Menuleft - MarinerThai.Net

หน้าแรก

เว็บบอร์ดชาวเรือ

สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ

เอกสารน่าอ่านไทย

เอกสารน่าอ่านอังกฤษ

สาระไอทีชาวเรือ

แหล่งคนหางานเรือไทย

บทความจากสมาชิก

นิทานชาวเรือ

คนเรือหัวหมอ

คู่มือปฏิบัติงานเรือ

ระบบสื่อสาร-เดินเรือ

พจนานุกรมศัพท์ทางเรือ

ความหมายคำย่อทางเรือ

ข่าวอัพเดทรายวัน

ข่าวสดราคาน้ำมันโลก

รวมข่าวโจรสลัด

รวมข่าวอุบัติเหตุทางเรือ

สนับสนุนเว็บเรา

สถิติผู้เข้าชมเว็บนี้

ติดต่อเรา

เปิดเว็บ 1 ตุลาคม 2545

 

ขณะนี้เวลา | Your Time
10:46:33

Nathalin Group

MarinerThai 2004

TOP Enginerring Group

 

 
 
 

 

 

Nathalin Group

Advertising in marinerthai.net FB MarinerThai News

เครื่องรับข่าวประกาศชาวเรือ NAVTEX Receiver

เครื่องรับข่าวประกาศชาวเรือ NAVTEX Receiver


เครื่องรับข่าวสารเพื่อการเดินเรือ (NAVTEX – Navigation and Meteorological Warning Telex System) หรือ เครื่องรับประกาศชาวเรือ เป็นเครื่องรับข้อมูลข่าวสารด้านการเดินเรือระหว่างประเทศแบบอัตโนมัติ (International automated direct-printing service) ลักษณะการส่งข้อความแบบ NBDP หรือ Narrow Band Direct Printing รับสัญญาณย่าน MF คลื่นความถี่ 518 kHz ข่าวสารที่ได้รับจะเป็นข้อมูลการเดินเรือหรือคำเตือนทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆ รวมทั้งข่าวสารการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบอันตรายฉุกเฉินเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเรือเดินทะเลทุกลำจะต้องติดตั้งเครื่องรับข่าวสารเพื่อการเดินเรือนี้ ภายใต้ อนุสัญญา SOLAS ค.ศ. 1974 และบทแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1988 หรือข้อกำหนดของระบบสื่อสาร GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System

ในส่วนของสถานีส่งข่าวสาร (สถานีฝั่ง) นั้น โดยปกติจะมีการกระจายข่าวสารเป็นคาบเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละพื้นที่ โดยจะส่งวันละ 6 เวลา (ครั้ง) ครั้งละ 10 นาที เพื่อมิให้เกิดปัญหาการรบกวนกับสถานีส่งข่าวสารข้างเคียง ซึ่งแต่ละสถานีจะมีรัศมีการส่งข่าวสารออกไปในระยะทางประมาณ 200 – 400 ไมล์ทะเล

เครื่องรับข่าวประกาศชาวเรือ NAVTEX Receiver แบบใช้กระดาษบันทึก

ข่าวที่ได้รับจากเครื่องรับข่าวสารเพื่อการเดินเรือ (NAVTEX Receiver) นี้ ถือว่าเป็นการรับข่าวเตือนภัยระยะไกล จะเกี่ยวข้องกับข่าวสารซึ่งนักเดินเรือต้องการหรือจำเป็นต้องทราบ เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือในทะเลหรือมหาสมุทร ทั้งนี้ รวมถึงความเปลี่ยนแปลงหรือบกพร่องของเครื่องหมายช่วยการเดินเรือที่สำคัญและข่าวสารซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือที่วางไว้

แผนที่แสดงการแบ่งพื้นที่กระจายข่าว NAVAREA (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)

สิ่งที่กล่าวต่อไปนี้คือ ตัวอย่างหัวข้อข่าวสารซึ่งได้รับการพิจารณาให้ทำการกระจายข่าวเตือนภัยระยะไกลตาม NAVAREA (การจัดแบ่งพื้นที่กระจายข่าวของ IMO – International Maritime Organization ออกเป็น 16 พื้นที่ทั่วโลก ตามด้วยเลขโรมัน เมื่อกล่าวถึงบริเวณนั้นๆ ตั้งแต่เลข I ถึง XVI ทั่วโลก เช่น NAVAREA XI คือพื้นที่ NAVAREA ที่ 11 เป็นต้น สำหรับประเทศไทยอยู่ในเขตพื้นที่การเตือนภัยระยะไกล NAVAREA สองพื้นที่ คือใน NAVAREA ที่ 11 (NAVAREA XI) ซึ่งมีประเทศญี่ปุ่นเป็น NAVAREA Coordinator และใน NAVAREA ที่ 8 (NAVAREA VIII) ซึ่งมีประเทศอินเดียเป็น NAVAREA Coordinator) ซึ่งในแต่ละ NAVAREA Coordinator อาจกำหนดหัวข้อข่าวเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น แต่โดยพื้นฐานแล้วจะมีหัวข้อข่าวดังนี้

 • ความเสียหายของกระโจมไฟ ประภาคาร และทุ่น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือหลัก

 • ซากเรืออับปางอันเป็นอันตราย ซึ่งอยู่ในหรือใกล้เส้นทางเดินเรือหลัก

 • การติดตั้งเครื่องหมายช่วยการเดินเรืออันใหม่ที่เป็นหลักหรือการเปลี่ยนครั้งสำคัญของเครื่องหมายที่มีอยู่แล้ว ซึ่งการติดตั้งหรือการเปลี่ยนนั้น จะทำให้เส้นทางเดินเรือผิดไปจากเดิม

 • การปรากฏของเรือลากจูงที่เคลื่อนที่ช้า ในน่านน้ำที่มีการสัญจรหนาแน่น

 • ทุ่นระเบิดที่ล่องลอยไปมา

 • บริเวณพื้นที่ที่การค้นหาและกู้ภัย รวมทั้งการป้องกันมลภาวะกำลังปฏิบัติการอยู่

 • ตามคำขอของศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล (MRCC – Maritime Rescue Co-ordination Centre) การแจ้งข่าวเรือหรือเครื่องบินที่กำลังอยู่ในภาวะพิบัติในทะเลเปิด

 • การปรากฏของสิ่งที่เพิ่งค้นพบใหม่ ได้แก่ หิน, หินโสโครก, ปะการัง และซากเรืออับปาง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะส่อให้เกิดอันตรายต่อเส้นทางเดินเรือ

 • การเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือจากที่กำหนดไว้อย่างไม่คาดคิด หรือการยกเลิกเส้นทางเดินเรือที่กำหนดไว้อย่างไม่คาดคิด

 • กิจกรรมการวางสายเคเบิ้ล หรือท่อใต้น้ำ การลากจูงวัตถุที่จมน้ำที่มีขนาดใหญ่ เพื่อการค้นคว้าหรือการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ การทำงานของเครื่องมือที่จมน้ำได้ ซึ่งอาจอยู่ในความควบคุมของมนุษย์ หรือไม่มีมนุษย์ควบคุม หรือกิจกรรมใต้น้ำอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในบริเวณหรือใกล้บริเวณเส้นทางเดินเรือ

 • การติดตั้งอุปกรณ์นอกชายฝั่งในบริเวณหรือใกล้บริเวณเส้นทางเดินเรือ

 • การทำงานคลาดเคลื่อนที่มีความสำคัญของการบริการวิทยุเดินเรือ

 • ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในเส้นทางเดินเรือ บางครั้งกินบริเวณพื้นที่กว้างไกล เช่น การปฏิบัติการทางเรือ การยิงขีปนาวุธ ปฏิบัติการทางอากาศ การทดสอบนิวเคลียร์ เป็นต้น หากสามารถทราบถึงระดับอันตรายก็จะบอกในข่าวการเตือนภัยด้วย ส่วนใหญ่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการทำการใดๆ

เครื่องรับข่าวประกาศชาวเรือ NAVTEX Receiver รุ่นใหม่ที่ไม่ใช้กระดาษบันทึก

หัวข้อข่าวมาตรฐานที่กำหนดใช้ในระบบ NAVTEX system มีดังนี้

 • A - Navigational warnings

 • B - Meteorological warnings

 • C - Ice reports

 • D - Search and rescue information

 • E - Meteorological forecasts

 • F - Pilot service messages

 • G - Decca messages

 • H - Loran messages

 • I - Omega messages

 • J - Satnav messages

 • K - Other electronic navaid messages

 • L - Additional navigational messages

 • V - Special services

 • W - Special services (possible other languages use)

 • X - Special services

 • Y- Special services

 • Z - No message on hand (QRU)

โปรแกรม DroidNavtex เป็นการรับข่าวประกาศชาวเรือ Navtex สำหรับโทรศัพท์แบบ Android

เอกสารดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดูเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของ Navtex manual จาก IMO ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2002 (แฟ้ม PDF)

LIST OF NAVAREA CO-ORDINATORS ประกาศโดย Sub-Committee on Radiocommunications and Search and Rescue (COMSAR), เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2003 (แฟ้ม PDF)

 


มารีนเนอร์ไทยดอทคอม | MarinerThai.Com

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้   6879

 Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

 

 
 

 

 

MarinerThai Webboard Photos from Mariner

หน้าแรกก | เว็บบอร์ดชาวเรือ | สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network