แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Master

หน้า: [1] 2
1
MASTER , Chief officer with experience on Crew boat  and Anchor Handling with continue record same type of vessel(Crew boat and Anchor Handling )at least 2 years services
                                                            -English competency Toeic Score 450 -550 or Above
                                                            -Capable manuever crew boat with activity Cargo transfer,Passenger   
                                                              transfer via personnel basket and boat landing
                                                            - Duration of contract 4 + 1 months
                                                             -Vessel activity work in fields around one month then call port for 30 hrs
                                                               maintenance

     A/B,Oiler  (Marlin Score  > 60 ) Experience with Offshore vessel (PSV,AHTS, CREW BOAT) or Experience on  Cargo Ship

     Please submit Only CV   to ; (ส่งเฉพาะ CV )       
                                                                          yingyod.t@uniwise.co.th
                                                                          Nida.s@uniwise.co.th
                                                                          Vipa.t@uniwise.co.th
                                                                          Kanda.r@uniwise.co.th

2

MASTER , Chief officer  มีประสบการณ์การทำงาน ในเรือ (PSV,AHTS, CREW BOAT) 
                                                            -English competency Toeic Score 450 -550 or Above
                                                            -Capable manuever crew boat with activity Cargo transfer,Passenger   
                                                              transfer via personnel basket and boat landing
                                                            - Duration of contract 4 + 1 months
                                                             -Vessel activity work in fields around one month then call port for 30 hrs
                                                               maintenance

     E/E, A/B,Oiler  (Marlin Score  > 60 ) มีประสบการณ์การทำงาน ในเรือ  (PSV,AHTS, CREW BOAT)

     Please submit CV  to ; yingyod.t@uniwise.co.th
                                     Nida.s@uniwise.co.th

3
MASTER , Chief officer with experience on Crew boat  and Anchor Handling with continue record same type of vessel(Crew boat and Anchor Handling )at least 2 years services
                                                            -English competency Toeic Score 450 -550 or Above
                                                            -Capable manuever crew boat with activity Cargo transfer,Passenger   
                                                              transfer via personnel basket and boat landing
                                                            - Duration of contract 4 + 1 months
                                                             -Vessel activity work in fields around one month then call port for 30 hrs
                                                               maintenance

     A/B,Oiler  (Marlin Score  > 60 ) Experience with Offshore vessel (PSV,AHTS, CREW BOAT)

     Please submit cv  to ; yingyod.t@uniwise.co.th
                                     Nida.s@uniwise.co.th

4
MASTER , Chief officer with experience on Crew boat  and Anchor Handling with continue record same type of vessel(Crew boat and Anchor Handling )at least 2 years services
                                                            -English competency Toeic Score 450 -550 or Above
                                                            -Capable manuever crew boat with activity Cargo transfer,Passenger   
                                                              transfer via personnel basket and boat landing
                                                            - Duration of contract 4 + 1 months
                                                             -Vessel activity work in fields around one month then call port for 30 hrs
                                                               maintenance

    A/B,Oiler  (Marlin Score  > 60 ) Experience with Offshore vessel (PSV,AHTS, CREW BOAT)

     Please submit cv  to ; yingyod.t@uniwise.co.th
                                     Nida.s@uniwise.co.th

5
MASTER , Chief officer with experience on Crew boat  and Anchor Handling with continue record same type of vessel(Crew boat and Anchor Handling )at least 2 years services
                                                            -English competency Toeic Score 450 -550 or Above
                                                            -Capable manuever crew boat with activity Cargo transfer,Passenger   
                                                              transfer via personnel basket and boat landing
                                                            - Duration of contract 4 + 1 months
                                                             -Vessel activity work in fields around one month then call port for 30 hrs
                                                               maintenance

    -   A/B,Cook (Marlin Score 60 ) Experience with Offshore or  Cargo Vessel


    Please submit cv  to ; yingyod.t@uniwise.co.th
                                   Nida.s@uniwise.co.th

6
MASTER , Chief officer with experience on Crew boat  and Anchor Handling with continue record same type of vessel(Crew boat and Anchor Handling )at least 2 years services
                                                            -English competency Toeic Score 450 -550 or Above
                                                            -Capable manuever crew boat with activity Cargo transfer,Passenger   
                                                              transfer via personnel basket and boat landing
                                                            - Duration of contract 4 + 1 months
                                                             -Vessel activity work in fields around one month then call port for 30 hrs
                                                               maintenance

    - A/B,Cook  (Marlin Score 60 ) Experience with Crew boat or  Cargo Vessel


    Please submit cv  to ; yingyod.t@uniwise.co.th
                                   Nida.s@uniwise.co.th

7
Jobs descriotion

   -Chief officer with experience on Crew boat  and Anchor Handling with continue record same type of vessel(Crew boat and Anchor Handling )at least 2 years services
                                                            -English competency Toeic Score 450 -550 or Above
                                                            -Capable manuever crew boat with activity Cargo transfer,Passenger   
                                                              transfer via personnel basket and boat landing
                                                            - Duration of contract 4 + 1 months
                                                             -Vessel activity work in fields around one month then call port for 30 hrs
                                                               maintenance

    - Chief Enginner and A/B,Oiler  (Marlin Score 60 ) Experience with Crew boat or  Cargo Vessel


    Please submit cv  to ; yingyod.t@uniwise.co.th
                                   Nida.s@uniwise.co.th

8
Jobs descriotion

   -Chief officer with experience on Crew boat  and Anchor Handling with continue record same type of vessel(Crew boat and Anchor Handling )at least 2 years services
                                                            -English competency Toeic Score 450 -550 or Above
                                                            -Capable manuever crew boat with activity Cargo transfer,Passenger   
                                                              transfer via personnel basket and boat landing
                                                            - Duration of contract 4 + 1 months
                                                             -Vessel activity work in fields around one month then call port for 30 hrs
                                                               maintenance

    - Chief Enginner Experience with Crew boat or  Cargo Vessel


    Please submit cv to ; yingyod.t@uniwise.co.th
                                   Nida.s@uniwise.co.th

9
Jobs descriotion

   -Chief officer with experience on crew boat with continue record same type of vessel(Crew boat)at least 2 years services
                                                            -English competency Toeic Score 450 or Above
                                                            -Capable manuever crew boat with activity Cargo transfer,Passenger   
                                                              transfer via personnel basket and boat landing
                                                            - Duration of contract 4 + 1 months
                                                             -Vessel activity work in fields around one month then call port for 30 hrs
                                                               maintenance

    - A/B and Olr Experience with Offshore or Crew Boat

    Please submit cv to ; yingyod.t@uniwise.co.th
                                   Nida.s@uniwise.co.th

10
                        ตำแหน่ง Crewing Officer ประจำที่สัตหีบ งานโดยทั่วไปพอสังเขป คือ ;

                              1. จัดคนลงเรือ Offshore ตำแหน่ง Rating
                              2. Ship Visit เรือตอนเรือเข้า

                             รับสุภาพบุรุษ หรือ สตรี ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานด้านคนประจำเรือ
       
                             ติดต่อ ส่ง CV มาที่ yingyod.t@uniwise.co.th

11
Jobs descriotion

   -Chief officer with experience on crew boat with continue record same type of vessel(Crew boat)at least 2 years services
                                                            -English competency Toeic Score 450 or Above
                                                            -Capable manuever crew boat with activity Cargo transfer,Passenger   
                                                              transfer via personnel basket and boat landing
                                                            - Duration of contract 4 + 1 months
                                                             -Vessel activity work in fields around one month then call port for 30 hrs
                                                               maintenance

    - A/B and Olr Experience with Offshore or Crew Boat

    Please submit cv to ; yingyod.t@uniwise.co.th
                                   Nida.s@uniwise.co.th
 

12
ต้องการคนประจำเรือ ประสบการณ์ Crew Boat และ Anchor Handling  ทำงานในอ่าวไทย

สนใจส่ง CV มาที่ - yingyod.t@uniwise.co.th
                    - nida.s@uniwise.co.th
                    - suwanna.b@uniwise.co.thหมายเหตุ ; ส่ง แต่ CV อย่างเดียว เอกสารแนบไม่ต้องส่งครับ

13
Uniwise Offshore รับสมัคร คนประจำเรือ มีประสบการณ์    ทำงานบนเรือ AHTS and Crew Boat  ในอ่าวไทย

       -Master,CO,2/o (Toeic score 550)

       -2/e,3/E,A/B,Oiler  (Marlin score 60 )

       -DPO


  ส่ง ใบสมัคร มาที่  - yingyod.t@uniwise.co.th

                     

 
                     
  (ฝ่าย คนประจำเรือ)


 Uniwise Offshore
 25 Almalink Building, 15th floor
 Soi Chitlom,Ploenchit Road
 Lumphinee,Pathumwan,Bangkok

14
  Uniwise Offshore รับสมัคร คนประจำเรือ มีประสบการณ์    ทำงานบนเรือ  Anchorhandling   ในอ่าวไทย

       - CO (Toeic score 550)

       -2/o,2/e  (Marlin score 60 )

   ส่งใบสมัครมาที่ yingyod.t@uniwise.co.th15
Uniwise Offshore รับสมัคร Crewing Officer ประจำที่ กรุงเทพ

             
             คุณสมบัติ ; - มีประสบการณ์ เป็นต้นเรือ หรือ รองต้นกล
                            - Toeic 500
                            - มีประสบการณ์ในงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

       
  ส่ง ใบสมัคร มาที่  - yingyod.t@uniwise.co.th

                       
                       
  ติดต่อ สอบถาม 02-2557062 ต่อ 119     สำนักงาน กรุงเทพ
                  กัปตัน  ยิ่งยศ ทองน่วม

                     
  (ฝ่าย คนประจำเรือ)

 Uniwise Offshore
 25 Almalink Building, 15th floor
 Soi Chitlom,Ploenchit Road
 Lumphinee,Pathumwan,Bangkok

หน้า: [1] 2