Menuleft - MarinerThai.Net

หน้าแรก

เว็บบอร์ดชาวเรือ

สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ

เอกสารน่าอ่านไทย

เอกสารน่าอ่านอังกฤษ

สาระไอทีชาวเรือ

แหล่งคนหางานเรือไทย

บทความจากสมาชิก

นิทานชาวเรือ

คนเรือหัวหมอ

คู่มือปฏิบัติงานเรือ

ระบบสื่อสาร-เดินเรือ

พจนานุกรมศัพท์ทางเรือ

ความหมายคำย่อทางเรือ

ข่าวอัพเดทรายวัน

ข่าวสดราคาน้ำมันโลก

รวมข่าวโจรสลัด

รวมข่าวอุบัติเหตุทางเรือ

สนับสนุนเว็บเรา

สถิติผู้เข้าชมเว็บนี้

ติดต่อเรา

เปิดเว็บ 1 ตุลาคม 2545

 

ขณะนี้เวลา | Your Time
10:46:33

Nathalin Group

MarinerThai 2004

TOP Enginerring Group

 

 
 
 

 

 

TOP Engineering Group - VTOL UAV Thailand

MarinerThai 2004 Co., Ltd. MarinerThai 2004 Co., Ltd.

เครื่องโซน่าร์ (SONAR)

เครื่องโซน่าร์ (SONAR)


ระบบของเครื่องโซน่าร์ ในการหาปลาหรือวัตถุใต้น้ำที่อยู่บริเวณโดยรอบของจุดส่งสัญญาณคลื่นเสียงโซน่าร์หรือเรียกว่า หัวโซน่าร์ ที่ส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่ใต้ท้องเรือ มีระบบการทำงานคล้ายกับ เครื่องหยั่งความลึกน้ำหรือ Echo Sounder คือใช้การส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ (sound wave) ออกไปโดยรอบหัวส่งสัญญาณและรับสัญญาณสะท้อนกลับมา เมื่อสัญญาณวิทยุนั้นไปกระทบกับปลา ฝูงปลา หรือวัตถุต่างๆ ที่อยู่ใต้น้ำ แล้วนำสัญญาณที่รับได้นั้น มาประมวลวิเคราะห์เป็นภาพแบบกราฟิกแสดงบนจอภาพ เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่ง ทิศทาง และระยะ ของฝูงปลา หรือวัตถุที่สะท้อนสัญญาณกลับมา ระบบดังกล่าวนี้ได้ถูกพัฒนาติดตั้งและใช้งานมาก่อนในเรือดำน้ำและเรือกวาดทุ่นระเบิดในสมัยสงครามโลก ปัจจุบันได้พัฒนามาใช้ในทางพาณิชย์และอุตสาหกรรมทางเรือ โดยติดตั้งกับเรือประมงทะเลน้ำลึก เรือเดินทะเลระหว่างประเทศ เรือสำรวจสมุทร เป็นต้น

หลักการทำงานของเครื่องโซน่าร์

อุปกรณ์ของเครื่องโซน่าร์จะส่งสัญญาณคลื่นเสียงออกไปและคอยเฝ้าฟังสัญญาณคลื่นเสียงที่ไปกระทบกับวัตถุใต้น้ำหรือฝูงปลาแล้วสะท้อนกลับมายังเครื่องโซน่าร์ เพื่อประมวลว่าระยะทางไปและกลับของคลื่นเสียง ความชัดเจนของเสียงเพื่อแยกแยะประเภทของวัตถุที่กระทบ ตลอดจนการจดจำการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น เพื่อแสดงข้อมูลบนจอภาพให้ผู้ใช้งานทราบ เครื่องโซน่าร์เครื่องแรกที่สมบูรณ์แบบถูกผลิตขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1918 โดยรัฐบาลของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริการ่วมมือกันสร้างขึ้น โดยหลักการสื่อสารด้วยสัญญาณเสียง(Acoustic Communication System) เป็นแนวในการพัฒนาระบบของเครื่องโซน่าร์ และรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติศัพท์เฉพาะของเครื่องนี้ว่า SOund Navigation And Ranging โดยใช้คำย่อว่า SONAR ส่วนรัฐบาลประเทศอังกฤษเรียกอุปกรณ์นี้ว่า SONAR เหมือนกัน และเรียกชื่อทางทหารว่า ASDICS ซึ่งย่อมาจากคำว่า Anti-Submarine Detection Investigation Committee System หรือ อุปกรณ์ตรวจสอบป้องกันภัยจากเรือดำน้ำ

ภาพของเครื่องโซน่าร์แบบ VDS (Variable Depth Sonar) รุ่น DUBV43C tugged sonars ติดตั้งท้ายเรือฟริเกตหมายเลข F70 ชื่อ La Motte-Picquet

ภาพของหัวโซน่าร์แบบ AN/AQS-13 Dipping sonar ถูกหย่อนลงจากเฮลิคอปเตอร์ H-3 Sea King เพื่อสำรวจสมุทร

ภาพแสดงคอนโซลเครื่องโซน่าร์ในเรือดำน้ำ

ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบเครื่องโซน่าร์ร่วมกับเครื่องหยั่งน้ำ (Echo Sounder) เป็นผลให้มีผลิตภัณฑ์ของระบบโซน่าร์หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น เครื่อง Rapid-Scanning Sonar, เครื่อง Side-Scan Sonar และเครื่อง WPESS (With-in Pulse Electronic Sector Scanning) Sonar เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ใช้งานสำหรับเรือเฉพาะกิจต่างๆ เช่น เรือปราบเรือดำน้ำ, เรือสำรวจสมุทรศาสตร์, เรือกวาดทุ่นระเบิด, เรือขุดลอกร่องน้ำ, เรือวางท่อหรือเคเบิ้ลกลางทะเล เป็นต้น

ภาพการใช้เครื่องโซน่าร์สำรวจใต้สมุทรเพื่อการทำแผนที่ทางทะเล

ภาพที่อ่านได้จากหัวโซน่าร์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอของเครื่องโซน่าร์เรือสำรวจสมุทร

ภาพแสดงชุดหัวโซน่าร์ (SONAR Transducer) ที่ติดตั้งใต้ท้องเรือ

จอภาพของเครื่องโซน่าร์บบ Multibeam Sonar  แสดงวัตถุและพื้นทะเลโดยรอบ

การจัดทำแผนที่ท้องทะเลแบบ 3D ด้วยเครื่องโซน่าร์


มารีนเนอร์ไทยดอทคอม | MarinerThai.Com

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้   823

 Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

 

 
 

 

 

Advertising in MarinerThai.Com Nathalin Group

หน้าแรกก | เว็บบอร์ดชาวเรือ | สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network