ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ SIRE Inspector Accreditation(Category1)  (อ่าน 713 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Tuntee

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1
    • ดูรายละเอียด
     เนื่องด้วยโครงการ PTT Group Marine Excellence ภายใต้ฝ่ายบริหารระบบโลจิสติกส์กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. (มหาชน) จำกัด (ปตท.) ได้จัดโครงการสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการ SIRE Inspector Accreditation (Category 1) ตามรายละเอียดดังนี้. –
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
   1.1 เป็นเพศชาย สัญชาติไทย
   1.2 อายุไม่เกิน 45 ปี
   1.3 ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Score: 650 ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
   2.1 ปัจจุบันทำงาน หรือ มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในธุรกิจเรือขนส่งปิโตรเลียม (Oil/ Chemical/ Gas) หรือท่าเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หรือเคยทำงานในธุรกิจดังกล่าวฯ แต่โอนย้ายหรือลาออกไปทำงานในธุรกิจอื่น เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
   2.2 มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของผู้เข้ารับการอบรม SIRE Inspector Training and Accreditation Guidelines, Category 1 Inspectors, 5th Edition, Version 1 เบื้องต้น หรือเทียบเท่า ดังนี้;
        มีประกาศนียบัตร หรือเคยมีประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ ดังนี้
     •   นายเรือ ของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า (Master Mariner: Class 1 หรือ II/2) หรือ
     •   ต้นกล ของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า (Chief Engineer: Class 1 หรือ III/2)
   2.3 สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน SIRE Inspector Training and Accreditation Guidelines ได้ เช่น ; Ethics, Eligibility to attain SIRE Inspector accreditation, Conflicts of Interests, Etc.
   2.4 สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการ SIRE Inspector Accreditation (Category 1) เช่น ค่าอบรม (Training Course Fee), ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลัง Accreditation เป็นต้น

3. วิธีการสมัคร
     บุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ผู้ประสานงานโครงการ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 
        เอกสารประกอบการสมัคร:
     •   ประวัติส่วนตัวและประสบการณ์ทำงาน  (CV) พร้อมรูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
     •   สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ
     •   สำเนาประกาศนียบัตร Certificate of Advanced Training (Tanker: Oil/ Chemical/ Gas)
     •   หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
        ผู้ประสานงานโครงการ:
     •   คุณปกรณ์ เกิดสมบัติ: อีเมล: pakorn.k@pttplc.com,  โทรศัพท์ 02-537-2000 ต่อ 11212 และ / หรือ
     •   คุณธนพล มหานุกูล: อีเมล: thanapon.m@pttplc.com,  โทรศัพท์  02-537-2000 ต่อ 11081

4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SIRE Inspector Accreditation (Category 1)
       ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากผู้ที่ผ่านเกณฑ์และมีคะแนนสอบรวมสูงสุด 3 ลำดับแรก
       หมายเหตุ:
     •   หากผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ สละสิทธิ์ คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาผู้ที่มีคะแนนสอบรวมสูงสุดในลำดับถัดไป
     •   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทเรือขนส่งปิโตรเลียม (Oil/ Chemical/ Gas) หรือท่าเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเรือ ทั้งในและต่างประเทศ อันจะส่งผลกระทบกับคุณสมบัติที่ของผู้ตรวจเรือ
     •   บริษัท ปตท. หรือ บริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นเพียงผู้สนับสนุนโครงการฯ เท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ใช่พนักงานประจำของบริษัท ปตท. หรือ บริษัทในกลุ่ม ปตท. แต่อย่างใด

ประกาศโดยโครงการ PTT Group Marine Excellence