แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ACS CENTER

หน้า: [1] 2
1
:D :D บริษัท A C S MARINE  CO., LTD  รับสมัครคนประจำเรือ ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ''ภายในประเทศ''   ;D ;D       
 
1.2/O       -  ต้นหน                  1      ตำแหน่ง
2.B/S       -  สรั่งปากเรือ            1      ตำแหน่ง
3.A/B       -  นายท้าย               2      ตำแหน่ง
4.F/T       -  สรั่งกล                 1      ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. ((((ลูกเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ((((นายประจำเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน


สนใจติดต่อ : คุณอังศุมาลิน หวังดี   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel.  02-981-1995 , 090-907-3797
Fax. 02-981-1995
หรือส่ง CV มาที่ : ACS_MARINECENTER@hotmail.com

*****************หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท เอ ซี เอส มารีน จำกัด*****************
                   489 ถ. ประชาอุทิศ  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  10210

2
:D :D บริษัท A C S MARINE  CO., LTD  รับสมัครคนประจำเรือ ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ''ภายในประเทศ''   ;D ;D       
 
1.A/B       -  นายท้าย               5      ตำแหน่ง
2.2/E       -  รองต้นกล              1      ตำแหน่ง
3.COOK   -  สหโภชน์                1      ตำแหน่ง
4.Oiler     -  ช่างน้ำมัน              2      ตำแหน่งคุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. ((((ลูกเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ((((นายประจำเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน


สนใจติดต่อ : คุณอังศุมาลิน หวังดี   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel.  02-981-1995 , 090-907-3797
Fax. 02-981-1995
หรือส่ง CV มาที่ : ACS_MARINECENTER@hotmail.com

*****************หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท เอ ซี เอส มารีน จำกัด*****************
                   489 ถ. ประชาอุทิศ  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  10210

3
 :D :D บริษัท A C S MARINE  CO., LTD  รับสมัครคนประจำเรือ ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ''ภายในประเทศ''   ;D ;D       
 
1.A/B       -  นายท้าย               2      ตำแหน่ง
2.3/O       -  ผู้ช่วยต้นเรือ           1      ตำแหน่ง
3.4/E       -  นายช่างกล4           1      ตำแหน่ง
4.Oiler     -  ช่างน้ำมัน              4      ตำแหน่งคุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. ((((ลูกเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ((((นายประจำเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน


สนใจติดต่อ : คุณอังศุมาลิน หวังดี   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel.  02-981-1995 , 090-907-3797
Fax. 02-981-1995
หรือส่ง CV มาที่ : ACS_MARINECENTER@hotmail.com

*****************หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท เอ ซี เอส มารีน จำกัด*****************
                   489 ถ. ประชาอุทิศ  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  10210

4
 :D :D บริษัท A C S MARINE  CO., LTD  รับสมัครคนประจำเรือ ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ''ภายในประเทศ''   ;D ;D       
 
1.2/O       -  ต้นหน                  1      ตำแหน่ง
2.A/B       -  นายท้าย               3      ตำแหน่ง
3.3/O       -  ผู้ช่วยต้นเรือ           1      ตำแหน่ง
4.Oiler     -  ช่างน้ำมัน              3      ตำแหน่งคุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. ((((ลูกเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ((((นายประจำเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน


สนใจติดต่อ : คุณอังศุมาลิน หวังดี   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel.  02-981-1995 , 090-907-3797
Fax. 02-981-1995
หรือส่ง CV มาที่ : ACS_MARINECENTER@hotmail.com

*****************หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท เอ ซี เอส มารีน จำกัด*****************


5
 :D :D บริษัท A C S MARINE  CO., LTD  รับสมัครคนประจำเรือ ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ''ภายในประเทศ''   ;D ;D       
 
1.A/B       -  นายท้าย               5      ตำแหน่ง
2.3/O       -  ผู้ช่วยต้นเรือ           1      ตำแหน่ง
3.Oiler     -  ช่างน้ำมัน              4      ตำแหน่งคุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. ((((ลูกเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ((((นายประจำเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน


สนใจติดต่อ : คุณอังศุมาลิน หวังดี   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel.  02-981-1995 , 090-907-3797
Fax. 02-981-1995
หรือส่ง CV มาที่ : ACS_MARINECENTER@hotmail.com

*****************หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท เอ ซี เอส มารีน จำกัด*****************
                   489 ถ. ประชาอุทิศ  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  10210

6
 :D :D บริษัท A C S MARINE  CO., LTD  รับสมัครคนประจำเรือ ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ''ภายในประเทศ''   ;D ;D       
 
1.2/O       -  ต้นหน                 1      ตำแหน่ง
2.A/B       -  นายท้าย               3      ตำแหน่ง
3.3/O       -  ผู้ช่วยต้นเรือ           1      ตำแหน่ง
4.Oiler     -  ช่างน้ำมัน              3      ตำแหน่งคุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. ((((ลูกเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ((((นายประจำเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน


สนใจติดต่อ : คุณอังศุมาลิน หวังดี   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel.  02-981-1995 , 090-907-3797
Fax. 02-981-1995
หรือส่ง CV มาที่ : ACS_MARINECENTER@hotmail.com

*****************หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท เอ ซี เอส มารีน จำกัด*****************
                   489 ถ. ประชาอุทิศ  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  10210


7
 :D :D บริษัท A C S MARINE  CO., LTD  รับสมัครคนประจำเรือ ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ''ภายในประเทศ''   ;D ;D       
 
1.B/S       -   สรั่งปากเรือ           1      ตำแหน่ง
2.A/B       -  นายท้าย               2      ตำแหน่ง
3.3/O       -  ผู้ช่วยต้นเรือ           1      ตำแหน่งคุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. ((((ลูกเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ((((นายประจำเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน


สนใจติดต่อ : คุณอังศุมาลิน หวังดี   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel.  02-981-1995 , 090-907-3797
Fax. 02-981-1995
หรือส่ง CV มาที่ : ACS_MARINECENTER@hotmail.com

*****************หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท เอ ซี เอส มารีน จำกัด*****************
                   489 ถ. ประชาอุทิศ  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  10210

8
  :D :D บริษัท A C S MARINE  CO., LTD  รับสมัครคนประจำเรือ ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ''ภายในประเทศ''   ;D ;D       
 
1.B/S       -   สรั่งปากเรือ           2      ตำแหน่ง
2.A/B       -  นายท้าย               1      ตำแหน่ง
3.Oiler      -  ช่างน้ำมัน             2      ตำแหน่งคุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. ((((ลูกเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ((((นายประจำเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

9
  :D :D บริษัท A C S MARINE  CO., LTD  รับสมัครคนประจำเรือ ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ''ภายในประเทศ''   ;D ;D       
 
1.Oiler      -  ช่างน้ำมัน             2      ตำแหน่งคุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. ((((ลูกเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ((((นายประจำเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


หมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
สนใจติดต่อ : คุณอังศุมาลิน หวังดี   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel.  02-981-1995 , 090-907-3797
Fax. 02-981-1995
หรือส่ง CV มาที่ : ACS_MARINECENTER@hotmail.com

*****************หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท เอ ซี เอส มารีน จำกัด*****************
                   489 ถ. ประชาอุทิศ  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  10210

10
  :D :D บริษัท A C S MARINE  CO., LTD  รับสมัครคนประจำเรือ ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ''ภายในประเทศ''   ;D ;D       
 
1.2/O      -  ต้นหน             2      ตำแหน่ง
2.3/O      -  ผู้ช่วยต้นเรือ      2      ตำแหน่ง
3.A/B      -  นายท้าย          1      ตำแหน่ง
3.F/T      -  สรั่งกล             1      ตำแหน่งคุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. ((((ลูกเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ((((นายประจำเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


หมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
สนใจติดต่อ : คุณอังศุมาลิน หวังดี   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel.  02-981-1995 , 090-907-3797
Fax. 02-981-1995
หรือส่ง CV มาที่ : ACS_MARINECENTER@hotmail.com

*****************หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท เอ ซี เอส มารีน จำกัด*****************
                   489 ถ. ประชาอุทิศ  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  10210

11
  :D :D บริษัท A C S MARINE  CO., LTD  รับสมัครคนประจำเรือ ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ''ภายในประเทศ''   ;D ;D       
 
1.2/O      -  ต้นหน            1      ตำแหน่ง
2.A/B      -  นายท้าย          5      ตำแหน่งคุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. ((((ลูกเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ((((นายประจำเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. ((((รับเชือก)))) รับ วุฒิ ม.3 และ ปวช. ขึ้นไป

หมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
สนใจติดต่อ : คุณอังศุมาลิน หวังดี   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel.  02-981-1995 , 090-907-3797
Fax. 02-981-1995
หรือส่ง CV มาที่ : ACS_MARINECENTER@hotmail.com

12
  :D :D บริษัท A C S MARINE  CO., LTD  รับสมัครคนประจำเรือ ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ''ภายในประเทศ''   ;D ;D       
 
1.Master  -  นายเรือ           1     ตำแหน่ง
2.2/O      -  ต้นหน             1      ตำแหน่ง
3.3/O      -  ผู้ช่วยต้นเรือ      1      ตำแหน่ง
4.A/B      -  นายท้าย          2      ตำแหน่งคุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. ((((ลูกเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ((((นายประจำเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. ((((รับเชือก)))) รับ วุฒิ ม.3 และ ปวช. ขึ้นไป

หมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
สนใจติดต่อ : คุณอังศุมาลิน หวังดี   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel.  02-981-1995 , 090-907-3797
Fax. 02-981-1995
หรือส่ง CV มาที่ : ACS_MARINECENTER@hotmail.com

*****************หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท เอ ซี เอส มารีน จำกัด*****************
                   489 ถ. ประชาอุทิศ  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  10210

13
  :D :D บริษัท A C S MARINE  CO., LTD  รับสมัครคนประจำเรือ ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ''ภายในประเทศ''   ;D ;D       
 
1.Master  -  นายเรือ           1     ตำแหน่ง
2.C/O      -  ต้นเรือ            1      ตำแหน่ง
3.3/O      -  ผู้ช่วยต้นเรือ      1      ตำแหน่ง
4.A/B      -  นายท้าย          1      ตำแหน่ง
5.F/T      -  สรั่งกล            1      ตำแหน่ง


คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. ((((ลูกเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ((((นายประจำเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. ((((รับเชือก)))) รับ วุฒิ ม.3 และ ปวช. ขึ้นไป

หมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
สนใจติดต่อ : คุณอังศุมาลิน หวังดี   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel.  02-981-1995 , 090-907-3797
Fax. 02-981-1995
หรือส่ง CV มาที่ : ACS_MARINECENTER@hotmail.com

*****************หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท เอ ซี เอส มารีน จำกัด*****************
                   489 ถ. ประชาอุทิศ  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  10210

14
  :D :D บริษัท A C S MARINE  CO., LTD  รับสมัครคนประจำเรือ ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ''ภายในประเทศ''   ;D ;D       
 
1.Able seaman  -  นายท้าย          3      ตำแหน่ง
2.Cook - สหโภชน์                       1      ตำแหน่งคุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. ((((ลูกเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ((((นายประจำเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. ((((รับเชือก)))) รับ วุฒิ ม.3 และ ปวช. ขึ้นไป

หมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
สนใจติดต่อ : คุณอังศุมาลิน หวังดี   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel.  02-981-1995
Fax. 02-981-1995
หรือส่ง CV มาที่ : ACS_MARINECENTER@hotmail.com

*****************หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท เอ ซี เอส มารีน จำกัด*****************
                   489 ถ. ประชาอุทิศ  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  10210

15
   :D :D บริษัท A C S MARINE  CO., LTD  รับสมัครคนประจำเรือ ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ''ภายในประเทศ''   ;D ;D       
 
1.Third Officer  - ผช.ต้นเรือ         1       ตำแหน่ง
2.Able seaman  -  นายท้าย          1      ตำแหน่ง
3.Oiler - ช่างน้ำมัน                      1      ตำแหน่ง
4.Cook - สหโภชน์                      1       ตำแหน่งคุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ(STCW 2010) หรือ ถือ ปก. ปี32
2. ((((ลูกเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร BASIC  OIL  AND CHEMICAL TANKER
3. ((((นายประจำเรือ))))อบรมหลักสูตรต่างๆ **ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า**และต้องมีหลักสูตร ADVANCE  OIL  AND CHEMICAL TANKER
4. ถ้ามีประสบการณ์เรือ Oil Tanker จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. ((((รับเชือก)))) รับ วุฒิ ม.3 และ ปวช. ขึ้นไป

หมายเหตุ: เป็นพนักงานประจำ ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
สนใจติดต่อ : คุณอังศุมาลิน หวังดี   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel.  02-981-1995
Fax. 02-981-1995
หรือส่ง CV มาที่ : ACS_MARINECENTER@hotmail.com

*****************หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ : บริษัท เอ ซี เอส มารีน จำกัด*****************
                   489 ถ. ประชาอุทิศ  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  10210
แก้ไขข้อความ

หน้า: [1] 2