แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nincopp3

หน้า: [1] 2 3
1
รับสมัครงาน
ตำแหน่ง #อาจารย์ฝ่ายเดินเรือ , #อาจารย์ฝ่ายช่างกล(Engine)
#คุณสมบัติ
1.Training courses for Instructor. (6.09)
2. Basic oil and Chemical.
3. Basic Require Gas.
4. Advance oil.
5. Advance Chemical.
6. Advance Gas.
7.TOEIC score 550++ (if any)
.............................................................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 086-9953636 คุณอภิรดี  หรือ  097-1099827 คุณชนินท์
ส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ apiradee_j@amcol.ac.th​ / chanin.p@amcol.ac.th

2
รับสมัครงาน
ตำแหน่ง #อาจารย์ฝ่ายเดินเรือ , #อาจารย์ฝ่ายช่างกล(Engine)
#คุณสมบัติ
1.Training courses for Instructor. (6.09)
2. Basic oil and Chemical.
3. Basic Require Gas.
4. Advance oil.
5. Advance Chemical.
6. Advance Gas.
7.TOEIC score 550++ (if any)
.............................................................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 086-9953636 คุณอภิรดี  หรือ  097-1099827 คุณชนินท์
ส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ apiradee_j@amcol.ac.th​ / chanin.p@amcol.ac.th

3
รับสมัครงาน
ตำแหน่ง #อาจารย์ฝ่ายเดินเรือ , #อาจารย์ฝ่ายช่างกล(Engine)
#คุณสมบัติ
1.Training courses for Instructor. (6.09)
2. Basic oil and Chemical.
3. Basic Require Gas.
4. Advance oil.
5. Advance Chemical.
6. Advance Gas.
7.TOEIC score 550++ (if any)
.............................................................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 086-9953636 คุณอภิรดี  หรือ  097-1099827 คุณชนินท์
ส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ apiradee_j@amcol.ac.th​ / chanin.p@amcol.ac.th

4
รับสมัครงาน
ตำแหน่ง #อาจารย์ฝ่ายเดินเรือ , #อาจารย์ฝ่ายช่างกล(Engine)
#คุณสมบัติ
1.Training courses for Instructor. (6.09)
2. Basic oil and Chemical.
3. Basic Require Gas.
4. Advance oil.
5. Advance Chemical.
6. Advance Gas.
7.TOEIC score 550++ (if any)
.............................................................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 086-9953636 คุณอภิรดี  หรือ  097-1099827 คุณชนินท์
ส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ apiradee_j@amcol.ac.th​ / chanin.p@amcol.ac.th

5
รับสมัครงาน
ตำแหน่ง #อาจารย์ฝ่ายเดินเรือ , #อาจารย์ฝ่ายช่างกล(Engine)
#คุณสมบัติ
1.Training courses for Instructor. (6.09)
2. Basic oil and Chemical.
3. Basic Require Gas.
4. Advance oil.
5. Advance Chemical.
6. Advance Gas.
7.TOEIC score 550++ (if any)
.............................................................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 086-9953636 คุณอภิรดี  หรือ  097-1099827 คุณชนินท์
ส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ apiradee_j@amcol.ac.th​ / chanin.p@amcol.ac.th

6
รับสมัครงาน
ตำแหน่ง #อาจารย์ฝ่ายเดินเรือ , #อาจารย์ฝ่ายช่างกล(Engine)
#คุณสมบัติ
1.Training courses for Instructor. (6.09)
2. Basic oil and Chemical.
3. Basic Require Gas.
4. Advance oil.
5. Advance Chemical.
6. Advance Gas.
7.TOEIC score 550++ (if any)
.............................................................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 086-9953636 คุณอภิรดี  หรือ  097-1099827 คุณชนินท์
ส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ apiradee_j@amcol.ac.th​ / chanin.p@amcol.ac.th

7
รับสมัครงาน
ตำแหน่ง #อาจารย์ฝ่ายเดินเรือ , #อาจารย์ฝ่ายช่างกล(Engine)
#คุณสมบัติ
1.Training courses for Instructor. (6.09)
2. Basic oil and Chemical.
3. Basic Require Gas.
4. Advance oil.
5. Advance Chemical.
6. Advance Gas.
7.TOEIC score 550++ (if any)
.............................................................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 086-9953636 คุณอภิรดี  หรือ  097-1099827 คุณชนินท์
ส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ apiradee_j@amcol.ac.th​ / chanin.p@amcol.ac.th

8
รับสมัครงาน
ตำแหน่ง #อาจารย์ฝ่ายเดินเรือ , #อาจารย์ฝ่ายช่างกล(Engine)
#คุณสมบัติ
1.Training courses for Instructor. (6.09)
2. Basic oil and Chemical.
3. Basic Require Gas.
4. Advance oil.
5. Advance Chemical.
6. Advance Gas.
7.TOEIC score 550++ (if any)
.............................................................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 086-9953636 คุณอภิรดี  หรือ  097-1099827 คุณชนินท์
ส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ apiradee_j@amcol.ac.th​ / chanin.p@amcol.ac.th

9
รับสมัครงาน
ตำแหน่ง #อาจารย์ฝ่ายเดินเรือ , #อาจารย์ฝ่ายช่างกล(Engine)
#คุณสมบัติ
1.Training courses for Instructor. (6.09)
2. Basic oil and Chemical.
3. Basic Require Gas.
4. Advance oil.
5. Advance Chemical.
6. Advance Gas.
7.TOEIC score 550++ (if any)
.............................................................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 086-9953636 คุณอภิรดี  หรือ  097-1099827 คุณชนินท์
ส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ apiradee_j@amcol.ac.th​ / chanin.p@amcol.ac.th

10
รับสมัครงาน
ตำแหน่ง #อาจารย์ฝ่ายเดินเรือ , #อาจารย์ฝ่ายช่างกล(Engine)
#คุณสมบัติ
1.Training courses for Instructor. (6.09)
2. Basic oil and Chemical.
3. Basic Require Gas.
4. Advance oil.
5. Advance Chemical.
6. Advance Gas.
7.TOEIC score 550++ (if any)
.............................................................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 086-9953636 คุณอภิรดี  หรือ  097-1099827 คุณชนินท์
ส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ apiradee_j@amcol.ac.th​ / chanin.p@amcol.ac.th

11
รับสมัครงาน
ตำแหน่ง #อาจารย์ฝ่ายเดินเรือ , #อาจารย์ฝ่ายช่างกล(Engine)
#คุณสมบัติ
1.Training courses for Instructor. (6.09)
2. Basic oil and Chemical.
3. Basic Require Gas.
4. Advance oil.
5. Advance Chemical.
6. Advance Gas.
7.TOEIC score 550++ (if any)
.............................................................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 086-9953636 คุณอภิรดี  หรือ  097-1099827 คุณชนินท์
ส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ apiradee_j@amcol.ac.th​ / chanin.p@amcol.ac.th

12
รับสมัครงาน
ตำแหน่ง #อาจารย์ฝ่ายเดินเรือ , #อาจารย์ฝ่ายช่างกล(Engine)
#คุณสมบัติ
1.Training courses for Instructor. (6.09)
2. Basic oil and Chemical.
3. Basic Require Gas.
4. Advance oil.
5. Advance Chemical.
6. Advance Gas.
7.TOEIC score 550++ (if any)
.............................................................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 086-9953636 คุณอภิรดี  หรือ  097-1099827 คุณชนินท์
ส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ apiradee_j@amcol.ac.th​ / chanin.p@amcol.ac.th

13
รับสมัครงาน
ตำแหน่ง #อาจารย์ฝ่ายเดินเรือ , #อาจารย์ฝ่ายช่างกล(Engine)
#คุณสมบัติ
1.Training courses for Instructor. (6.09)
2. Basic oil and Chemical.
3. Basic Require Gas.
4. Advance oil.
5. Advance Chemical.
6. Advance Gas.
7.TOEIC score 550++ (if any)
.............................................................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 086-9953636 คุณอภิรดี  หรือ  097-1099827 คุณชนินท์
ส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ apiradee_j@amcol.ac.th​ / chanin.p@amcol.ac.th

14
รับสมัครงาน
ตำแหน่ง #อาจารย์ฝ่ายเดินเรือ , #อาจารย์ฝ่ายช่างกล(Engine)
#คุณสมบัติ
1.Training courses for Instructor. (6.09)
2. Basic oil and Chemical.
3. Basic Require Gas.
4. Advance oil.
5. Advance Chemical.
6. Advance Gas.
7.TOEIC score 550++ (if any)
.............................................................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 086-9953636 คุณอภิรดี  หรือ  097-1099827 คุณชนินท์
ส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ apiradee_j@amcol.ac.th​ / chanin.p@amcol.ac.th


15
รับสมัครงาน
ตำแหน่ง #อาจารย์ฝ่ายเดินเรือ , #อาจารย์ฝ่ายช่างกล(Engine)
#คุณสมบัติ
1.Training courses for Instructor. (6.09)
2. Basic oil and Chemical.
3. Basic Require Gas.
4. Advance oil.
5. Advance Chemical.
6. Advance Gas.
7.TOEIC score 550++ (if any)
.............................................................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 086-9953636 คุณอภิรดี  หรือ  089-4922288 คุณกชพรรณ
ส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ apiradee_j@amcol.ac.th​ / chanin.p@amcol.ac.th
แก้ไขข้อความ

หน้า: [1] 2 3