติเพื่อหาความสูง Metacentric

Inner bottom ท้องเรือชั้นในด้านบนของพื้นเรือที่ท้องเรือสองชั้น (double bottom)เรียก tank top ก็ได้

Insert plate.. แผ่นเหล็กเสริมเหล็กแผ่นหนาเชื่อมกับแผ่นเหล็กธรรมดาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในจุดที่ต้องการรับน้ำหนักมากๆ

Intercostal เป็นช่วง ๆ ไม่ต่อเนื่องโครงหรือชิ้นงานที่สร้างขึ้นมาให้แยกจากกันและไม่ได้ต่อเนื่องกัน อาทิเช่น เปี๊ยะ (Floors) กง (Frames) หรือคานรับดาดฟ้า (Beams) เป็นต้น

Inverted angle ฉากเหล็กกลับปีก ฉากเหล็กรูปตัว L เชื่อมประสานที่ขาด้านยาวของฉากเหล็กกับแผ่นเหล็ก

Isherwood system วิธีการต่อเรือแบบอิชเชอร์วูดใช้กงตามนอนเป็นส่วนใหญ่ เป็นแบบที่ไม่มีหูช้าง

Jack staff เสาธงหัวเรือ

Jacob’s ladder บันไดเชือก, บันไดลิง ใช้เพื่อเข้าออกระหว่างดาดฟ้าเรือกับเรือเล็กหรือสะพานเทียบเรือ

Jib ใบรูปสามเหลี่ยมตามลำเรือ

Jib-headed sail ..ใบเรือตามลำเรือที่มีลักษณะคล้ายใบ

Jib Joggle. แผ่นหยักขอบ

Keel ..กระดูกงู โครงสร้างสำคัญของเรือ กระดูกงูวางตามยาวที่ศูนย์กลางของท้องเรือจากทวนหัวถึงทวนท้าย เป็นที่ตั้งเปี๊ยะหรือแผ่นท้องเรือทางขวาง

Keel, bilge. กระดูกงูปีก

Keel, center vertical กระดูกงูตั้ง

Keel blocks หมอนรองกระดูกงู หมอนไม้หรือแท่งคอนกรีต เป็นที่วางกระดูกงูในขณะต่อเรือ

Keel rider ทับหลังกระดูกงูแผ่นเหล็กที่วิ่งไปตามด้านบนของกระดูกงูตั้งของเรือแบบท้องชั้นเดียว

Keelson, side กระดูกงูข้าง, ตะเฆ่ แผ่นเหล็กตั้งวางตลอดหัวและท้ายเรือ อยู่ข้างกระดูกงูตั้ง

Kingpost เสาสั้น ๆ เป็นเสาพยุงคันบูมและสายโยงของปั้นจั่นที่ใช้ยกของบนเรือ Samson post ก็เรียก

Knee, beam กงฉากยึดคานขวาง แผ่นหูช้างที่เชื่อมคานรับดาดฟ้ากับกงเรือ

Kort nozzle. ใบจักรคอร์ท นอซเซิล

Knot (Kt) นอต อัตราความเร็วต่อชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง ระยะ 1 ไมล์ทะเลมีค่าเท่ากับ 1,852 เมตร (6,076.1 ฟุต)

Length between perpendiculars (LPP) ความยาวระหว่างเส้นตั้งฉากเส้นตั้งฉากหัว คือ เส้นดิ่งที่ผ่านจุดตัดของเส้นแนวน้ำบรรทุกเต็มที่กับทวนหัวเส้นตั้งฉากท้าย คือ เส้นดิ่งที่เรือบรรทุกในแนวน้ำในฤดูร้อน (Summer load line) ผ่านหลังทวนท้ายเรือ หรือผ่านเส้นผ่าศูนย์กลางของก้านหางเสือถ้าเรือนั้นไม่มีทวนท้ายเรือ

Length, overall (LOA) .ความยาวเรือทั้งหมด ความยาวเรือทั้งหมดที่วัดจากหัวเรือสุดถึงท้ายเรือสุด

Lifeboat.. เรือช่วยชีวิต , เรือชูชีพ

Life raft แพชูชีพ แพชูชีพชนิดพับเก็บได้ นั่งได้หลายคนมีเครื่องอำนวยความสะดวกการยังชีพในทะเลพร้อม ตามปกติปล่อยลมออกพับเก็บไว้ สูบลมเข้าเมื่อต้องการ

Lightship weight น้ำหนักเรือเปล่าน้ำหนักรวมของตัวเรือ เครื่องประกอบ เครื่องขับเคลื่อน เครื่องจักรกลต่างๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องจักรช่วย

Liverpool head อุปกรณ์โลหะติดที่ยอดของท่อควันไฟ เช่น ห้องครัว น้ำไหลเข้าได้น้อยแต่อากาศเข้าท่อได้สะดวก บางครั้งอาศัยแรงลมให้กลไกทำงาน

Load waterline (LWL) เส้นแสดงการบรรทุกเครื่องหมายที่เขียนไว้ที่แผ่นเปลือกข้างเรือ แสดงระดับการกินนํ้าสูงสุด(Maximum Draughts) ที่เรือจะรับสินค้าได้ในกรณีที่ระบุเอาไว้

Longitudinals .ตามความยาว ใช้เรียกส่วนประกอบของโครงสร้างของเรือที่วางตามลำเรือ

Long-tail boat เรือหางยาวเรือยนต์ขนาดเล็กใช้เครื่องยนต์เกาะท้ายเรือและต่อตรงเข้ากับเพลาใบจักร ที่ยื่นยาวออกไป เป็นเรือรับส่งผู้โดยสารต่อด้วยไม้เนื้ออ่อน มีน้ำหนักเบาลักษณะยาวแคบ เริ่มราวปี พ.ศ.2500 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Long tons.. หน่วยวัดน้ำหนัก มีค่าเท่ากับ 2240 ปอนด์

Loran ..คำย่อจาก Long Range Navigation ระบบช่วยการเดินเรือ ใช้หาที่เรือ โดยการวัดความต่างเวลาในการรับสัญญาณวิทยุ 2 ชุด ที่ส่งออกในขณะเดียวกัน

Louver. เกล็ดระบายอากาศช่องอากาศสำหรับระบายอากาศ ใบเกล็ดซ้อนกันเป็นมุม 45 องศา เพื่อ กันน้ำฝนหรือละอองน้ำเข้า

Maneuverability ความคล่องแคล่วของเรือ การเปลี่ยนทิศทาง ตำบลที่ หรืออัตราความเร็วที่กำหนดไว้ เพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ประสงค์

Manhole. ช่องคนผ่านช่องที่เจาะพื้นดาดฟ้า ฝากั้น หรือด้านบนของถังน้ำ เพื่อให้คนผ่านเข้าหรือลงไปได้ มักเจาะเป็นวงกลมหรือวงรี

Mast .เสากระโดง , เสาเรือ

Messroom ห้องรับประทานอาหารในเรือ

Midship กลางลำเรือ

Midship section รูปตัดกึ่งกลางลำ , ภาคตัดขวางกลางลำ

Model basin .อ่างน้ำจำลองห้องทดลองที่ใช้ทํานายความต้านทานทางคุณลักษณะของเรือขนาดจริงและใช้ทำการศึกษาวิจัยและออกแบบเรือทางพลศาสตร์ของเหลว

Mooring เครื่องเทียบ การผูกเรือกับฝั่ง โดยใช้เชือกเพื่อจำกัดเขตการเคลื่อนที่ของเรือ

Mushroom. ปล่องระบายลมที่ฝาครอบเป็นรูปดอกเห็ด

Mushroom anchor ..สมอทอดทุ่น สมอลักษณะรูปหัวเห็ดหรือรูปร่ม

 

Nautical mile ไมล์ทะเล ระยะทาง 1,852 เมตร หรือ 6,076.1 ฟุต ในการทำแผนที่เดินเรือได้กำหนด ให้ระยะทาง 1 ไมล์ทะเลมีความยาว = 6080 ฟุต ซึ่งมาจากระยะทางของ ส่วนโค้งผิวโลกที่เส้นผ่าศูนย์กลางที่มุม 1 ลิปดา ดังนั้น เส้นรอบวงของ โลกที่เส้นผ่าศูนย์กลาง =6080x60x360/3.28084/1000 = 40,029 กิโลเมตร หรือรัศมีของโลกเฉลี่ย 40029/π/2 = 6,371 กิโลเมตร

NAVTEX - Navigation Telex ระบบการส่งกระจายข่าวสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในทะเลโดยเฉพาะ ในเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศ คำเตือนเกี่ยวกับการเดินเรือ การแจ้งเตือนภัย พายุ การก่อตัวของน้ำแข็งในทะเล การคาดหมายลักษณะอากาศ

Net tonnage .การวัดปริมาตรภายในเรือของสินค้า เฉพาะที่ใช้ขนสินค้าหรือผู้โดยสารได้เท่านั้น ซึ่งก็คือ Gross tonnage ของเรือลำนั้นลบด้วยระวางที่ใช้ในการ เดินเรือ คือ ระวางที่ไม่มีประโยชน์ในการหาเงิน แต่เป็นประโยชน์ในการเดินเรือ เช่น ห้องเครื่องจักร ห้องถือท้าย ห้องกะลาสี เป็นต้น

OBO คำย่อของ เรือบรรทุกน้ำมัน (carry oil), เรือสินค้า (bulk cargos) หรือเรือบรรทุกแร่ดิบ (ore cargos)

One compartment subdivision การแบ่งเรือเป็นระวางห้องการแบ่งระวางตามมาตรฐานด้วยการกั้นผนัง เป็นผลให้เรือลอยอยู่ได้เมื่อเรือทะลุ

Outboard รูปด้านข้างแสดงภายนอกของเรือ ใช้แสดงส่วนประกอบภายนอก

Outfitting ..เครื่องประกอบตัวเรือ

Overhang .หัวเรือ หรือท้ายเรือที่ยื่นออกเลยทวนหัวหรือทวนท้าย

Panting frames กงส่วนหัวและท้ายเรือ เพื่อป้องกันการเกิดเสียงที่เกิดจากแรงอัดน้ำกับแผ่นเหล็กตัวเรือ

Parallel middlebody. ส่วนของตัวเรือบริเวณกลางลำ (Amidships) ส่วนกลางลำเรือ ที่เส้น contour ใต้แนวน้ำของตัวเรือไม่เปลี่ยนแปลง

Paravane พาราเวน , สมอถ่วง แผ่นปีกใต้น้ำ (foil) ที่เมื่อเรือลากแล้วจะเหออกทางข้าง ใช้เป็นอุปกรณ์กันโคลง stabilizer ในขณะทำการการประมงของเรือลากกุ้งคันถ่าง doublerig shrimp trawler นิยมมากในแถบอ่าวเม็กซิโก และแอตแลนติกเหนือ

Peak ..ห้องท้ายเรือ, ห้องหัวเรือ

Period (T) ช่วงระยะเวลาครบ 1 รอบ การโคลงของเรือจากกราบซ้ายไปกราบขวาและกลับมายังกราบซ้ายดังเดิม

Permenability น้ำซึมเข้าไปได้ ความจุของที่ว่างที่ยอมให้น้ำซึมเข้าได้ สุดแต่เนื้อที่ว่าง

Perpendiculars เส้นตั้งฉาก เส้นตรงที่ลากผ่านเส้นแนวน้ำบรรทุกที่จุดประจำตามกฎ ดังนี้ Aft or after perpendicular (AP) เส้นตั้งฉากท้ายลากผ่านจุดประจำที่ท้ายเรือ โดยทั่วไปอยู่ที่ทวนท้าย หรือเส้นกึ่งกลางของหางเสือสำหรับเรือที่ไม่มีทวนท้าย Forward perpendicular (FP) เส้นตั้งฉากหัวลากผ่านจุดประจำที่หัวเรือ โดยทั่วไปอยู่ที่ด้านหน้าของทวนหัวตัดกับเส้นแนวน้ำบรรทุก

Pier.. เขื่อนของท่าเรือ ส่วนที่ยื่นออกไปในน้ำเป็นมุมฉากกับฝั่ง มีความลึกพอที่จะจอดเทียบเรือ

Pillar เสาคํ้ า โครงหรือเสาทางตั้งเป็นส่วนรองรับคานรับดาดฟ้า พื้นดาดฟ้าเรียบหรือโครงสร้างอื่นที่คล้ายกัน ; stanchion ก็เรียก

Pintles .เดือยหางเสือ หมุดหรือสลัก ทำหน้าที่เป็นแกนหันหางเสือ สอดเข้ากับรูเดือยหางเสือที่ทวนท้าย

Pitch (P) ..มุมบิดของใบจักร , พิทช์ใบจักร มุมบิดของหน้าตัดปีกใบจักรที่รัศมี r กำหนดให้ P = 2πr tan φ โดย φ เป็นมุมระหว่างเส้นคอร์ดของหน้าตัด ตัดกับหน้าระนาบถึงแกนใบจักรมุมนี้

Pitching การที่หัวเรือสับลงมุมของเรือที่เกิดการแกว่งไปมาตามแกนทางขวาง แม้ว่าการที่หัวเรือสับลงเป็นการเคลื่อนไปในวงแคบ ๆ ที่กระทำในคลื่น เกิดขึ้นได้กับเรือยนต์ ความเร็วสูงในน้ำราบเรียบภายใต้เงื่อนไขบางประการ ดู (porpoising)

Pivot point จุดหมุน จุดในเรือตรงที่เป็นแกนหันเมื่อหมุนพังงา

Planking ไม้กระดานไม้กระดานคลุมดาดฟ้าเรือ หรือไม้กระดานเปลือกเรือ เป็นต้น

Platform ดาดฟ้าล่าง ดาดฟ้าเรียบ

Plimsoll mark .ขีดเครื่องหมายแนวน้ำบรรทุกเครื่องหมายที่ข้างเรือค้าแสดงแนวบรรทุกที่ปลอดภัยสําหรับเรือลำนั้น เมื่ออยู่ในน้ำจืดหรือน้ำเค็มในฤดูกาลต่าง ๆ

Pontoon ทุ่นลอย, เรือโป๊ะ

Poop ..ดาดฟ้าท้ายเรือ ห้องบนดาดฟ้าชั้นบน (Upper Deck) อยู่ท้ายเรือสุดเป็น Superstructure ด้วย

Porpoising อาการเรือกระโดด อาการกระโดดของเรือยนต์ความเร็วสูงที่ผิวน้ำราบเรียบ เป็นอาการแบบ คลื่นยอผสมกับอาการสับลง คล้ายอาการกระโดดของปลาโลมา

Porthole, Portlight.. ช่องแสงสว่าง

Port side.. กราบซ้าย เมื่อหันหน้าไปทางหัวเรือ ตรงข้ามกับ starboard

Pounding การกระแทกท้องเรือของน้ำ เรือตกกระแทกพื้นน้ำอย่างแรงเพราะถูกคลื่นยอโดยนํ้ากระแทกเข้าข้างหรือท้องเรือ เนื่องจากความเร็วเรือ ความเร็วนํ้าหรือทั้งสองอย่าง การกระแทกท้องเรือ (pounding) แตกต่างกับการกระแทกหัวเรือ (slamming)แม้ว่าจะรุนแรงแต่ไม่ถึงกับหยุดอยู่กับที่

Prismatic coefficient (CP) สัมประสิทธิ์ปริซึม อัตราส่วนของปริมาตร ∇ ต่อความยาวเรือ L กับพื้นที่หน้าตัดมากสุดของเรือ AX บางครั้งก็เรียก longitudinal prismatic coefficient ใช้สูตรว่า CP =∇/L AXสัมประสิทธิ์ปริซึมยังใช้อ้างถึงส่วนที่แตกต่างของเรือได้อีกด้วย อาทิเช่น ภาคท้าย ภาคหัว ความยาวช่วงหัว ความยาวช่วงท้าย ในกรณีที่จะหาความยาวเรือโดยทราบพื้นที่หน้าตัด

Profile .รูปด้านข้างเส้นรอบนอกของเรือที่ฉายลงบนพื้นราบในทิศทางความยาวทางดิ่ง แสดงเส้นรอบนอกส่วนต่าง ๆ ของเรือ เช่น ทวนหัว ทวนท้าย และหางเสือเรือ

Promenade deck ดาดฟ้าโปร์มินาด ดาดฟ้าที่ใช้เดินตากอากาศพักผ่อน

Propeller ใบจักร อุปกรณ์มีลักษณะคล้ายเกลียวทำหน้าที่ขับให้เรือแล่นไปได้ ประกอบด้วย2 ปีกหรือมากกว่า บางครั้งก็เรียกว่า screw หรือ wheelใบจักรแบบสกรู จะประกอบด้วย ดุมใบจักรและปีกใบจักรแบบติตาย ปีกใบจักรทำหน้าที่สร้างแรงยกในขณะที่หมุน และแรงยกจะทำให้เกิดการผลักรุนและกำลังบิด (torque) ที่ขับกํลังจากเครื่องยนต์ Basic screw propeller ใบจักรสกรู โดยทั่วไปหมายถึง ใบจักร 3 ปีก แบบติดตาย Adjustable-pitch propeller เป็นแบบที่สามารถปรับมุมบิดของปีกใบจักรได้ เมื่อใบจักรหยุดหมุน Contrarotating propeller แบบ 2 ใบจักรที่หมุนทวนตรงข้ามกับแกนเพลา Controllable-pitch propeller ใบจักรกลับพิทช์ได้ ใบจักรที่ปีกสามารถปรับมุมบิดเป็นพิทช์ประสิทธิผลในขณะใบจักรกำลังหมุนอยู่ และสามารถปรับมุมบิดให้ถอยหลังได้โดยไม่ต้องกลับหมุนเพลาบางครั้งเรียกว่า controllable reversible-pitch propeller Cycloidal propeller ใบจักรแบบจานหมุน ประกอบด้วยชุดจานหมุนแบนใต้ท้องเรือ มีใบจักรทางดิ่งทำหน้าที่คล้ายหางเสือเรือจะหมุนไปรอบจานเกิดแรงผลัก เป็นแบบที่มีความคล่องตัวดีเยี่ยม ได้แก่ แบบวอยท์ชไนเดอร์ Ducted propeller ใบจักรท่อ ใบจักรที่มีโพรงท่อสั้น ๆ มีศูนย์กลางร่วมกันกับเพลา โพรงท่อหรือหัวฉีด ทำหน้าที่ควบคุมการขยายหรือบีบกระแสการไหลลื่น ที่รู้จักกันดี ได้แก่แบบ Kort nozzle และแบบ pump jet Fully cavitating propeller ใบจักรที่ออกแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพ เกิดโพรงอากาศที่ปีกใบจักรน้อย มาก หน้าตัดของปีกใบจักรมีความสัมพันธ์โดยที่ขอบนำมีประสิทธิภาพ มากกับขอบตามที่ให้ความแข็งแรง เราเรียกว่า supercavitating propeller Interface propeller เป็นแบบระบายโพรงอากาศเต็มตัว ออกแบบเพื่อใช้กับเนื้อที่ของปลายใบ จักรที่หมุนวาดเป็นวงกลมที่จมในน้ำเท่านั้น ใบจักรแบบนี้ใช้กับเรือยนต์ ความเร็วสูง เช่น เรือผิวน้ำจะมีเพลาและโยงโย่เป็นส่วนที่จมใต้น้ำจึงต้องพิจารณาถึงความต้านทานที่เพิ่มขึ้นด้วย จะเรียก partially submerged หรือ surface propellers ก็ได้

Ring propeller ใบจักรชนิดวงแหวน ใบจักรที่มีโพรงท่อสั้นมากติดกับปลายสุดของปีกใบจักรและหมุนใบจักรไปตามวงแหวน banded propeller ก็เรียก

Steerable ducted propeller โพรงใบจักรที่สามารถหันได้ทางดิ่งทำหน้าที่บังคับแทนหางเสือได้

Supercavitating propeller ดู (Fully cavitating propeller)Tandem propeller ใบจักร 2 ชุด เรียงตามกันบนเพลาเดียวกันVentilated propeller เป็นแบบ Fully cavitating แต่ทว่าจัดให้อากาศเข้าไปยังโพรงอากาศเพื่อให้เกิดพัฒนาการอย่างเต็มที่ Vertical axis propeller คำเดียวกันกับ cycloidal propeller

Propeller boss ดุมแกนใบจักร ดู bossing

Propeller post ทวนใบจักร เป็นที่ยึดปลายท่อใบจักรและช่วยรองรับปลายเพลาใบจักร ดู (Stern frame)

Quadrant พังงาวงเดือน พังงาวงเดือน (Yoke) ที่สวมบนยอดของหางเสือ (Rudder Stock) โยงติดกับเชือกหางเสือ (Steering Chain)

Quartering sea คลื่นที่เข้าหาเรือที่มุม 45 องศาทางหัวหรือท้ายเรือ

Quarters ห้องพักผ่อนหรือห้องนอนในเรือส่วนหนึ่งของเรือที่เป็นที่อยู่อาศัยของลูกเรือ

Quarter wheels. วงล้อใบจักรข้างแบบคู่ติดที่ท้ายเรือ

Quay ท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือที่สร้างไปตามแนวฝั่งใช้ในการขนถ่ายสินค้าและรับส่งคนโดยสาร

Quenching การชุบแข็ง การทำเหล็กเหนียว ด้วยการให้ความร้อนถึงอุณหภูมิและรักษาอุณหภูมิไว้จากนั้นทำให้เย็นลงอย่างฉับพลันด้วยน้ำหรือน้ำมัน เพื่อทำให้แกร่งขึ้น

Rabbet.. แนวฝังเปลือกเรือ ร่องรอยบากในโครงสร้างเป็นที่บรรจบหรือสุดขอบของโครงสร้างอื่นที่ฝังติดตายอยู่ที่ผิว เพื่อให้ผิวของโครงสร้างนั้นราบเรียบ แนวฝังเปลือกเรือนี้อยู่ที่ทวนหัวหรือโครงท้ายเรือ

Rail .ราวกันตก ท่อหรือโซ่แนวระนาบเป็นราวกั้น ใช้แทนกราบอ่อนก็ได้

Rake 1. เป็นคำที่ใช้กับมุมเอนตามความยาวของเรือ เช่น เสากระโดง ปล่องเรือ

Rake 2 แผ่นเรค คล้ายทวนหัว ในเรือท้องแบนตามลำน้ำหรือเรือลำเลียงเดินทะเลบางลำ จะเป็นส่วนของตัวลำเรือที่ท้องเรือยกขึ้นจากกลางลำจนถึงดาดฟ้าเป็นที่กันชนหัวเรือ

Reduction gear.. เฟืองทด , เกียร์ทด จักรเฟืองที่ลดอัตราเร็วในการหมุนของเครื่องจักรให้ลดความเร็วลง แต่กำลังยังคงที่

Reefer เรือห้องเย็น เรือบรรทุกสินค้าที่มีห้องเย็น ย่อจาก refrigerator หรือ refrigerated Registered tonnage การวัดขนาดของเรือโดยอาศัยปริมาตรภายในเรือบันทึกลงในใบทะเบียน เรือจะกล่าวเป็น Net tonnage หรือ gross tonnage ก็ได้

Reverse frame กงปีกกลับ ท่อนเหล็กเป็นโครงบนสุดของเปี๊ยะอ่อน อยู่ด้านติดกับท้องเรือชั้นใน

Resistance (R) ความต้านทานแรงที่กระทำต่อของไหลที่เคลื่อนที่โดยกระทำในทิศตรงกันข้าม ขนานกับแกนการเคลื่อนที่ของวัตถุ

Resistance เป็นคำที่ใช้กับเรือในทางพลศาสตร์ของเหลวในขณะที่ Drag ใช้กับวัตถุที่จมใต้น้ำ เช่น foil ในทางอากาศพลศาสตร์

Resonance ..การสั่นที่ได้จังหวะเดียวกันปรากฏการณ์ของคลื่นที่สั่นได้จังหวะและได้ระดับกัน เป็นภาวะทาง พลวัต ได้แก่ ความถี่กระตุ้น(ความถี่ของปีกใบจักร) เท่ากับความถี่การสั่นธรรมชาติ

Rider plate แผ่นเหล็กทับหลังแผ่นเหล็กแบนที่แนบติดที่ด้านบนของกระดูกงูตั้งยาวต่อเนื่องกัน

Rigging .เชือก เสา เพลาใบบรรดาเชือก โซ่ และเครื่องมือ ใช้ในการปฏิบัติงานกับเสาเรือ พรวน เพลา และใบเรือ เชือกที่ตึงอยู่กับที่ เรียกว่า เชือกตาย (Standing rigging)เช่น สะวาย (Stay) นบบรัน (Shrouds) ฟอระดี (Backstay) ฯลฯ ส่วนเชือกที่โยงอยู่ แต่เคลื่อนเปลี่ยนที่ได้เพื่อปฏิบัติงาน เช่น สายเรียวใบ (Halyards)หรือสายชักธงสัญญาณ (Signal halyards) นั้น เรียกว่า เชือกเป็น (Sliding rigging) หรือ (Running rigging)

Rise of floor ความชันท้องเรือ

Root โคนใบจักร ส่วนของปีกใบจักรอยู่ติดกับดุมใบจักร

Ro-Ro or Ro/Ro คำย่อของเรือบรรทุกผู้โดยสารและล้อเลื่อน Roll-on/Roll-off โดยให้รถบรรทุกสินค้าขับขึ้นลงเรือได้เองโดยผ่านทางลาด ramp Rubbing

Rubbing piece. ราโทไม้รูปโค้งด้านหนึ่งแบนทาบกับเนื้อเรือนอกกราบ อีกด้านโค้งเป็นหลังเต่าติดอยู่ใต้กราบเล็กน้อยสำหรับรับการกระแทกเมื่อเรือเข้าเทียบหรือ เสียดสีกับสิ่งใด ใช้ Rubber , Rubbing strake หรือRubbing wale ก็ได้

Rudder หางเสือเรือ อุปกรณ์ที่ใช้บังคับเรือ มีแผ่นเหล็กทางตั้งห้อยที่ทวนท้ายหรือทวนรับหางเสือ ทั่วไปหางเสือเคลื่อนหันไปมาได้ขวา-ซ้าย ข้างละประมาณ 35 องศา มีหลายประเภทดังนี้ Balanced or semi-balanced หางเสือสมดุลหรือหางเสือกึ่งสมดุล Compound หางเสือแบบผสมอุปกรณ์บังคับเป็น appendage ทางดิ่งที่ขอบท้ายเรือ หางเสือเป็นแบบถอดออกได้หรือแบบแขวน ดู (Flap) Contra หางเสือคอนทรา หางเสือแบบนี้ตอนปลายปีก แบ่งออกเป็น 2 ตอนเท่าๆกัน ตอนบนปิดไป ทางขวาและตอนล่างปิดไปทางซ้าย ซึ่งที่ทวนรับเพลาใบจักรจะหักไปใน ทิศตรงข้ามกับหางเสือ กระแสน้ำที่มากระทบกับใบหางเสือมีปฏิกิริยาเร็ว ขึ้น การหักหางเสือเป็นมุมมากๆนั้น จะลดความเร็วของเรือลง แต่ไม่ได้ทำให้วงหันของเรือเล็กลง Flap หางเสือแฟล็ป อุปกรณ์บังคับแบบขยับตัวได้โดยห้อยหางเสือที่ตัวเรือ กระดูกงูตั้ง หรือครีบ หางเสือประเภทนี้เป็นชื่อเรียกของปีกเครื่องบินที่แผงด้านหลังยืด ออกและย้อยลงได้ Offset หางเสือออฟเซท หางเสือชดเชยจากศูนย์กลางพื้นผิวที่เปียกน้ำแต่ละกราบ Spade หางเสือสเปด อุปกรณ์บังคับแบบเคลื่อนที่ได้อยู่ใต้ทวนท้าย ไม่มีสิ่งใดพยุงที่หน้าหรือ ด้านใต้หางเสือ แกนหางเสือของหางเสือแบบนี้ได้รับแรงเค้นตัดสูงมากทาง ตอนบนของแกนหางเสือและลดน้อยลงเป็นสูญที่แกนหางเสือล่างสุด ยิ่งกว่านั้นแกนหางเสือแบบนี้ยังต้องคำนึงถึง torque แรงบิดรวมเข้าอีกด้วย

Rudder post ทวนรับหางเสือ, ก้านหางเสือโครงสร้างทางตั้งหรือเกือบตั้งตรง เป็นที่ห้อยหรือรองรับเครื่องหางเสือ

Rudder stock ก้านหางเสือ ส่วนตั้งของหางเสือ ซึ่งเป็นที่ติดแผ่นหางเสือ

Rudder stop เครื่องห้ามหางเสือเดือยที่ติดบนหางเสือ เพื่อกันมิให้หางเสือหันเกิน 37 องศาทางขวา-ซ้าย โดยทั่วไปหางเสือหันขวา-ซ้ายได้สูงสุดได้ 35 องศาสําหรับ เรือเดิน ทะเล ส่วนของเรือใต้น้ำด้านท้ายที่บริเวณตัวเรือขนาน (parallel middlebody)หรือ ที่จุดซึ่งค่า Slope ของเส้นโค้งเนื้อที่หน้าตัดเป็นศูนย์ (ตรงข้ามกับentrance)

 

Sacrificial anode โลหะที่ติดกับตัวเรือเหล็กทำหน้าที่จ่ายอิออนไปยังคาโทด ป้องกันไม่ให้เหล็กตัวเรือกัดกร่อนไปเนื่องจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี โดยมากใช้แผ่นสังกะสีประกบกับผิวของเรือเหล็ก สังกะสีจะถูกกัดกร่อนไปแทน เรียกว่าอาโนดซาคริฟิเชียล (anode sacrificial)

Sagging เรือตกท้องช้างแรงเครียดของเรือที่ส่วนกลางลำอยู่ต่ำกว่าส่วนหัวเรือและท้ายเรือ

Scantling ขนาดหน้าตัดของโครงสร้างเรือ

Scantling Draft กินน้ำลึกสแคนลิ้งเรือกินน้ำลึกมากสุดที่ต้องการความแข็งแรง ปกติกินน้ำลึกสแคนลิ้ง จะน้อยกว่ากินน้ำลึกของเรือถึงระยะฟรีบอร์ดใช้ในการคํานวณตามกฎอนุสัญญาว่าด้วยแนวน้ำบรรทุก (Load Line Convention)

Scuppers ช่องระบายน้ำดาดฟ้าช่องระบายน้ำจากรางน้ำให้น้ำไหลจากดาดฟ้าออกนอกเรือ

Scuttle. ช่องกระจกกั้นน้ำช่องกลมที่เจาะไว้ตามข้างเรือและดาดฟ้าเรือหรือตามห้องที่ต้องปิดเปิดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ภายในลำเรือ และเพื่อให้แสงสว่างเข้าตามช่องนี้ได้

Sea chest กระโปรงน้ำทะเลท่อทางเข้าระหว่างข้างเรือใต้แนวน้ำเป็นที่รับน้ำทะเล ยึดกับฝากรองชนิด ถอดได้ ลิ้นน้ำทะเลและท่อทางเชื่อมต่อกับกระโปรงนํ้าทะเลเพื่อนำน้ำไว้ใช้ในเรือ เช่น ในระบบหล่อเย็น ระบบดับเพลิงหรือระบบสุขภัณฑ์

Seafarer. คนประจำเรือ , ผู้ทำการในเรือ

Seakindliness เอกลักษณ์ของเรือ ที่แสดงออกในขณะคลื่นลมแรง และทรงตัวเข้ากับสภาพต่างๆ ของทะเลได้เป็นอย่างดี

Seam. ตะเข็บตามยาว

Sea State .ระดับภาวะทะเลมาตรากำหนดภาวะทะเลโดยใช้ตัวเลข กำหนด

Seaworthiness ความคงทนต่อทะเลเรือที่เหมาะสมที่จะทนทานต่อแรงของทะเล แรงลมฟ้าอากาศ ในทาง กฎหมายหมายถึง การที่ให้เรือสามารถเดินทะเลได้ โดยมีคนเรือพร้อมเสบียงพร้อม และเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงในอันที่จะบรรทุกสินค้า

Shackle ห่วงสเกลโลหะครึ่งวงกลมหรือรูปตัวยู ตอนปลายมีรู (eye) ทั้งสองปลาย มีเดือย(pin) ร้อยอยู่ ใช้สําหรับต่อโซ่เข้าด้วยกัน

Shaft tunnel, shaft alley.. อุโมงค์เพลา ช่องปิดผนึกน้ำเป็นที่วางเพลาใบจักร มีขนาดใหญ่พอที่คนเดินได้อยู่ถัดจากห้องเครื่องจักร เป็นช่องเข้าออกและปกป้องเพลาใบจักรที่ห้องระวางสินค้า

Shank ก้านสมอ ส่วนหนึ่งของสมอระหว่างห่วงสมอ (ring) กับแขนสมอ (arms)

Shape ..เหล็กเชพหน้าตัดขวางของเหล็ก เช่นเหล็กฉาก เหล็กฉากปีกตุ่ม เหล็กแชลแนลหรือแผ่นเหล็กที่มีความกว้างน้อยกว่า 12 นิ้ว

Sheer ความงอนดาดฟ้าเส้นโค้งตามยาวของดาดฟ้าเรือ ในกรณีที่เรือมีดาดฟ้านูน เส้นความงอนจะใช้ที่เส้นศูนย์กลางเป็นเส้นอ้างอิง

Shell expansion แบบแผ่นเหล็กตัวเรือแบบแปลนที่ใช้แสดงรอยต่อแผ่นเหล็กเปลือกเรือตามยาวและตามขวางความหนาและการเชื่อมประสานของแผ่นเหล็กทุกแนวของเรือ ประกอบด้วย แผ่นเปลือกเรือ ระบบกง เป็นต้น

Shelter deck .ดาดฟ้าชั่วคราวดาดฟ้าที่อยู่เหนือดาดฟ้าใหญ่ แต่กันคลื่นลมไม่ได้ จึงไม่นับรวมเข้าใน การคำนวณขนาดระวางเรือ ดาดฟ้านี้มีอยู่ในเรือสินค้ารุ่นเก่า ๆ ที่พยายามจะหาทางลดค่า GT ของเรือให้ลดน้อยลงในกรณีที่เรือบรรทุกสินค้ามาน้อยในแต่ละเที่ยว เพื่อจะไม่ต้องเสียเงินจำนวนมากเป็นค่าท่า ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งผูกพันกับ GT ถ้าเรือบรรทุกสินค้ามาจำนวนมากจนเต็ม ระวางบรรทุก การคิด GT ก็คำนวณถึงดาดฟ้า Shelter deck ถ้าเรือบรรทุกสินค้ามาจำนวนน้อย การคิด GT ก็คำนวณถึงดาดฟ้าที่ต่ำกว่า Shelter deck ลงมาให้เป็น Freeboard deck โดยถือว่าดาดฟ้า Shelter deck เป็น ดาดฟ้าที่ไม่ใช่ Weathertight เนื่องจากที่ดาดฟ้าได้ทําช่องเปิดและมีฝาปิดเอาไว ้ ซึ่งเรียกว่า Tonnage opening

Shelter deck ship. เรือเชลเตอร์เดคเรือที่มีดาดฟ้าแข็งแรงทั้งดาดฟ้าใหญ่และดาดฟ้าบนสุด แต่ดาดฟ้าชั้นบนสุดของเรือแบบนี้ต้องปิดคลุมไว้หมด เป็นเรือที่บรรทุกสินค้าประเภทเบาแต่กินเนื้อที่มาก เช่น ใช้บรรทุกรถยนต์ เครื่องเรือน เป็นต้น เรือนี้ตรงข้ามกับเรือฟูลสแคนทลิง (Full Scantling Ship)

Shoe เหล็กกันครูดอยู่ขอบล่างของหางเสือ หรือแผ่นรองกระดูกงูล่าง

Short ton หน่วยน้ำหนัก มีค่าเท่ากับ 2,000 ปอนด์

Shoulder ส่วนกลางลำเรือเป็นที่บรรจบของท้องเรือตอนหัว/ตอนท้าย (entrance/run) เป็นเส้นแนวน้ำตอนที่กว้างที่สุด

Shot .ช่วงโซ่สมอระยะ 15 ฟาธอม หรือ 90 ฟุต

Side thruster เครื่องผลักข้างเรือ

Singing ..ใบจักรที่มีเสียงคล้ายเสียงดนตรี เมื่อหมุนฟันน้ำ เนื่องจากน้ำไหลเข้าปะทะกับใบจักรแปรปรวน

Skeg .กระดูกงูตั้งท้ายเรือ , กระดูกงูเสริมกระดูกงูที่ยื่นเลยออกไปทางท้ายเรือ เพื่อป้องกันใบจักร รับแกนหางเสือและใช้รองเรือในอู่แห้ง ในเรือบาร์จหรือเรือท้องแบนใช้เป็นเครื่องหางเสือสำหรับเดินเรือที่ผิดพลาดน้อยที่สุด

Skin tank. ถังสินค้าเหลวหรือถังถ่วงที่ใช้แผ่นเหล็กตัวเรือหรือแผ่นท้องเรือเป็นถัง

Skylight ช่องแสงสว่าง กรอบบานที่ติดอยู่เหนือช่องเปิดที่ดาดฟ้าและมีฝาครอบติดกระจกเพื่อให้แสงสว่างและอากาศเข้าห้องพักด้านล่างได้

Slamming การกระแทกพื้นน้ำที่หัวเรือภายหลังที่คลื่นยกส่วนหัวเรือลอยพ้นน้ำ แล้วปล่อยให้เรือกระแทกกับพื้นน้ำอย่างรุนแรง

Sliding ways.. ทางลาดทางลาดในอู่ต่อเรือ เป็นทางที่เรือไหลลงมาเมื่อปล่อยเรือลงน้ำ

Slip.. ส่วนลื่นไหลของใบจักรความแตกต่างระหว่าระยะที่เรือจะแล่นไปด้วยกำลังของใบจักรกับระยะจริงที่เรือแล่นไปได้

Slipway คานลาด

Smokestack ปล่องเรือ

Sounding tube ..ช่องวัดระดับน้ำท่อที่ต่อจากดาดฟ้าไปยังห้องหรือที่ใดๆ ที่มีน้ำหรือของเหลว เช่น ถังน้ำ และถังน้ำมัน เป็นต้น การวัดจำนวนน้ำได้จากไม้วัดที่หย่อนลงไปถึงก้นถัง

Spectacle frame .กงสเปคตาเกิลเหล็กหล่อขนาดใหญ่ที่ยื่นออกนอกตัวเรือ ใช้ในเรือแบบสองเพลา โครง สร้างภายในอาจหล่อเป็นเนื้อเดียวกับแขนของกงสเปคตาเกิล แล้วเชื่อมประสานกันที่เส้นกึ่งกลาง หรืออาจเป็นแผ่นเหล็กหนาๆ เชื่อมประสานติดกับแขนที่ตัวเรือก็ได้ ใช้เป็นโยงโย่เพลาใบจักร

Speed-length ratio อัตราส่วนของความเร็วต่อความยาวความเร็วเรือ(นอต) หารด้วย รากที่สองของความยาวเรือ(ฟุต); V/√L

Spray strip ไม้กันน้ำสเปรย์ , แผ่นกันน้ำกระเด็นขึ้นเรือชิ้นส่วนหน้าแคบ ๆ ตามยาวอยู่นอกตัวเรือติดที่ส่วนหัวเรือของเรือยนต์ความเร็วสูงเพื่อกันน้ำกระเซ็นขึ้นบนเรือ

Spring line ลวดไก เชือกที่โยงจากส่วนท้ายเรือออกไปนอกหัวเรือเพื่อผูกเรือกับท่าเทียบเรือการดึงเชือกนี้จะทำให้เรือเคลื่อนไปข้างหน้า

Stability การทรงตัวของเรือคุณลักษณะของเรือที่สามารถทรงตัวสมดุลอยู่ได้ หรือสามารถที่จะกลับคืนสภาพยังตำแหน่งตั้งตรงได้ เมื่อมีแรงกระทำให้เรือเอียง เช่น คลื่น ลม หรือจากแรงภายนอกตัวเรือ เป็นต้น

Stagging กระดานชุลีแผ่นกระดานมีคานขวางรองรับใช้เชือกแขวนลงข้างเรือหรือในห้องระวาง เพื่อให้คนงานซ่อมแซม อาจเป็นโครงติดกับเรือที่จะซ่อมหรือไม้กระดาน ประกอบขึ้นชั่วคราวสามารถรื้อถอนออกได้

Stanchion .เสาคํ้ าเสาคํ้ าพยุงพื้นดาดฟ้า พื้นดาดฟ้าเรียบ และอเสเรือ เป็นต้น Pillar ก็เรียก

Stanchion, rail เสาที่ขึงราวสะพาน หรือราวบันได

Starboard side กราบขวาของเรือ ทางขวามือของเรือเมื่อมองไปทางหัวเรือ

Station .จุดต่างๆ บนเส้นฐานตามความยาวของเรือ รูปทางขวางจุดสเตชั่นจะเป็นจุดตัดตัวเรือ เป็นรูปรอยตัด (body plan)

Stays เชือกโยงหัวเรือเชือกหรือลวดที่โยงจากยอดเสาไปทางหัวเรือเพื่อพยุงมิให้เสาล้มไปทางหลัง

Steering gear.. เครื่องถือท้ายบรรดาข้อต่อและกลจักรที่ต่อระหว่างหางเสือใช้บังคับการเลี้ยว เป็นระบบถือท้ายเรือ

Stem ทวนหัว , ส่วนหัวเรือส่วนของเรือที่ตั้งอยู่บนกระดูกงูตอนปลายหัวเรือสุด

Stern ส่วนท้ายเรือ

Sternpost ทวนท้ายส่วนหนึ่งของโครงท้ายเรือทางตั้ง เป็นที่ติดตั้งหางเสือ

Stern tube กระบอกเพลาแบบผนึกน้ำเป็นที่สวมเพลาใบจักร ทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียว

Stiff, stiffness แข็งทื่อ เป็นการทรงตัวของเรือที่ดีเกินไป ไม่คว่ำ เรือมีจุดเอ็มจีสูงมากทำให้เรือโคลงถี่ การอยู่อาศัยไม่มีความสุข ตรงข้ามกับ tender

Stiffener เหล็กเอ็น บรรดาเหล็กฉาก, เหล็กตัว T, เหล็กแชลแนลและเหล็กหน้าตัดอื่น เป็นต้นใช้เชื่อมติดบนแผ่นเหล็กเพื่อเสริมให้มีความแข็งแรงขึ้นของฝากั้นห้อง

Stock anchor กะสมอ ส่วนขวางของโคนก้านสมอ (Shank) ตรงที่ต่อกับห่วงสมอ (Ring)กะสมอจะทำมุมฉากกับผานสมอ (Flukes) เพื่อช่วยให้ผานสมอกินดิน และก้านสมอก็ไม่พลิกทำให้ผานสมอหลุดจากดิน

Strake แผ่นกระดานเรือ แผ่นไม้กระดาน หรือแผ่นเหล็กต่อกันตามยาวตลอดลำเรือ

Stringer.. อเส เหล็กวางตามนอนที่ยึดหัวกง ช่วยแรงคานยาวของเรือ

Strongback แผ่นเหล็กดามชิ้นแผ่นเหล็กที่ใช้จัดขอบของแผ่นเหล็กเพื่อเชื่อมประสานเข้าด้วยกัน

Strut โยงโย่ ลักษณะเป็นแขนยื่นนอกตัวเรือ หรือรูปตัว V ใช้พยุงเพลาใบจักร

Superstructure ..โครงสร้างบน , เก๋งเรือแบบผนึกน้ำ สิ่งก่อสร้างอยู่เหนือดาดฟ้าบน โครงสร้างของเรือที่อยู่เหนือ Freeboard Deck โดยมีดาดฟ้าออกไปถึงด้านข้างเรือ และแผ่นเปลือกเรือก็มาจรดที่ดาดฟ้าเหล่านี้ ในการคำนวณแนวน้ำบรรทุก ถ้าด้านข้างที่ตั้งตรง (Side wall) มีตำแหน่งอยู่ที่ 0.04B จากด้านข้าง ก็ถือว่าโครงสร้างนั้นเป็น

Superstructure Surface, wetted (S) .พื้นที่เปียกน้ำ พื้นที่ส่วนใต้น้ำของเรือ รวมถึงพื้นที่ส่วนที่ยื่นนอกตัวเรือที่ต้านทานแรงฝืด เช่น กระดูกงูปีก ดุมใบจักร และหางเสือ

Surging อาการของเรือที่กระตุกหน้าหลังอาการแกว่งไปตามยาวของเรือ

Swash bulkhead, swash plate ฝากั้นโปร่งฝากั้นแบบไม่ผนึกน้ำ ติดตั้งไว้ในถังน้ำกันน้ำกระฉอกเมื่อเรือโคลง

Swaying เรือส่ายทางด้านข้างอาการแกว่งทางขวางของเรือ

Tanker. เรือเดินทะเลบรรทุกของเหลว เช่น บรรทุกน้ำมัน

Tank, peak. ห้องท้ายเรือ ห้องอับเฉาหัวเรือ

Tank, settling ถังที่สูบเชื้อเพลิงขึ้นไว้ให้อยู่ตัว (Settle) ก่อนจะนำไปใช้ เมื่อสูบเชื้อเพลิงผ่านที่กรองก็ขจัดของแข็ง เช่น ทราย ออกไปได้

Tanktop ท้องเรือชั้นใน

Tank, trimming ถังน้ำอับเฉาถังตั้งอยู่ใกล้ด้านปลายสุดของเรือบรรจุน้ำทะเลหรือน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้ถ่ายเทเพื่อการแต่งระดับ

Tank, wing ถังกราบเรือส่วนหนึ่งของห้องระวางที่อยู่ทางด้านข้างของเรือแบบท้องเรือสองชั้น

Tarpaulin ผ้าใบคลุมระวางผ้าใบที่น้ำไม่ซึมเข้า ใช้เป็นผ้าใบคลุม

Telegraph. เครื่องสั่งจักร เครื่องกลหรือเครื่องไฟฟ้าใช้ส่งคำสั่งหรือรับคำสั่ง เพื่อให้ห้องเครื่องจักรปฏิบัติตามหรือเพื่อการส่ง-รับเชือกในการเทียบท่า คำสั่งส่งไป โดยการโยกคันบังคับให้ตรงกับป้ายคำสั่งที่ต้องการ ทางปลายทางจะทราบคำสั่ง จากเข็มชี้หรือป้ายข้อความคำสั่ง เครื่องส่งคำสั่งแบบนี้เมื่อใช้เป็นเครื่องสั่งจักร เรียกว่า Engine-room Telegraph เมื่อเป็นเครื่องสั่งเชือกเรียกว่า Docking Telegraph

Tender 1 นุ่มนวล เรือที่มีความสูงจีเอ็มน้อยกว่าปกติ เรือจะมีช่วงการโคลงที่ยาวมาก แต่การที่เอียงเรือมากเกินไปจากแรงลมจัดอาจเกิดอันตรายได้ หากน้ำเข้าห้องระวาง ตรงข้ามกับ แข็งทื่อ (stiff)

Tender 2 เรือพี่เลี้ยงเรือเล็กอเนกประสงค์ ที่ใช้ลำเลียงของจากเรือใหญ่ ทำหน้าที่ส่งน้ำ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และอะไหล่อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเสบียงอาหารและยังทำหน้าที่ลากจูงได้ด้วย

Tiller พังงาด้าม ด้ามไม้ที่ติดบนยอดของหางเสือ ใช้บังคับหางเสือเรือโบ๊ตให้หันไปตามต้องการ

Ton หน่วยวัดน้ำหนัก Long ton เท่ากับ 2240 ปอนด์ และเมตริกตันเท่ากับ 2205 ปอนด์ Tonne หมายถึง เมตริกตัน เท่ากับ 1000 กิโลกรัม

Tonnage ตันเนจ หน่วยวัดขนาดของเรือเป็นปริมาตร คำนี้เพี้ยนมาจากคําว่า Tuns(ถังใหญ่ใส่เหล้าองุ่นจุ 252 แกลลอน) ว่าเรือจะบรรทุกถังเหล่านี้ลงระวางได้เท่าไหร่

Tonnage, gross .การวัดปริมาตรภายในทั้งหมดของเรือคิดเป็นตัน คือ 1 ตัน เท่ากับ 100ลูกบาศก์ฟุต หรือ 2.83 ลูกบาศก์เมตร ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า ด้วยการวัดขนาดตันของเรือ ค.ศ.1969 ให้ GT = K1V เมื่อ V = ปริมาตร ส่วนที่ปิดทั้งหมดของเรือเป็นลูกบาศก์เมตร K1= 0.2 + 0.02 log10 V

Tonnage mark เครื่องหมายบอกปริมาตรของเรือ เป็นเส้นระดับยาว 380 มิลลิเมตร กว้าง 25 มิลลิเมตร มีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าหัวกลับยาว 300 มิลลิเมตร ตั้งบนจุดกึ่งกลางของขอบเส้นระดับ

Tonnage, net ..ขนาดความจุที่ใช้ประโยชน์ของเรือ การวัดปริมาตรภายในของเรือที่สามารถใช้ขนสินค้าหรือผู้โดยสารได้เท่านั้น ซึ่งก็คือ Gross Tonnage และหักปริมาตรของห้องเครื่องจักรที่อยู่อาศัยของคนประจำเรือ สะพานเดินเรือ ยุ้งโซ่ออกการคำนวณค่าท่าและค่าผ่านคลองคิดจาก Net Tonnage นี้

Transom beam บีมอุดท้ายคานรับดาดฟ้าท้ายเรือสุดทางขวางเชื่อมต่อกับ Cant beam Trim ทริมความต่างระดับกินน้ำลึกของหัวเรือกับระดับท้ายเรือ คำว่า เรือทริมทางหัวหรือทริมทางท้าย ขึ้นอยู่ที่ว่าทางด้านใดกินน้ำลึกกว่ากัน

Tripping bracket หูช้างรับทางเดิน , หูช้างกันบิด แท่งหรือแผ่นเหล็กติดที่อเส เหล็กเอ็น หรือคานรับดาดฟ้า เป็นตัวเสริมกำลังเพื่อป้องกันอันตรายที่ปลายครีบหรือปีกของเหล็ก ภายใต้แรงอัดบีบ

Trunk ทรังค์ , ปล่องช่องทางตั้งช่องสี่เหลี่ยมมีขอบเป็นแผ่นตั้งโดยรอบ ด้านบนปิดได้ ด้านล่างเปิดสู่ห้อง ที่ใหญ่กว่า

Tumble home ความแฟบปากเรือลักษณะข้างเรือที่เอนเข้าด้านใน เนื่องจากความกว้างของดาดฟ้าบนน้อย กว่าความกว้างเต็มที่ (Maximum Breadth) ของเรือ ตรงข้ามกับความผายของเรือ (Flare)

Turbine เครื่องกังหันเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนรอบสูงขับพลังงานจากไอน้ำหรือน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกังหันเรือแบ่งได้ 2 ชนิด คือ Impulse turbine ทำงานคล้ายกับพัดน้ำ(water mill) และ Reaction turbine ทำงานในลักษณะพัดลม (Wind mill)

 

Universal chock ก้ามปูพาดเชือกที่หมุนรอบทุกทิศทาง ติดที่ขอบดาดฟ้าเรือ ให้เชือกผูกเรือพาดผ่านได้สะดวก

Upper Deck ดาดฟ้าบนดาดฟ้าชั้นบนสุดที่โดนคลื่นและลม ซึ่งมีเครื่องปิดอย่างถาวรปิดช่องเปิดในส่วนที่สัมผัสกับคลื่นและลม และช่องเปิดข้างตัวเรือใต้ดาดฟ้าติดตั้งเครื่องปิดที่ผนึกน้ำอย่างถาวรในเรือที่มีดาดฟ้าชั้นบนยกเป็นชั้น ๆ เส้นต่ำสุดของดาดฟ้าเปิดและส่วนต่อเนื่องของเส้นดังกล่าวซึ่งขนานไปกับส่วนบนของดาดฟ้าถือเสมือนว่าเป็นดาดฟ้าชั้นบน (1) ในเรือที่มีดาดฟ้าต่อเนื่อง (Continuous Deck) มากกว่าหนึ่ง Upper Deck หมายถึง ดาดฟ้าต่อเนื่องชั้นบนสุด (2) ดาดฟ้าขาดตอน (Partial Deck) ตอนกลางลำเรือเหนือดาดฟ้าใหญ่(Main Deck)

Uptake ปล่อง ปล่องครอบต่อเข้ากับหม้อน้ำหรือห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหัน ระบายอากาศเสียออกอยู่ภายในของปล่องควัน Smoke stack

Vapor pressure ความดันไอ ความดันที่ของเหลวสามารถกลายเป็นไอได้ที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ กล่าวคือของเหลวจะกลายเป็นไอได้ ไม่ใช่แต่เพียงขึ้นต่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างเดียว แต่สามารถจะทำให้เป็นไอได้ทั้งที่อุณหภูมิคงที่ โดยการลดความดันของของเหลวลง จนกระทั่งต่ำกว่าความดันไอของของเหลวนั้น

V-bottom ท้องเรือลักษณะรูปตัวอักษร V

Ventilator, cowl.. เครื่องระบายอากาศ เพื่อจัดอากาศเสียออกและรับอากาศดีเข้า

Viscosity ความหนืด ความต้านทานการไหล ความต้านทานการเฉือนในเนื้อของของไหล โดยปกติเมื่ออุณหภูมิของของไหลเพิ่มขึ้น ของไหลจะมีความหนืดลดลง

VLCC tanker คำย่อของ very large crudeoil carrier tanker หมายถึง เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ เกินกว่า 150,000 เดดเวทตัน

Volth Schnelder wheel ..เพลาเครื่องจักรผ่านทะลุท้องเรือในทางตั้งและหมุนจานที่ติดปีกใบจักรBlades เป็นมุมฉากกับจานหมุน มุมของใบพัด (Paddles) ที่ควบคุมจากสะพานเดินเรือจะแต่งแรงขับให้แก่เรือได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว

Wake คลื่นท้ายเรือพลิ้วน้ำที่ท้ายเรือขณะเคลื่อนที่

Waterline ..เส้นแนวน้ำเส้นที่พื้นน้ำเสมอข้างเรือในการบรรทุกขนาดหนึ่ง

Waterline plan ..เส้นที่แสดงไว้ข้างเรือ เพื่อแสดงระดับกินน้ำลึกของเรือในขณะนั้น

Waterplane ตัวเรือแนวระนาบ เป็นส่วนที่เรือลอยอยู่ในน้ำ

Waterplane coefficient. สัมประสิทธิ์พื้นที่เปียกน้ำ อัตราส่วนเนื้อที่เปียกน้ำ หารด้วยผลคูณของความยาวเรือกับความกว้างของเรือ

Waterplane area (Aw) .พื้นที่แนวน้ำ, พื้นที่เปียกน้ำ พื้นที่ที่ปิดคลุมด้วยเส้นแนวน้ำ

Weather deck ดาดฟ้าเปิด, ดาดฟ้าอากาศส่วนหนึ่งของดาดฟ้าใหญ่ (Main deck) ดาดฟ้ายกหัวเรือ (Forecastledeck) ดาดฟ้าท้ายเรือ (Poop) และดาดฟ้าบน (Upper deck) ที่เปิดโล่ง โดนลมและฝนตลอดเวลา

Weathertight ผนึกอากาศ , ผนึกคลื่นลม

Web ในโครงสร้างเรือ เป็นส่วนที่ต้านแรงเฉือนและกระจายออกไปยังครีบหรือปีกของเหล็กโครงสร้าง เป็นคําที่มีความหมายเดียวกับ Web frame

Web frame กงเวบ กงด้านขวาง เป็นกงที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษประกอบด้วย แผ่นเวบ ครีบหรือปีกของเหล็ก หรือโครงเสริมแข็งที่ขอบกงเวบนี้จะอยู่ห่างๆ กันในหลายช่วงกง โดยมีกงขนาดเล็กอยู่ระหว่างกลางกงเวบ

Wetted surface พื้นผิวด้านนอกตลอดลำเรือที่สัมผัสน้ำตลอดเวลาที่เรือลอยอยู่ รวม appendages ส่วนที่ยื่นออกนอกตัวเรือที่สัมผัสน้ำด้วย

Wharf ท่าเรือสิ่งก่อสร้างขนานไปกับฝั่งเพื่อประโยชน์สำหรับทอดจอดเรือ เพื่อการขนถ่ายสินค้าหรือซ่อมบำรุง

Wheel ศัพท์ที่หมายความถึง พังงาถือท้ายเรือ Steering wheel ที่ใช้บังคับหางเสือ หรือเครื่องถือท้าย (Steering gear)

Wheelhouse ห้องถือท้ายห้องที่ติดตั้งพังงาถือท้ายใช้ในการเดินเรือ

Winch เครื่องกว้าน เครื่องจักรที่ใช้ในการยกสิ่งของเป็นเครื่องที่มีส่วนหมุนรูปคล้ายถังนอน ติดบนเพลา ทํางานโดยใช้มือหมุนหรือใช้กำลังไอน้ำหรือกำลังไฟฟ้า มี ฟันเฟืองทดเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางกลจักร ใช้ยกหรือหย่อนหีบห่อสินค้าลงเรือ หรือในที่ต้องการแรงยกที่เกินแรงของลูกเรือ

Windlass กว้านนอนกว้านที่ตั้งตามนอน ใช้ในการหะเบสหรือหะเรียโซ่สมอ ประกอบด้วย ถังกว้าน (Drum) ที่มีฟันเฟืองสำหรับโซ่สมอและถังที่ใช้ในการสาวเชือก (Warping Drum) ติดอยู่ตรงปลายสุดของเพลา กว้านนอนทำงานด้วยแรงไอน้ำหรือกำลังไฟฟ้า

Yawing การที่เรือแกว่งหรือเซไปมาด้วยแรงคลื่น อาการที่หัวเรือส่ายไปมาเพราะถูกคลื่นยอ

Yoke พังงาวงเดือน ทำด้วยทองเหลืองหรือไม้ที่ทำเป็นยอดของหางเสือวางขวางอยู่ เพื่อต่อสายบังคับหางเสือ (Yokeline)

Zig-zag riveting หมุด 2 แถวหรือมากกว่า เดินสลับฟันปลา ดู (chain riveting)

Zinc protector แผ่นสังกะสีติดไว้กับท้องเรือ เพื่อป้องกันมิให้เหล็กตัวเรือเกิดประจุไฟฟ้าบวก (Electro positive) ต่อแผ่นทองแดง หรืออุปกรณ์ที่ทําด้วยทองแดงหรือโลหะผสมทองแดงที่แช่อยู่ในนํ้าเค็ม
 

 

 Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซด์ นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการ ด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น มารีนเนอร์ไทยดอทคอมจึงไม่รับรองความถูกต้อง ของบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดกำหนดในเว็บไซด์นี้ นอกจากนี้ขอเรียนว่า มารีนเนอร์ไทยดอทคอมไม่ใช่ตัวแทนหรือบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ของ มารีนเนอร์ไทยดอทคอม เว็บไซด์นี้เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่างๆ เท่านั้น โดยมารีนเนอร์ไทยดอทคอม ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่ง ที่มาและ/หรือรายละเอียด ของเนื้อหา ทั้งหมดของเว็บไซด์ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูล ดังกล่าวหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่าง มารีนเนอร์ไทยดอทคอม เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซด์ และบุคคลภายนอก

 

 

 
 

 

 

 

หน้าแรก | เว็บบอร์ดชาวเรือ | สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com | Marine Thai Dot Net . All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network