ส่งหัวข้อ "Blender v2.67b โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ + Animation 3 มิติ ใช้ทำภาพเคลื่อนไหว" ถึงเพื่อน