ส่งหัวข้อ "ต้องการรับสมัคร ช่างน้ำมันลงเรือทักเล็ก ด่วน!!!!!!!!(วิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยา)" ถึงเพื่อน