กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
3
บริษัท บี.พี.พี ซัพพลาย จำกัด

บริษัทฯกำลังรับเรือใหม่ วันที่ 18 มีนาคม นี้
ประกาศรับสมัครคนประจำเรือสำหรับเรือบรรทุกน้ำมัน วิ่งเส้นทางสิงคโปร์ - กระบี่ มีตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. ต้นเรือ                    1      ตำแหน่ง   
2. ต้นหน                    1      ตำแหน่ง                 
3. ผู้ช่วยต้นเรือ             1      ตำแหน่ง                 
4. สรั่งปากเรือ              1      ตำแหน่ง                 
5. นายช่างกลที่ 3         1       ตำแหน่ง                     
6. นายช่างกลที่ 4         1       ตำแหน่ง                                       
7. สรั่งช่างกล              1       ตำแหน่ง                 
8. นายท้าย                 3      ตำแหน่ง                   
9. ช่างน้ำมัน                3      ตำแหน่ง                   
10 สหโภชน์                  1      ตำแหน่ง                   
หมายเหตุ หลังครบสัญญาจ้างมีเงินพิเศษเส้นทางสิงคโปร์ - กระบี่
คุณสมบัติ
•   ถือประกาศนียบัตรตามตำแหน่งที่สมัคร
•   ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ (CoP) Advanced/ Basic training for Oil Tanker
•   ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ (CoP) ของหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่กรมเจ้าท่าบังคับ ตาม STCW 2010
หมายเหตุ   เอกสารใบรับรองต่างๆ  หนังสือเดินทาง หนังสือคนประจำเรือ บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 1  ปี
              ถือเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากร จะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน (ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

สนใจติดต่อ : พาณิฏฐ์  เพิ่มทรัพย์ 
Tel.  092 4433 675
สมัครด้วยตนเองได้ที่
สำนักงานใหญ่
บริษัท บี.พี.พี ซัพพลาย จำกัด  เลขที่ 938 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง  เขต ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
หรือส่ง CV มาที่ : crew.dep.bpp@gmail.com
4

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "N9 Sneaker รองเท้าดีดี" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/glTW_GsXnh3n6vzini91Cg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
5
สวัสดีครับ ขออนุญาตอัฟ(ช่วงเช้าๆอีกที)...ขอบคุณครับ!!!
6
ยังเปิดรับสมัครงานอยู่นะครับ
7
รับสมัครงาน ตำแหน่ง  Assist Designated Person Ashore    จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ช่วยงานตามที่ DPA มอบหมาย และขึ้นตรงต่อ DPA
2.วางแผนและดำเนินการตรวจเยี่ยมเรือ และสำนักงานสาขา
3.ทำสรุปผลการตรวจเยี่ยมเรือ และสำนักงานสาขา ทุกเดือน พร้อมทั้งสรุป KPI ทุก3 เดือนส่งให้ DPA รับทราบ
4.แนะนำให้ความรู้ และ ตรวจสอบการใช้งานระบบเอกสาร SMS ของคนประจำเรือ และสำนักงาน
5.ตรวจสอบระบบการจัดส่งเอกสารระหว่างเรือกับสำนักงาน และ ควบคุมให้มีลำดับการจัดส่งที่ถูกต้องตามระบบ
6.ปฏิบัติการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ตามคำสั่ง DPA
7.ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลตามระบบ TMSA program
8.ทำการตรวจสอบใบร้องขอแก้ไข SMS ของบริษัทและทำการแก้ไขเสนอ DPA และ CEO ตามลำดับขั้นตอนการแก้ไข SMS
9.ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวข้อบังคับข้อกำหนดสากลต่างๆ เพื่อกระจายข่าวสารให้พนักงานทุกคนได้ทราบ
10.ทำการตรวจสอบภายในตามแผน Internal Audit ของบริษัท
11.ช่วยติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของ จป. วิชาชีพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ธุรการประจำฝ่าย ISM/DP
12.ปฏิบัติงานแทน DPA ในกรณีที่ DPA มอบหมาย หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ในขณะนั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
2.ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า(สาขา : วิทยาการเดินเรือ วิศวกรรมเครื่องกลเรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
3.มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้าส่วนงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ระดับบังคับหัวหน้าส่วนงานบนเรือ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4.มีความรู้ข้อกฎหมาย หรืออนุสัญญาฯที่เกี่ยวข้องในสายงานรับผิดชอบ
5.มีความรู้ในกฎข้อบังคับการตรวจเรือทั้งใน และนอกประเทศ
6.มีประสบการณ์ในการรับตรวจเรือของหน่วยงานภายใน และนอกประเทศ
7.มีความรู้ในระบบ ISM Code  , ISPS Code และ SMS เป็นอย่างดี
8.มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word / Excel เป็นอย่างดี
9.มีความรู้ในใช้ภาษาอังกฤษอ่าน และเขียนเป็นอย่างดี


วิธีสมัคร ส่ง resume มาที่ E-mail: Kanchana.k@pilatusmarine.co.th
โทรศัพท์ : 02-930-1801-9, 081-818-7253
10
ยังเปิดรับสมัครงานอยู่นะครับ
หน้า: [1] 2 3 ... 10