แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - bppsupply

หน้า: [1] 2 3 ... 5
1
บริษัท B.P.P. SUPPLY CO.,LTD รับสมัครงานเรือบรรทุกน้ำมันระหว่างประเทศ (สายนอก) ดังนี้!!!


ตำแหน่ง  8) 8) 8) ต้นเรือ  8) 8) 8)  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(COC  STCW 2010)   **Chief officer**
   ++ต้องมี Cert.Safety officer++


ตำแหน่ง  8) 8) 8) ต้นกล  8) 8) 8)  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(COC  STCW 2010)   **Chief Engineer**

   ++ต้องมี Cert.Safety officer++


ตำแหน่ง  8) 8) 8) ต้นหน  8) 8) 8)  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(COC  STCW 2010)   **Deck Officer**

   ++ต้องมี GOC++

สวัสดิการ
1. ชุดยูนิฟอร์มสำหรับทำงาน
2. การเบิกค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์
3. ตรวจสุขภาพพร้อมค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
4. ประกันสังคม

หมายเหตุ: เป็นพนักงานContract (6เดือน)
สนใจติดต่อ : คุณอัชฌวัฒน์  เซ็นพานิช(บีม)   ผู้จัดการฝ่ายคนประจำเรือ
Tel.  02-398-9687-90  088-892-0830
Fax. 02-398-9881
หรือส่ง CV มาที่ : crew.dep.bpp@gmail.com
หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท บี.พี.พี ซัพพลาย จำกัด
อาคารวาริช  ชั้น 2 เลขที่ 88 ซ.บางนา-ตราด30  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260

2
บริษัท B.P.P. SUPPLY CO.,LTD รับสมัครงานเรือบรรทุกน้ำมันระหว่างประเทศ (สายนอก) ดังนี้!!!


ตำแหน่ง  8) 8) 8) ช่างน้้ำมัน  8) 8) 8)  2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(COC  STCW 2010)   **Rating forming part of engineer watch**

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

รูปถ่าย 2 ใบ

4 หลักสูตรพื้นฐานบนเรือ พร้อม COP

SA,DSD,MLC พร้อม COP SA หรือ COP DSD

COP Basic Oil Tankers , COP Rescue Boat

สวัสดิการ
1. ชุดยูนิฟอร์มสำหรับทำงาน
2. การเบิกค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์
3. ตรวจสุขภาพพร้อมค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
4. ประกันสังคม

หมายเหตุ: เป็นพนักงานContract
สนใจติดต่อ : คุณอัชฌวัฒน์  เซ็นพานิช(บีม)   ผู้จัดการฝ่ายคนประจำเรือ
Tel.  02-398-9687-90  088-892-0830
Fax. 02-398-9881
หรือส่ง CV มาที่ : crew.dep.bpp@gmail.com
หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท บี.พี.พี ซัพพลาย จำกัด
อาคารวาริช  ชั้น 2 เลขที่ 88 ซ.บางนา-ตราด30  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260

3
บริษัท B.P.P. SUPPLY CO.,LTD รับสมัครงานเรือบรรทุกน้ำมันภายในประเทศ ดังนี้!!!


ตำแหน่ง  8) 8) 8) นายท้าย  8) 8) 8)  2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(COC  STCW 2010)   หรือ ถือ ปก. ปี32
2. อบรมหลักสูตรต่างๆ ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าและต้องมีหลักสูตร Basic OIL TANKER
3. ถ้ามีประสบการณ์เรือบรรทุกน้ำมันจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


สวัสดิการ
1. ชุดยูนิฟอร์มสำหรับทำงาน
2. การเบิกค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์
3. ตรวจสุขภาพพร้อมค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
4. ประกันสังคม

หมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
สนใจติดต่อ : คุณอัชฌวัฒน์  เซ็นพานิช(บีม)   ผู้จัดการฝ่ายคนประจำเรือ
Tel.  02-398-9687-90
Fax. 02-398-9881
หรือส่ง CV มาที่ : crew.dep.bpp@gmail.com
หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท บี.พี.พี ซัพพลาย จำกัด
อาคารวาริช  ชั้น 2 เลขที่ 88 ซ.บางนา-ตราด30  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260
แก้ไขข้อความ

4
บริษัท B.P.P. SUPPLY CO.,LTD รับสมัครงานเรือบรรทุกน้ำมันภายในประเทศ ดังนี้!!!


ตำแหน่ง  8) 8) 8) นายท้าย  8) 8) 8)  2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(COC  STCW 2010)   หรือ ถือ ปก. ปี32
2. อบรมหลักสูตรต่างๆ ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าและต้องมีหลักสูตร Basic OIL TANKER
3. ถ้ามีประสบการณ์เรือบรรทุกน้ำมันจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ตำแหน่ง  8) 8) 8) ช่างน้ำมัน  8) 8) 8)  1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(COC  STCW 2010)   หรือ ถือ ปก. ปี32
2. อบรมหลักสูตรต่างๆ ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าและต้องมีหลักสูตร Basic OIL TANKER
3. ถ้ามีประสบการณ์เรือบรรทุกน้ำมันจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ตำแหน่ง  8) 8) 8) สหโภชน์(คนครัว)  8) 8) 8)  1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ''กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน'' Ship'Cook
2. อบรมหลักสูตรต่างๆ ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าและต้องมีหลักสูตร Basic OIL TANKER
3. ถ้ามีประสบการณ์เรือบรรทุกน้ำมันจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ
1. ชุดยูนิฟอร์มสำหรับทำงาน
2. การเบิกค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์
3. ตรวจสุขภาพพร้อมค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
4. ประกันสังคม

หมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
สนใจติดต่อ : คุณอัชฌวัฒน์  เซ็นพานิช(บีม)   ผู้จัดการฝ่ายคนประจำเรือ
Tel.  02-398-9687-90
Fax. 02-398-9881
หรือส่ง CV มาที่ : crew.dep.bpp@gmail.com
หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท บี.พี.พี ซัพพลาย จำกัด
อาคารวาริช  ชั้น 2 เลขที่ 88 ซ.บางนา-ตราด30  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260

5
บริษัท B.P.P. SUPPLY CO.,LTD รับสมัครงานเรือบรรทุกน้ำมันภายในประเทศ ดังนี้!!!


ตำแหน่ง  8) 8) 8) นายท้าย  8) 8) 8) 2 ตำแหน่งคุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(COC  STCW 2010)   หรือ ถือ ปก. ปี32
2. อบรมหลักสูตรต่างๆ ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าและต้องมีหลักสูตร ADVANCE OIL TANKER
3. ต้องมี COE หลักสูตร ADVANCE OIL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ตำแหน่ง  8) 8) 8) ช่างน้ำมัน  8) 8) 8) 2 ตำแหน่งคุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(COC  STCW 2010)   หรือ ถือ ปก. ปี32
2. อบรมหลักสูตรต่างๆ ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าและต้องมีหลักสูตร ADVANCE OIL TANKER
3. ต้องมี COE หลักสูตร ADVANCE OIL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ
1. ชุดยูนิฟอร์มสำหรับทำงาน
2. การเบิกค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์
3. ตรวจสุขภาพพร้อมค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
4. ประกันสังคม

หมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
สนใจติดต่อ : คุณอัชฌวัฒน์  เซ็นพานิช(บีม)   ผู้จัดการฝ่ายคนประจำเรือ
Tel.  02-398-9687-90
Fax. 02-398-9881
หรือส่ง CV มาที่ : crew.dep.bpp@gmail.com
หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท บี.พี.พี ซัพพลาย จำกัด
อาคารวาริช  ชั้น 2 เลขที่ 88 ซ.บางนา-ตราด30  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260

6
::) ::) ::) ::) ::) บริษัท B.P.P. SUPPLY CO.,LTD รับสมัครคนประจำเรือ ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ''ภายในประเทศ'' ::) ::) ::) ::) ::)

บริษัทจะมีการ รับเรือใหม่ในวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2562

1.Second Officer - ต้นหน                 1       ตำแหน่ง 
2.Third Officer - ผู้ช่วยต้นเรือ             1       ตำแหน่ง 
3.Able seaman  -  นายท้าย               2       ตำแหน่ง
4.Third Engineer - นายช่างกลที่3       1       ตำแหน่ง
5.Forth Engineer - นายช่างกลที่4       1       ตำแหน่่ง 
6.Oiler - ช่างน้ำมัน                           2      ตำแหน่ง 

พร้อมลงเรือ ภายในวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2562

คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. ((((ลูกเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ((((นายประจำเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษหมายเหตุ: เรือภายในประเทศ เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
           
สนใจติดต่อ : คุณอัชฌวัฒน์  เซ็นพานิช   Crew Manager
Tel.  088-892-0830
Tel.  02-398-9687-90
Fax. 02-398-9881
หรือส่ง CV มาที่ : crew.dep.bpp@gmail.com

*****************หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท บี.พี.พี ซัพพลาย จำกัด*****************
อาคารวาริช  ชั้น 2 เลขที่ 88 ซ.บางนา-ตราด30  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260

9
::) ::) ::) ::) ::)บริษัท B.P.P. SUPPLY CO.,LTD รับสมัครคนประจำเรือ ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ''ภายในประเทศ'' ::) ::) ::) ::) ::)

1.Third Officer - ผู้ช่วยต้นเรือ                  1       ตำแหน่ง  (ถือปก.นายเรือ250ตันกรอสขึ้นไป)หรือ(ถือปก.นายประจำเรือ500ตันกรอสหรือมากกว่า)

คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. ((((ลูกเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ((((นายประจำเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษหมายเหตุ: เรือภายในประเทศ เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
           
สนใจติดต่อ : คุณอัชฌวัฒน์  เซ็นพานิช   Crew Manager
Tel.  02-398-9687-90
Fax. 02-398-9881
หรือส่ง CV มาที่ : crew.dep.bpp@gmail.com

*****************หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท บี.พี.พี ซัพพลาย จำกัด*****************
อาคารวาริช  ชั้น 2 เลขที่ 88 ซ.บางนา-ตราด30  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260

10
::) ::) ::) ::) ::)บริษัท B.P.P. SUPPLY CO.,LTD รับสมัครคนประจำเรือ ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ''ภายในประเทศและต่างประเทศ'' ::) ::) ::) ::) ::)

1.Master - นายเรือ                      1       ตำแหน่ง  (ถือปก.นายเรือ1600ตันกรอสขึ้นไป)
2.Chief Officer - ต้นเรือ               1       ตำแหน่ง  (ถือปก.STCW2010 )  Chief Mate
3.Second Officer - ต้นหน            1       ตำแหน่ง  (ถือปก.STCW2010 )  Deck Officer
4.Able seaman  -  นายท้าย          1       ตำแหน่ง  (ถือปก.STCW2010 )  Rating
5.Fitter - สรั่งกล                         1      ตำแหน่ง   (ถือปก.STCW2010 )  Rating
6.Oiler - ช่างน้ำมัน                       1      ตำแหน่ง  (ถือปก.STCW2010 )   Rating


คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. ((((ลูกเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ((((นายประจำเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษหมายเหตุ: เรือภายในประเทศ เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
           : เรือต่างประเทศ   เป็นพนักงานคอนแทรค
สนใจติดต่อ : คุณอัชฌวัฒน์  เซ็นพานิช   Crew Manager
Tel.  02-398-9687-90
Fax. 02-398-9881
หรือส่ง CV มาที่ : crew.dep.bpp@gmail.com

*****************หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท บี.พี.พี ซัพพลาย จำกัด*****************
อาคารวาริช  ชั้น 2 เลขที่ 88 ซ.บางนา-ตราด30  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260

11
 ::) ::) ::) ::) ::)บริษัท B.P.P. SUPPLY CO.,LTD รับสมัครคนประจำเรือ ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ''ภายในประเทศ'' ::) ::) ::) ::) ::)

1.Master - นายเรือ                      1       ตำแหน่ง
2.Chief Officer - ต้นเรือ               1       ตำแหน่ง
3.Second Officer - ต้นหน            1       ตำแหน่ง
4.Third Officer  - ผช.ต้นเรือ         1       ตำแหน่ง
5.Bosun -  สรั่งเรือ                      1       ตำแหน่ง
6.Able seaman  -  นายท้าย           3       ตำแหน่ง
7.Chief Engineer  -  ต้นกล          1       ตำแหน่ง
8.Second Engineer - รองต้นกล     1      ตำแหน่ง
9.Third Engineer - นายช่างกล3     1      ตำแหน่ง
10.Forth Engineer - นายช่างกล4   1      ตำแหน่ง
11.Fitter - สรั่งกล                       1      ตำแหน่ง
12.Oiler - ช่างน้ำมัน                     3      ตำแหน่ง
13.Cook - สหโภชน์                     1      ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. ((((ลูกเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ((((นายประจำเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษหมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
สนใจติดต่อ : คุณอัชฌวัฒน์  เซ็นพานิช   Crew Manager
Tel.  02-398-9687-90
Fax. 02-398-9881
หรือส่ง CV มาที่ : crew.dep.bpp@gmail.com

*****************หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท บี.พี.พี ซัพพลาย จำกัด*****************
อาคารวาริช  ชั้น 2 เลขที่ 88 ซ.บางนา-ตราด30  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260

12
บริษัท B.P.P. SUPPLY CO.,LTD รับสมัครงานเรือ ตำแหน่ง"A/B" ลงเรือบรรทุกน้ำมัน

1.A/B - นายท้าย         3 ตำแหน่ง


คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษหมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
สนใจติดต่อ : คุณอัชฌวัฒน์  เซ็นพานิช   Crew Manager
Tel.  02-398-9687-90 / Tel. 088-892-0830
Fax. 02-398-9881
หรือส่ง CV มาที่ : crew.dep.bpp@gmail.com
หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท บี.พี.พี ซัพพลาย จำกัด
อาคารวาริช  ชั้น 2 เลขที่ 88 ซ.บางนา-ตราด30  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260

13
บริษัท B.P.P. SUPPLY CO.,LTD รับสมัครงานเรือ ตำแหน่ง"A/B" ลงเรือบรรทุกน้ำมัน

1.2/0 - ต้นหน          1 ตำแหน่ง
2.3/0 - ผู้ช่วยต้นเรือ   1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. อบรมหลักสูตรต่างๆ ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าและต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษหมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
สนใจติดต่อ : คุณอัชฌวัฒน์  เซ็นพานิช   Crew Manager
Tel.  02-398-9687-90
Fax. 02-398-9881
หรือส่ง CV มาที่ : crew.dep.bpp@gmail.com
หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท บี.พี.พี ซัพพลาย จำกัด
อาคารวาริช  ชั้น 2 เลขที่ 88 ซ.บางนา-ตราด30  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260

14
บริษัท B.P.P. SUPPLY CO.,LTD รับสมัครงานเรือ ตำแหน่ง"A/B" ลงเรือบรรทุกน้ำมัน

1.A/B - นายท้าย   2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. อบรมหลักสูตรต่างๆ ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าและต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ต้องมี COP หลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
สนใจติดต่อ : คุณอัชวัฒน์  เซ็นพาณิช  Assist. Crew Manager
Tel.  02-398-9687-90
Fax. 02-398-9881
หรือส่ง CV มาที่ : crew.dep.bpp@gmail.com
หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท บี.พี.พี ซัพพลาย จำกัด
อาคารวาริช  ชั้น 2 เลขที่ 88 ซ.บางนา-ตราด30  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260

15
บริษัท B.P.P. SUPPLY CO.,LTD รับสมัครงานเรือ ตำแหน่ง"A/B, Oiler" เรือบรรทุกน้ำมัน

คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. อบรมหลักสูตรต่างๆ ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าและต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ต้องมี COP หลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
สนใจติดต่อ : คุณอัชวัฒน์  เซ็นพาณิช  Assist. Crew Manager
Tel.  02-398-9687-90
Fax. 02-398-9881
หรือส่ง CV มาที่ : crew.dep.bpp@gmail.com
หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท บี.พี.พี ซัพพลาย จำกัด
อาคารวาริช  ชั้น 2 เลขที่ 88 ซ.บางนา-ตราด30  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260

หน้า: [1] 2 3 ... 5