ส่งหัวข้อ "ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ...เส้นทางสู่อาชีพ "กัปตันเรือ" - Springnews" ถึงเพื่อน