สอบถามวิชาการ เรือ-พาณิชยนาวี

หัวข้อ

(1/5) > >>

[1] สวัสดีครับ รบกวนเวลาสมาชิกในกลุ่มช่วยกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับเรือแผนที่เดินเรือ

[2] ถ้าผมสามารถคิดค้นเรือแบบใหม่ได้ \(==)/

[3] ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์

[4] สอบถามเรื่องขนาดเรือ ขนส่งสินค้าประมง (ทำวิทยานิพนธ์ครับ)

[5] อยากทราบว่าข้อบังคับเกี่ยวกับเข็มทิศแม่เหล็กกับเข็มไยโจ เรือ localว่าจำเป็นต้องมีไหมอย่างไร

[6] รบกวนสอบถามหน่อยครับเรื่อง การติดตั้ง Stability instrument ในไทย

[7] หลักสุตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ อบรมได้ที่ไหนบ้างคับ

[8] ต่อประกาศนียบัตรได้ไหม

[9] สอบถามเกี่ยวกับ การใช้งานข้อมูลพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version