แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - VCC Intermarine Service and Tarnsport

หน้า: [1] 2 3
1
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ

ตำแหน่ง  กุีก              จำนวน   1   ตำแหน่ง

คุณสมบัติตามตำแหน่ง

ตำแหน่งนายท้าย
- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- มีใบรับรองหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ  หรือหลักสูตรด้านโภชนาการบนเรืออื่น  ที่เกี่ยวข้อง
- ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ( 4 วิชาพื้นฐาน )
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Oil Tanker, MLC, SA, DSD

สวัสดิการที่จะได้รับ
- เงินเดือนประจำ
- เงินประจำตำแหน่ง และค่าเที่ยว
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
- ประเมินขึ้นเงินเดือน และ โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลสถานประกอบการ

การปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
- ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel: 02-7598973 ต่อ 27
มือถือ  089-5314860 (คุณลูกปู) และ 063-4129574 (คุณตั้ม)  (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: hr@vcc.co.th, kunnapat@vcc.co.th,lookpoo@vcc.co.th (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

สมัครด้วยตนเองที่
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
19/269 ซอยศรีเพ็ขรการเคหะ หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์  ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (หลังโลตัสศรีนครินทร์)

สามารถติดตามเยี่ยมชมบริษัทได้ที่ Link Facebook pages : htto://www.facebook.com/pages/Vccship-fanclub/327309494020628

2
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ

ตำแหน่ง  นายท้าย               จำนวน   1   ตำแหน่ง

คุณสมบัติตามตำแหน่ง

ตำแหน่งนายท้าย
- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ถือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสองขึ้นไป หรือ Rating watch (II/4) (STCW 2010)
- ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ( 4 วิชาพื้นฐาน )
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Oil Tanker, MLC, SA, DSD

สวัสดิการที่จะได้รับ
- เงินเดือนประจำ
- เงินประจำตำแหน่ง และค่าเที่ยว
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
- ประเมินขึ้นเงินเดือน และ โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลสถานประกอบการ

การปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
- ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel: 02-7598973 ต่อ 27
มือถือ  089-5314860 (คุณลูกปู) และ 063-4129574 (คุณตั้ม)  (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: hr@vcc.co.th, kunnapat@vcc.co.th,lookpoo@vcc.co.th (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

สมัครด้วยตนเองที่
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
19/269 ซอยศรีเพ็ขรการเคหะ หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์  ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (หลังโลตัสศรีนครินทร์)

สามารถติดตามเยี่ยมชมบริษัทได้ที่ Link Facebook pages : htto://www.facebook.com/pages/Vccship-fanclub/327309494020628

3
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ

ตำแหน่ง  นายท้าย               จำนวน   1   ตำแหน่ง

คุณสมบัติตามตำแหน่ง

ตำแหน่งนายท้าย
- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ถือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสองขึ้นไป หรือ Rating watch (II/4) (STCW 2010)
- ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ( 4 วิชาพื้นฐาน )
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Oil Tanker, MLC, SA, DSD

สวัสดิการที่จะได้รับ
- เงินเดือนประจำ
- เงินประจำตำแหน่ง และค่าเที่ยว
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
- ประเมินขึ้นเงินเดือน และ โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลสถานประกอบการ

การปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
- ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel: 02-7598973 ต่อ 27
มือถือ  089-5314860 (คุณลูกปู) และ 063-4129574 (คุณตั้ม)  (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: hr@vcc.co.th, kunnapat@vcc.co.th,lookpoo@vcc.co.th (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

สมัครด้วยตนเองที่
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
19/269 ซอยศรีเพ็ขรการเคหะ หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์  ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (หลังโลตัสศรีนครินทร์)

สามารถติดตามเยี่ยมชมบริษัทได้ที่ Link Facebook pages : htto://www.facebook.com/pages/Vccship-fanclub/327309494020628

4
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ

ตำแหน่ง  นายท้าย               จำนวน   2   ตำแหน่ง
ตำแหน่ง  นายช่างน้ำมัน         จำนวน   1   ตำแหน่ง

คุณสมบัติตามตำแหน่ง

ตำแหน่งนายท้าย
- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ถือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสองขึ้นไป หรือ Rating watch (II/4) (STCW 2010)
- ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ( 4 วิชาพื้นฐาน )
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Oil Tanker, MLC, SA, DSD


ตำแหน่ง ช่างน้ำมัน
- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ ชั้นหนึ่ง หรือ หรือ Rating watch (III/4)
- ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ( 4 วิชาพื้นฐาน )
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Oil Tanker, MLC, SA, DSDสวัสดิการที่จะได้รับ
- เงินเดือนประจำ
- เงินประจำตำแหน่ง และค่าเที่ยว
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
- ประเมินขึ้นเงินเดือน และ โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลสถานประกอบการ

การปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
- ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel: 02-7598973 ต่อ 27
มือถือ  089-5314860 (คุณลูกปู) และ 063-4129574 (คุณตั้ม)  (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: hr@vcc.co.th, kunnapat@vcc.co.th,lookpoo@vcc.co.th (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

สมัครด้วยตนเองที่
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
19/269 ซอยศรีเพ็ขรการเคหะ หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์  ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (หลังโลตัสศรีนครินทร์)

สามารถติดตามเยี่ยมชมบริษัทได้ที่ Link Facebook pages : htto://www.facebook.com/pages/Vccship-fanclub/327309494020628

5
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

รับสมัครพนักงานสำนักงาน
คุณสมบัติ
   - เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
   - จบประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
   - มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน กฎหมายภาษีอากร และ การจัดทำบัญชีกิจการ BOI
   - สามารถใช้ระบบปฏิบัติงาน โปรแกรมบัญชี Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ แก้ไขปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ
   - พร้อมทำงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามข้อตกลง

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานด้านการบัญชี และการเงิน ส่วนสำนักงาน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel: 02-7598973 ต่อ 27
มือถือ  089-5314860 (คุณลูกปู) และ 063-4129574 (คุณตั้ม)  (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: hr@vcc.co.th, kunnapat@vcc.co.th,lookpoo@vcc.co.th (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

สมัครด้วยตนเองที่
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
19/269 ซอยศรีเพ็ขรการเคหะ หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์  ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (หลังโลตัสศรีนครินทร์)

สามารถติดตามเยี่ยมชมบริษัทได้ที่ Link facebook pages : htto://www.facebook.com/pages/Vccship-fanclub/327309494020628

6
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ
ตำแหน่ง  รองต้นกล             จำนวน    1   ตำแหน่ง
ตำแหน่ง  นายช่างกลที่ 4       จำนวน   1   ตำแหน่ง
ตำแหน่ง  นายท้าย               จำนวน   2   ตำแหน่ง

คุณสมบัติตามตำแหน่ง

ตำแหน่ง 2/E
- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป   
- ถือประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า
- หรือคนใช้เครื่องจักรกลชั้นหนึ่งพิเศษ ชำนาญงานพิเศษ
- ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด (4 วิชาพื้นฐาน )
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Advance Oil Tanker, MLC, SA, DSD

ตำแหน่ง 4/E
- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ ชั้นหนึ่ง พิเศษ หรือ นายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า
- ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ( 4 วิชาพื้นฐาน )
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Advance Oil Tanker, MLC, SA, DSD

ตำแหน่งนายท้าย
- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- นายท้าย    ถือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสองขึ้นไป หรือ Rating watch (II/4) (STCW 2010)
- ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่กรมเจ้าท่าบังคับ
- มีประสบการณ์บนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และเสียสละในกาทำงาน

สวัสดิการที่จะได้รับ
- เงินเดือนประจำ
- เงินประจำตำแหน่ง และค่าเที่ยว
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
- ประเมินขึ้นเงินเดือน และ โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลสถานประกอบการ

การปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
- ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel: 02-7598973 ต่อ 27
มือถือ  089-5314860 (คุณลูกปู) และ 063-4129574 (คุณตั้ม)  (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: hr@vcc.co.th, kunnapat@vcc.co.th,lookpoo@vcc.co.th (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

สมัครด้วยตนเองที่
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
19/269 ซอยศรีเพ็ขรการเคหะ หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์  ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (หลังโลตัสศรีนครินทร์)

สามารถติดตามเยี่ยมชมบริษัทได้ที่ Link facebook pages : htto://www.facebook.com/pages/Vccship-fanclub/327309494020628

7
รับสมัครงานทางเรือ / ด่วน
« เมื่อ: ม.ค. 05, 21, 09:57:48 AM »
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ
ตำแหน่ง  รองต้นกล             จำนวน    1   ตำแหน่ง
ตำแหน่ง  นายช่างกลที่ 4       จำนวน   1   ตำแหน่ง
ตำแหน่ง  นายท้าย               จำนวน   2   ตำแหน่ง

คุณสมบัติตามตำแหน่ง

ตำแหน่ง 2/E
- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป   
- ถือประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า
- หรือคนใช้เครื่องจักรกลชั้นหนึ่งพิเศษ ชำนาญงานพิเศษ
- ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด (4 วิชาพื้นฐาน )
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Advance Oil Tanker, MLC, SA, DSD

ตำแหน่ง 4/E
- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ ชั้นหนึ่ง พิเศษ หรือ นายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า
- ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ( 4 วิชาพื้นฐาน )
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Advance Oil Tanker, MLC, SA, DSD

ตำแหน่งนายท้าย
- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- นายท้าย    ถือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสองขึ้นไป หรือ Rating watch (II/4) (STCW 2010)
- ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่กรมเจ้าท่าบังคับ
- มีประสบการณ์บนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และเสียสละในกาทำงาน

สวัสดิการที่จะได้รับ
- เงินเดือนประจำ
- เงินประจำตำแหน่ง และค่าเที่ยว
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
- ประเมินขึ้นเงินเดือน และ โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลสถานประกอบการ

การปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
- ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel: 02-7598973 ต่อ 27
มือถือ  089-5314860 (คุณลูกปู) และ 063-4129574 (คุณตั้ม)  (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: hr@vcc.co.th, kunnapat@vcc.co.th,lookpoo@vcc.co.th (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

สมัครด้วยตนเองที่
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
19/269 ซอยศรีเพ็ขรการเคหะ หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์  ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (หลังโลตัสศรีนครินทร์)

สามารถติดตามเยี่ยมชมบริษัทได้ที่ Link facebook pages : htto://www.facebook.com/pages/Vccship-fanclub/327309494020628
แก้ไขข้อความ
แก้ไขข้อความ

8
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ
ตำแหน่ง  นายท้าย        จำนวน   2   ตำแหน่ง
ตำแหน่ง  ช่างน้ำมัน       จำนวน   1   ตำแหน่ง

คุณสมบัติตามตำแหน่ง

- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- นายท้าย    ถือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสองขึ้นไป หรือ Rating watch (II/4) (STCW 2010)
- ช่างน้ำมัน  ถือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งขึ้นไป หรือ Rating Engine   (III/4) (STCW 2010)
- ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่กรมเจ้าท่าบังคับ
- มีประสบการณ์บนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และเสียสละในกาทำงาน

สวัสดิการที่จะได้รับ

- เงินเดือนประจำ
- เงินประจำตำแหน่ง และค่าเที่ยว
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
- ประเมินขึ้นเงินเดือน และ โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลสถานประกอบการ

การปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
- ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel: 02-7598973 ต่อ 27
มือถือ  089-5314860 (คุณลูกปู) และ 063-4129574 (คุณตั้ม)  (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: hr@vcc.co.th, kunnapat@vcc.co.th,lookpoo@vcc.co.th (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

สมัครด้วยตนเองที่
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
19/269 ซอยศรีเพ็ขรการเคหะ หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์  ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (หลังโลตัสศรีนครินทร์)

สามารถติดตามเยี่ยมชมบริษัทได้ที่ Link facebook pages : htto://www.facebook.com/pages/Vccship-fanclub/327309494020628
แก้ไขข้อความ

9
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ
ตำแหน่ง  3/O,2/O    จำนวน   1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติตามตำแหน่ง
- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ถือประกาศนีบัตรนายเรือเดินภายในประเทศ ขนาด 250 ตันกรอส หรือมากกว่า
หรือ ประกาศนีบัตรนายปประจำเรือฝ่ายเดินเรืออของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า
- มีใบอนุญาต ROC หรือ GOC ที่ออกโดย กสทช. จะได้รับการพิจารณาทันที
- ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่กรมเจ้าท่าบังคับ
- มีประสบการณ์บนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และเสียสละในกาทำงาน

สวัสดิการที่จะได้รับ

- เงินเดือนประจำ
- เงินประจำตำแหน่ง และค่าเที่ยว
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
- ประเมินขึ้นเงินเดือน และ โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลสถานประกอบการ

การปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
- ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel: 02-7598973 ต่อ 27
มือถือ  089-5314860 (คุณลูกปู) และ 063-4129574 (คุณตั้ม)  (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: kunnapat.vcc@gmail.com,lookpoo.vcc@gmail.com (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

สมัครด้วยตนเองที่
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
19/269 ซอยศรีเพ็ขรการเคหะ หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์  ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (หลังโลตัสศรีนครินทร์)

สามารถติดตามเยี่ยมชมบริษัทได้ที่ Link facebook pages : htto://www.facebook.com/pages/Vccship-fanclub/327309494020628
แก้ไขข้อความ

10
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ
ตำแหน่ง  นายท้าย       จำนวน   1  ตำแหน่ง
ตำแหน่ง  ช่างน้ำมัน      จำนวน  1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติตามตำแหน่ง
- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- นายท้าย    ถือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสองขึ้นไป หรือ Rating watch (II/4) (STCW 2010)
- ช่างน้ำมัน  ถือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งขึ้นไป หรือ Rating Eengine   (III/4) (STCW 2010)
- ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่กรมเจ้าท่าบังคับ
- มีประสบการณ์บนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และเสียสละในกาทำงาน

สวัสดิการที่จะได้รับ

- เงินเดือนประจำ
- เงินประจำตำแหน่ง และค่าเที่ยว
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
- ประเมินขึ้นเงินเดือน และ โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลสถานประกอบการ

การปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
- ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel: 02-7598973 ต่อ 27
มือถือ  089-5314860 (คุณลูกปู) และ 063-4129574 (คุณตั้ม)  (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: kunnapat.vcc@gmail.com,lookpoo.vcc@gmail.com (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

สมัครด้วยตนเองที่
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
19/269 ซอยศรีเพ็ขรการเคหะ หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์  ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (หลังโลตัสศรีนครินทร์)

สามารถติดตามเยี่ยมชมบริษัทได้ที่ Link facebook pages : htto://www.facebook.com/pages/Vccship-fanclub/327309494020628
แก้ไขข้อความ

11
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ

ตำแหน่ง  ช่างน้ำมัน      จำนวน  1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติตามตำแหน่ง
- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ถือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งขึ้นไป หรือ Rating Eengine (III/4) (STCW 2010)
- ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่กรมเจ้าท่าบังคับ
- มีประสบการณ์บนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และเสียสละในกาทำงาน

สวัสดิการที่จะได้รับ

- เงินเดือนประจำ
- เงินประจำตำแหน่ง และค่าเที่ยว
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
- ประเมินขึ้นเงินเดือน และ โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลสถานประกอบการ

การปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
- ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel: 02-7598973 ต่อ 27
มือถือ  089-5314860 (คุณลูกปู) และ 063-4129574 (คุณตั้ม)  (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: kunnapat.vcc@gmail.com,lookpoo.vcc@gmail.com (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

สมัครด้วยตนเองที่
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
19/269 ซอยศรีเพ็ขรการเคหะ หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์  ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (หลังโลตัสศรีนครินทร์)

สามารถติดตามเยี่ยมชมบริษัทได้ที่ Link facebook pages : htto://www.facebook.com/pages/Vccship-fanclub/327309494020628
แก้ไขข้อความ

12
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ

ตำแหน่ง  นายท้าย      จำนวน  1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติตามตำแหน่ง
- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ถือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสองขึ้นไป หรือ Rating watch (III/4) (STCW 2010)
- ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่กรมเจ้าท่าบังคับ
- มีประสบการณ์บนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และเสียสละในกาทำงาน

สวัสดิการที่จะได้รับ

- เงินเดือนประจำ 
- เงินประจำตำแหน่ง และค่าเที่ยว
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
- ประเมินขึ้นเงินเดือน และ โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลสถานประกอบการ

การปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
- ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel: 02-7598973 ต่อ 27
มือถือ  089-5314860 (คุณลูกปู) และ 063-4129574 (คุณตั้ม)  (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: kunnapat.vcc@gmail.com,lookpoo.vcc@gmail.com (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

สมัครด้วยตนเองที่
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
19/269 ซอยศรีเพ็ขรการเคหะ หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์  ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (หลังโลตัสศรีนครินทร์)

สามารถติดตามเยี่ยมชมบริษัทได้ที่ Link facebook pages : htto://www.facebook.com/pages/Vccship-fanclub/327309494020628
แก้ไขข้อความ

13
รับสมัครพนักงานสำนักงาน

ตำแหน่งพนักงานจัดซื้อ ประจำสำนักงาน

คุณสมบัติ

-เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
-มีวุฒิการศีกษาระดับปรกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในสายงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
-มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่เรือขนส่งน้ำมันทางทะเล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
-มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Microsoft Office เป็นอย่างดี
สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel: 02-7598973 ต่อ 27
มือถือ   063-4129574 คุณตั้ม (Assist.HRM) 089-5314860 คุณลูกปู (HRM.)  (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: kunnapat@vcc.co.th,lookpoo@vcc.co.th (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

สมัครด้วยตนเองที่
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
19/269 ซอยศรีเพ็ขรการเคหะ หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์  ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (หลังโลตัสศรีนครินทร์)

สามารถติดตามเยี่ยมชมบริษัทได้ที่ Link facebook pages : htto://www.facebook.com/pages/Vccship-fanclub/327309494020628

14
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ

ตำแหน่ง  ช่างน้ำมัน       จำนวน  1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติตามตำแหน่ง

ช่างน้ำมัน
- ถือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือ Rating forming part of engineering watch (III/4)
- ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่กรมเจ้าท่าบังคับ

สวัสดิการที่จะได้รับ

- เงินเดือนประจำ  (ผ่านการทดลองงาน 90 วัน จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ)
- เงินประจำตำแหน่ง และค่าเที่ยว
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
- ประเมินขึ้นเงินเดือน และ โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลสถานประกอบการ

การปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานบนเรือบรรทุกน้ำมัน (เรือภายในประเทศ)
- ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel: 02-7598973 ต่อ 27
มือถือ  089-5314860 (คุณลูกปู) และ 063-4129574 (คุณตั้ม)  (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: kunnapat.vcc@gmail.com,lookpoo.vcc@gmail.com (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

สมัครด้วยตนเองที่
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
19/269 ซอยศรีเพ็ขรการเคหะ หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์  ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (หลังโลตัสศรีนครินทร์)

สามารถติดตามเยี่ยมชมบริษัทได้ที่ Link facebook pages : htto://www.facebook.com/pages/Vccship-fanclub/327309494020628

15
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ

ตำแหน่ง  กุ๊ก          จำนวน  1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติตามตำแหน่ง

กุ๊ก
- มี CERTIFICATE OF PROFICIENCY BOP,BSP,DSP
- ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า
- หากผ่านการอบรม สาขา การจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการที่จะได้รับ

- เงินเดือนประจำ  (ผ่านการทดลองงาน 90 วัน จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ)
- เงินประจำตำแหน่ง และค่าเที่ยว
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
- ประเมินขึ้นเงินเดือน และ โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลสถานประกอบการ

การปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานบนเรือบรรทุกน้ำมัน (เรือภายในประเทศ)
- ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel: 02-7598973 ต่อ 27 
มือถือ  089-5314860 (คุณลูกปู) และ 063-4129574 (คุณตั้ม)  (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: kunnapat.vcc@gmail.com,lookpoo.vcc@gmail.com (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

สมัครด้วยตนเองที่
บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
19/269 ซอยศรีเพ็ขรการเคหะ หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์  ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (หลังโลตัสศรีนครินทร์)

สามารถติดตามเยี่ยมชมบริษัทได้ที่ Link facebook pages : htto://www.facebook.com/pages/Vccship-fanclub/327309494020628

หน้า: [1] 2 3