Menuleft - MarinerThai.Net

หน้าแรก

เว็บบอร์ดชาวเรือ

สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ

เอกสารน่าอ่านไทย

เอกสารน่าอ่านอังกฤษ

สาระไอทีชาวเรือ

แหล่งคนหางานเรือไทย

บทความจากสมาชิก

นิทานชาวเรือ

คนเรือหัวหมอ

คู่มือปฏิบัติงานเรือ

ระบบสื่อสาร-เดินเรือ

พจนานุกรมศัพท์ทางเรือ

ความหมายคำย่อทางเรือ

ข่าวอัพเดทรายวัน

ข่าวสดราคาน้ำมันโลก

รวมข่าวโจรสลัด

รวมข่าวอุบัติเหตุทางเรือ

สนับสนุนเว็บเรา

สถิติผู้เข้าชมเว็บนี้

ติดต่อเรา

เปิดเว็บ 1 ตุลาคม 2545

 

ขณะนี้เวลา | Your Time
10:46:33

Nathalin Group

MarinerThai 2004

TOP Enginerring Group

 

 
 
 

 

 

TOP Engineering Group - VTOL UAV Thailand

Advertising in marinerthai.net Advertising in MarinerThai.Com

Ship Security Alert System - SSAS

ระบบแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของเรือ หรือ SSAS

(Ship Security Alert System)


ระบบแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของเรือ หรือ SSAS (Ship Security Alert System) เป็นอีกหนึ่งมาตรการความปลอดภัยสำหรับเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรักษาความปลอดภัยสำหรับเรือเดินทะเลและช่วยบรรเทาเหตุร้ายจากการกระทำของโจรสลัดและ/หรือผู้ก่อการร้ายต่อการขนส่งทางเรือ โดยทั่วไปได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ประมวลข้อบังคับระหว่างประเทศว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ หรือ International Ship and Port Facility Security Code - ISPS Code ที่ต้องมีระบบแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของเรือ (SSAS) เสริมเข้าตามข้อบังคับจากองค์การทะเลโลก (International Maritime Organization - IMO) ที่มีความพยายามที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรือเดินทะเลในการเดินเรือผ่านพื้นที่อันตรายจากโจรสลัดและ/หรือผู้ก่อการร้าย

ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายดาวเทียม Cospas-Sarsat กับองค์การทะเลโลก IMO ได้เริ่มต้นโครงการระบบแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของเรือ (SSAS) นี้ ด้วยแนวคิดพื้นฐานที่ว่า ในกรณีที่กำลังถูกโจรสลัดหรือผู้ก่อการร้ายกำลังพยายามโจมตีเรือสินค้า ทางเรือจะสามารถเปิดสัญญาณระบบแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของเรือ (SSAS) เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายหรือกองกำลังทหารจะถูกส่งออกไปเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ลักษณะการทำงานของทุ่นแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของเรือ (SSAS beacon) มีหลักการคล้ายกันกับเครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉินของอากาศยานรหัส 7700 (Aircraft Transponder Emergency Code 7700)

ระบบแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของเรือ (SSAS) ทำงานอย่างไร?

เมื่อนายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ (Ship Security Officer, SSO) หรือนายยามฝ่ายเดินเรือ ประสบเหตุการณ์ที่เข้าใจว่าอาจจะเป็นอันตรายจากโจรสลัดหรือผู้ก่อการร้าย กำลังบุกเข้าโจมตีเรือสินค้าของตน ระบบเตือน SSAS จะถูกเปิดใช้ให้ส่งสัญญาณฉุกเฉินเฉพาะรหัสประเทศ (country code) เพื่อส่งให้กับศูนย์ประสานงานกู้ภัย (Rescue Coordination Centres - RCCs) หรือหน่วยติดต่องานค้นหาและกู้ภัย (SAR Points of Contact - SPOCs) ในภูมิภาคใกล้เคียงกับที่เรืออยู่โดยตรง

เมื่อทาง RCC หรือ SPOC ได้รับสัญญาณจากเรือจะส่งข่าวต่อไปยังหน่วยงานระดับชาติในพื้นที่ เพื่อแจ้งเตือนและจัดส่งกองทหารหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมออกไปจัดการกับผู้ก่อการร้ายหรือโจรสลัดทันที ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัยเรือ SSAS

ในเดือนธันวาคม 2545 องค์การทะเลโลก (IMO) ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงบางอย่างภายในระบบแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของเรือ (SSAS) ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนด 6 (Regulation 6) นอกจากนี้ IMO ยังได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานและการจัดการสำหรับระบบแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของเรือ SSAS อีกด้วย

สัญญาณจากระบบแจ้งเตือน SSAS จะถูกส่งโดยนายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ (Ship Security Officer, SSO) ที่มีความจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของงาน จากเรือไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบของรัฐเจ้าของธงเรือที่จดทะเบียนหรือผู้รับมอบอำนาจจากรัฐเจ้าของธงเรือ

ความสำคัญของงานในการส่งสัญญาณแจ้งเตือน SSAS อาจถูกคัดเลือกโดยหน่วยงานรัฐเจ้าของธงเรือว่าจะให้ส่งต่อไปยังศูนย์ประสานงานกู้ภัยทางทะเล (Maritime Rescue Coordination Centres - MRCC) ในภูมิภาคของตัวเองหรือที่อื่น ๆ เช่น เจ้าของเรือ หรือผู้จัดการเรือ เป็นต้น

ส่งสัญญาณผ่านบริการเครื่องมือสื่อสารดาวเทียมแบบ Inmarsat C, mini-C และ D+ ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงเต็มรูปแบบการประมวลผลข้อความของระบบแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของเรือ (SSAS) ในขณะที่มีอุปกรณ์บางอย่างในระบบ GMDSS ที่ล้าสมัยและจะต้องมีการปรับปรุงการให้บริการโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อให้ใช้งานระบบแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของเรือ (SSAS) นี้ได้

การแก้ปัญหาระบบ SSAS ด้วยเครือข่ายดาวเทียม Inmarsat ย่อมทำให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในการกำหนดเส้นทาง (routing) ของการส่งสัญญาณแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของเรือ (SSAS) สอดคล้องกับความต้องการของ IMO การแจ้งเตือนเหล่านี้จะถูกส่งไปยังปลายทางที่ใดๆ ซึ่งอาจจะเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือย่อย (rescue co-ordination centre) หรือหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ หรือเจ้าของเรือ หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องถูกคัดเลือกโดยหน่วยงานรัฐเจ้าของธงเรือ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยรักษาความปลอดภัยสามารถส่งข้อความจากระบบแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของเรือ (SSAS) ต่อให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทาง โทรสาร อีเมล์ โทรเลข โทรศัพท์ GSM หรือแม้กระทั่งผ่านเครื่องสื่อสารดาวเทียม Inmarsat อื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยให้กับเรือ ซึ่งปฏิบัติตามข้องบังคับที่ระบุไว้ใน Regulation 6

 

สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากระบบแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของเรือ (SSAS)

- ทำให้โฟกัสงานขนสงทางทะเลได้สมบูรณ์แบบ

- การใช้งานผ่านบริการเครื่องมือสื่อสารดาวเทียม Inmarsat C, mini-C, D+

- อัพเกรดเครื่องสื่อสารรุ่นเก่าที่ล้าสมัยในระบบ GMDSS

- ใช้งานครอบคลุมได้ทั่วโลก

- เหมาะสำหรับการเฝ้าติดตามทรัพย์สินในทะเล

- ส่งรายงานความเคลื่นไหวประจำวันที่มีความสำคัญเป็นประจำ

- มีการติดตามเรือผ่านเว็บไซด์ได้

- เป็นการปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรฐาน IMO และสอดคล้องกับความต้องการของกฏข้อบังคับ SOLAS XI-06/02

- การติดตั้ง การทดสอบ และข้อแนะนำการใช้งาน โดยช่างมืออาชีพ

ระบบแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของเรือ (SSAS) บังคับใช้กับเรือเดินระหว่างประเทศ ดังนี้

ก. เรือที่ต่อสร้างขึ้นภายในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2547;

ข. เรือโดยสารรวมถึงเรือโดยสารความเร็วสูง ต่อสร้างก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ไม่ช้ากว่าการตรวจเรือครั้งแรกของการติดตั้งวิทยุสื่อสารประจำเรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2547;

ค. เรือบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกสารเคมี เรือบรรทุกก๊าซ เรือสินค้าเทกองและเรือสินค้าทั่วไป เรือยนต์เร็ว ที่มีขนาด 500 ตันกรอสขึ้นไปและต่อสร้างขึ้นก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ไม่ช้ากว่าการตรวจเรือครั้งแรกของการติดตั้งวิทยุสื่อสารประจำเรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2547; และ

ง. เรือบรรทุกสินค้าอื่น ๆ ที่มีขนาด 500 ตันกรอสขึ้นไป และแท่นขุดเจาะไกลฝั่ง ต่อสร้างขึ้นก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ไม่ช้ากว่าการตรวจเรือครั้งแรกของการติดตั้งวิทยุสื่อสารประจำเรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2549

อุปกรณ์ระบบแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของเรือ (SSAS) ที่ติดตั้งจะต้องสอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดโดย IMO ภายใต้ข้อบังคับ Res MSC 136 (76) MSC 147 (77) และ MSC Circular 1072.

อุปกรณ์ที่ติดตั้งอาจจะเป็นอุปกรณ์เสริมส่วนหนึ่งของเครื่องวิทยุที่ติดตั้งไว้เดิมหรืออาจจะอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ทั้งชุด ถ้าอุปกรณ์ SSAS เป็นส่วนประกอบเพิ่มจากการติดตั้งของเครื่องวิทยุเดิมที่มีอยู่ จะต้องไม่รบกวนการทำงานตามปกติของอุปกรณ์วิทยุที่มีอยู่นั้น ซึ่งการติดตั้งดังกล่าวจะต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ IEC 60945 ด้วย

หมายเหตุ

* ประมวลข้อบังคับระหว่างประเทศว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ (International Ship and Port Facility Security Code, ISPS Code) หมายถึง ข้อบังคับที่ได้รับรองเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2545 โดยข้อมติที่ 2 ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* นายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ  (Ship Security Officer, SSO) หมายถึง ผู้ทำการในเรือที่บริษัทกำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย (security) ของเรือ รวมถึงดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ (ship security plan) ที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานตรวจเรือ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริษัท (Company Security Officer, CSO) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ (Port Facility Security Officer, PFSO) ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ (security awareness)

 


มารีนเนอร์ไทยดอทคอม | MarinerThai.Com

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้   370

 Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

 

 
 

 

 

Nathalin Group MarinerThai 2004 Co., Ltd.

หน้าแรกก | เว็บบอร์ดชาวเรือ | สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network