ส่งหัวข้อ "รับแก้ไขบนเรือ Update Programe Computer /ติดตั้งระบบ Wifi/ จัดหา Spec Computer" ถึงเพื่อน