ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ

<< < (2/4) > >>

[1] แนะนำหลักสูตร #หลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (GOC)

[2] เนื้อหานี้ได้ถูกลบเรียบร้อยแล้ว

[3] เปิดรับสมัครหลักสูตรยกระดับต้นกลและรองต้นกล เริ่มวันที่ 2 มีนาคม 2561

[4] ตารางการฝึกอบรมอาทิตย์ที่ 3มีนาคม AMCOL International Maritime Training Centre

[5] ตารางการฝึกอบรมอาทิตย์ที่ 2มีนาคม AMCOL International Maritime Training Cent

[6] ตารางการฝึกอบรมอาทิตย์ที่ 1มีนาคม AMCOL International Maritime Training Centre

[7] สปส.บรรเทาความเดือดร้อน เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์

[8] รายชื่อสถานพยาบาลที่ทำการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ

[9] www.imtc.amcol.ac.th แนะนำศุนย์อบรมตาม STCW มีที่พัก อาหารเที่ยง และรถรับส่งฟรี

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version