แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Siriwan Shipping

หน้า: 1 [2]
16
We want candidate lady  for ferry ship ,

Who Want To Joining Boat and Yacht Nanny/Massage position Thailand. Good experience Good English,

Salary 2200 euro 6 months contract 2,5 days leave pay + tickets + insurance.

Contract can be increased if candidate will be satisfied of work.

Boat located in Barcelona and will be required Schengen Visa.

Position opened to start ASAP Please send CV to us  .

SIRIWAN SHIPPING AGENCIES CO.,LTD.

  Ms.Fatima/Kan

  89/155 HATHAI RAT RD. BANGCHAN, KHLONGSAMWA

  BANGKOK 10510. THAILAND.

  TEL= + 66 2 108 44 03, 2 171 54 19
   Monday - Friday 9.30 am-15.00pm
 
  WWW.SIRIWANSHIPPING.COM17
ตอนนี้ทุกตำแหน่งปิดรับสมัครแล้วครับ

18
Siriwan Shipping Agencies Co.,Ltd
เป็นบริษัทจัดหาลูกเรือเพื่อร่วมงานกับบริษัทเรือต่างประเทศ ( งาน offshore )ที่ดูไบ

มีความประสงค์รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ตามลักษณะงานดังต่อไปนี้

แยกตามประเภทเรือได้ดังนี้

A.Marine officer on Jack-up Barges " K "
DECK
1.Master                                2/2                                                            8800 USD
2.C/O                                     2/1                                                            7500 USD
3.2/O                                     3/1                                                            2600 USD
4.3/O                                     3/1                                                            1800 USD

ENGINE
1.C/E                                       2/2                                                            8000 USD
2.2/E                                       2/1                                                            6000  USD
3.3/E                                       3/1                                                            2600 USD
4.4/E                                       3/1                                                            1400 USD

B.Marine officers on AHTS
DECK
1.Master                                 2/2                                                            4600 USD
2.C/O                                      2/1                                                            5300 USD

ENGINE
1.C/E                                       2/2                                                            4500 USD
2.2/E                                       2/1                                                            5100  USD

D.Marine Ratings
1.ORDINARY SEAMAN                                            4/1                                650 USD
2.ABLE SEAMAN                                                    4/1                                750 USD
3.BOSUN                                                              4/1                                 910 USD
4.CRANE OPERATION & HLO                                 4/1                               1300 USD
5.MARINE ELEC.                                                   4/1                                2800 - 3800 USD
6.NURSE/RADIO OPERATOR                                  4/1                               1600 USD                           
7.RADIO OPERATOR                                              4/1                               1240 USD
8.OILER                                                                4/1                                 750 USD
9.WELDER                                                            4/1                                 860 USD

E.Maintenance Team
1.ELECTRICAL ELECTRONIC TECHNICIAN               4/1                               2200 USD
2.SENIOR MECHANIC                                              4/1                               2200 USD
3.MECHANIC                                                           4/1                               1220 USD
 
พนักงานประจำแท่นขุดเจาะ
OFFICER

1.RADIO OPERATOR                                                                                    5800 USD
2.OFFSHORE SAFETY ADVISOR                                                                    5800 USD
3.CRANE OPERATOR                                                                                    8700 USD
4.3/E                                                                                                           3000 USD
5.2/E                                                                                                           9400 USD
6.C/E                                                                                                         13200 USD       
7.2/O                                                                                                           5800 USD
8.C/O                                                                                                           9400 USD
9.ETO                                                                                                         12300 USD
10.MASTER                                                                                                 13600 USD

RATING

1.ABLE SEAMAN                                                                                     800 - 1800 USD
2.OILER                                                                                                 800 - 1800 USD
3.BOSUN                                                                                              1000 - 2700 USD             

* ทุกตำแหน่งต้องการอย่างเร็วที่สุดครับ *        โดยเฉพาะเรือ " ANCHOR HANDING "
สามารถลงเรือได้ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2557 นี้ ครับ                             
   
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้         
1. พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
2. มีประสบการณ์ ในตำแหน่ง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หรือ ตำแหน่งที่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯ


ติดต่อได้ที่

Tel. 02 108 4403, 02 171 5419 (09.00 - 17.00 Mon - Fri)

E-mail : siriwanshippingagencies@yahoo.com, info@siriwanshipping.com

Siriwan Shipping Agencies Co.,Ltd
89/155 R.K.Park Hathairat Rd
Bangchan Khlongsamwa Bangkok 10510


19
Siriwan Shipping Agencies Co.,Ltd
เป็นบริษัทจัดหาลูกเรือเพื่อร่วมงานกับบริษัทเรือต่างประเทศ

มีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่ง

Chief Office                 จำนวน 5 ตำแหน่ง
Chief Engineer            จำนวน 5 ตำแหน่ง
Second Engineer         จำนวน 5 ตำแหน่ง
Electrical Engineering  จำนวน 5 ตำแหน่ง

มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
2. ประสบการณ์ ในตำแหน่ง อย่างน้อย 2 Contact ขึ้นไป
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯ

ประเภทเรือ Bulk, Ro-Ro, Container

เงินเดือน Direct USD. (International Rate)

ติดต่อได้ที่

Tel. 02 108 4403, 02 171 5419 (09.00 - 17.00 Mon - Fri)

E-mail : siriwanshippingagencies@yahoo.com, info@siriwanshipping.com

Siriwan Shipping Agencies Co.,Ltd
89/155 R.K.Park Hathairat Rd
Bangchan Khlongsamwa Bangkok 10510

20
 
Requirement of Officers for LNG vessel as below

1. Master            USD 8000 - 9000

2.C/Officer         USD 6000 - 7000

3.2/Officer         USD 3000 - 4000

4.C/Eng            USD 8000 - 9000

5.2/Eng            USD  6000 - 7000
6.ETO               USD 3000 - 4000


All of them should have STEAM turbine hand experience.
Also note the Vessel is going for the Demolition Voy,duration will be for 30 - 35 days.
Vessel route will be  from Spain to India or Bangladesh.

Contact us  Monday -Friday 9.30 AM- 14.00PM ,
Siriwan
SIRIWAN SHIPPING AGENCIES CO., LTD
89/155 RK Park Hathairat Rd. Bangchan, Khlongsawa,
Bangkok10510
Office line 66 2 108 4403
Direct line 66 2 171 5419
www.siriwanshipping.com

21
Siriwan Shipping Agencies Co.,Ltd
เป็นบริษัทจัดหาลูกเรือเพื่อร่วมงานกับบริษัทเรือต่างประเทศ

มีความประสงค์รับสมัครงานคนประจำเรือทุกตำแหน่ง ยกเว้น Oiler, AB, OS
       
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
2. ประสบการณ์ ในตำแหน่ง อย่างน้อย 2 Contact ขึ้นไป (ยกเว้น cadet)
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯ

ประเภทเรือ Bulk

เงินเดือน Direct USD. (International Rate)

ติดต่อได้ที่

Tel. 02 108 4403, 02 171 5419 (09.00 - 17.00 Mon - Fri)

E-mail : siriwanshippingagencies@yahoo.com, info@siriwanshipping.com

http://www.siriwanshipping.com

Siriwan Shipping Agencies Co.,Ltd
89/155 R.K.Park Hathairat Rd
Bangchan Khlongsamwa Bangkok 10510

22
We are On behalf of Vessel's Owner -as Agents only

มีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่ง

Master                        จำนวน 2 ตำแหน่ง
Chief Engineer             จำนวน 5 ตำแหน่ง
Second Engineer          จำนวน 5 ตำแหน่ง
Third    Engineer          จำนวน 5 ตำแหน่ง
Chief    Officer             จำนวน 5 ตำแหน่ง
Second Officer             จำนวน 5 ตำแหน่ง
Third    Officer
E-CA deck                   
D-CA deck
 
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
2. ประสบการณ์ในตำแหน่งและประเภทเรือ อย่างน้อย 2 Contact ขึ้นไป
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯ


ประเภทเรือ PCC, BULK ,RORO, CONTAINER

เงินเดือน Direct USD. (International Rate)

ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้น,
ติดต่อได้ที่

Siriwan Shipping Agencies Co.,Ltd
89/155 R.K.Park Hathairat Rd
Bangchan Khlongsamwa Bangkok 10510

Tel. 02 108 4403, 02 171 5419 (09.00 - 15.00 Mon - Fri)

E-mail : siriwanshippingagencies@yahoo.com, info@siriwanshipping.com

http://www.siriwanshipping.com


23
Siriwan Shipping Agencies Co.,Ltd
เป็นบริษัทจัดหาลูกเรือเพื่อร่วมงานกับบริษัทเรือต่างประเทศ

มีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่ง

Master                        จำนวน 2 ตำแหน่ง
Chief Engineer            จำนวน 2 ตำแหน่ง

มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
2. ประสบการณ์ในตำแหน่งและประเภทเรือ อย่างน้อย 2 Contact ขึ้นไป
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯ


ประเภทเรือ Supply

เงินเดือน Direct USD. (International Rate)

ติดต่อได้ที่

Tel. 02 108 4403, 02 171 5419 (09.00 - 17.00 Mon - Fri)

E-mail : siriwanshippingagencies@yahoo.com, info@siriwanshipping.com

http://www.siriwanshipping.com

Siriwan Shipping Agencies Co.,Ltd
89/155 R.K.Park Hathairat Rd
Bangchan Khlongsamwa Bangkok 10510

หน้า: 1 [2]