Menuleft - MarinerThai.Net

หน้าแรก

เว็บบอร์ดชาวเรือ

สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ

เอกสารน่าอ่านไทย

เอกสารน่าอ่านอังกฤษ

สาระไอทีชาวเรือ

แหล่งคนหางานเรือไทย

บทความจากสมาชิก

นิทานชาวเรือ

คนเรือหัวหมอ

คู่มือปฏิบัติงานเรือ

ระบบสื่อสาร-เดินเรือ

พจนานุกรมศัพท์ทางเรือ

ความหมายคำย่อทางเรือ

ข่าวอัพเดทรายวัน

ข่าวสดราคาน้ำมันโลก

รวมข่าวโจรสลัด

รวมข่าวอุบัติเหตุทางเรือ

สนับสนุนเว็บเรา

สถิติผู้เข้าชมเว็บนี้

ติดต่อเรา

เปิดเว็บ 1 ตุลาคม 2545

 

ขณะนี้เวลา | Your Time
10:46:33

Nathalin Group

MarinerThai 2004

TOP Enginerring Group

 

 
 
 

 

 

Nathalin Group

MarinerThai 2004 Co., Ltd. FB MarinerThai News

เครื่องรับข่าวประกาศชาวเรือ NAVTEX Receiver

เครื่องรับข่าวประกาศชาวเรือ NAVTEX Receiver


เครื่องรับข่าวสารเพื่อการเดินเรือ (NAVTEX Navigation and Meteorological Warning Telex System) หรือ เครื่องรับประกาศชาวเรือ เป็นเครื่องรับข้อมูลข่าวสารด้านการเดินเรือระหว่างประเทศแบบอัตโนมัติ (International automated direct-printing service) ลักษณะการส่งข้อความแบบ NBDP หรือ Narrow Band Direct Printing รับสัญญาณย่าน MF คลื่นความถี่ 518 kHz ข่าวสารที่ได้รับจะเป็นข้อมูลการเดินเรือหรือคำเตือนทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆ รวมทั้งข่าวสารการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบอันตรายฉุกเฉินเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเรือเดินทะเลทุกลำจะต้องติดตั้งเครื่องรับข่าวสารเพื่อการเดินเรือนี้ ภายใต้ อนุสัญญา SOLAS ค.ศ. 1974 และบทแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1988 หรือข้อกำหนดของระบบสื่อสาร GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System

ในส่วนของสถานีส่งข่าวสาร (สถานีฝั่ง) นั้น โดยปกติจะมีการกระจายข่าวสารเป็นคาบเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละพื้นที่ โดยจะส่งวันละ 6 เวลา (ครั้ง) ครั้งละ 10 นาที เพื่อมิให้เกิดปัญหาการรบกวนกับสถานีส่งข่าวสารข้างเคียง ซึ่งแต่ละสถานีจะมีรัศมีการส่งข่าวสารออกไปในระยะทางประมาณ 200 – 400 ไมล์ทะเล

เครื่องรับข่าวประกาศชาวเรือ NAVTEX Receiver แบบใช้กระดาษบันทึก

ข่าวที่ได้รับจากเครื่องรับข่าวสารเพื่อการเดินเรือ (NAVTEX Receiver) นี้ ถือว่าเป็นการรับข่าวเตือนภัยระยะไกล จะเกี่ยวข้องกับข่าวสารซึ่งนักเดินเรือต้องการหรือจำเป็นต้องทราบ เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือในทะเลหรือมหาสมุทร ทั้งนี้ รวมถึงความเปลี่ยนแปลงหรือบกพร่องของเครื่องหมายช่วยการเดินเรือที่สำคัญและข่าวสารซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือที่วางไว้

แผนที่แสดงการแบ่งพื้นที่กระจายข่าว NAVAREA (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)

สิ่งที่กล่าวต่อไปนี้คือ ตัวอย่างหัวข้อข่าวสารซึ่งได้รับการพิจารณาให้ทำการกระจายข่าวเตือนภัยระยะไกลตาม NAVAREA (การจัดแบ่งพื้นที่กระจายข่าวของ IMO – International Maritime Organization ออกเป็น 16 พื้นที่ทั่วโลก ตามด้วยเลขโรมัน เมื่อกล่าวถึงบริเวณนั้นๆ ตั้งแต่เลข I ถึง XVI ทั่วโลก เช่น NAVAREA XI คือพื้นที่ NAVAREA ที่ 11 เป็นต้น สำหรับประเทศไทยอยู่ในเขตพื้นที่การเตือนภัยระยะไกล NAVAREA สองพื้นที่ คือใน NAVAREA ที่ 11 (NAVAREA XI) ซึ่งมีประเทศญี่ปุ่นเป็น NAVAREA Coordinator และใน NAVAREA ที่ 8 (NAVAREA VIII) ซึ่งมีประเทศอินเดียเป็น NAVAREA Coordinator) ซึ่งในแต่ละ NAVAREA Coordinator อาจกำหนดหัวข้อข่าวเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น แต่โดยพื้นฐานแล้วจะมีหัวข้อข่าวดังนี้

 • ความเสียหายของกระโจมไฟ ประภาคาร และทุ่น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือหลัก

 • ซากเรืออับปางอันเป็นอันตราย ซึ่งอยู่ในหรือใกล้เส้นทางเดินเรือหลัก

 • การติดตั้งเครื่องหมายช่วยการเดินเรืออันใหม่ที่เป็นหลักหรือการเปลี่ยนครั้งสำคัญของเครื่องหมายที่มีอยู่แล้ว ซึ่งการติดตั้งหรือการเปลี่ยนนั้น จะทำให้เส้นทางเดินเรือผิดไปจากเดิม

 • การปรากฏของเรือลากจูงที่เคลื่อนที่ช้า ในน่านน้ำที่มีการสัญจรหนาแน่น

 • ทุ่นระเบิดที่ล่องลอยไปมา

 • บริเวณพื้นที่ที่การค้นหาและกู้ภัย รวมทั้งการป้องกันมลภาวะกำลังปฏิบัติการอยู่

 • ตามคำขอของศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล (MRCC – Maritime Rescue Co-ordination Centre) การแจ้งข่าวเรือหรือเครื่องบินที่กำลังอยู่ในภาวะพิบัติในทะเลเปิด

 • การปรากฏของสิ่งที่เพิ่งค้นพบใหม่ ได้แก่ หิน, หินโสโครก, ปะการัง และซากเรืออับปาง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะส่อให้เกิดอันตรายต่อเส้นทางเดินเรือ

 • การเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือจากที่กำหนดไว้อย่างไม่คาดคิด หรือการยกเลิกเส้นทางเดินเรือที่กำหนดไว้อย่างไม่คาดคิด

 • กิจกรรมการวางสายเคเบิ้ล หรือท่อใต้น้ำ การลากจูงวัตถุที่จมน้ำที่มีขนาดใหญ่ เพื่อการค้นคว้าหรือการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ การทำงานของเครื่องมือที่จมน้ำได้ ซึ่งอาจอยู่ในความควบคุมของมนุษย์ หรือไม่มีมนุษย์ควบคุม หรือกิจกรรมใต้น้ำอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในบริเวณหรือใกล้บริเวณเส้นทางเดินเรือ

 • การติดตั้งอุปกรณ์นอกชายฝั่งในบริเวณหรือใกล้บริเวณเส้นทางเดินเรือ

 • การทำงานคลาดเคลื่อนที่มีความสำคัญของการบริการวิทยุเดินเรือ

 • ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในเส้นทางเดินเรือ บางครั้งกินบริเวณพื้นที่กว้างไกล เช่น การปฏิบัติการทางเรือ การยิงขีปนาวุธ ปฏิบัติการทางอากาศ การทดสอบนิวเคลียร์ เป็นต้น หากสามารถทราบถึงระดับอันตรายก็จะบอกในข่าวการเตือนภัยด้วย ส่วนใหญ่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการทำการใดๆ

เครื่องรับข่าวประกาศชาวเรือ NAVTEX Receiver รุ่นใหม่ที่ไม่ใช้กระดาษบันทึก

หัวข้อข่าวมาตรฐานที่กำหนดใช้ในระบบ NAVTEX system มีดังนี้

 • A - Navigational warnings

 • B - Meteorological warnings

 • C - Ice reports

 • D - Search and rescue information

 • E - Meteorological forecasts

 • F - Pilot service messages

 • G - Decca messages

 • H - Loran messages

 • I - Omega messages

 • J - Satnav messages

 • K - Other electronic navaid messages

 • L - Additional navigational messages

 • V - Special services

 • W - Special services (possible other languages use)

 • X - Special services

 • Y- Special services

 • Z - No message on hand (QRU)

โปรแกรม DroidNavtex เป็นการรับข่าวประกาศชาวเรือ Navtex สำหรับโทรศัพท์แบบ Android

เอกสารดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดูเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของ Navtex manual จาก IMO ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2002 (แฟ้ม PDF)

LIST OF NAVAREA CO-ORDINATORS ประกาศโดย Sub-Committee on Radiocommunications and Search and Rescue (COMSAR), เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2003 (แฟ้ม PDF)

 


มารีนเนอร์ไทยดอทคอม | MarinerThai.Com

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้   389

 Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

 

 
 

 

 

Articles from our members MarinerThai Webboard

หน้าแรกก | เว็บบอร์ดชาวเรือ | สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network