ส่งหัวข้อ "บริษัท ร็อค ซี มารีไทม์ รับสมัครลูก ส่งเรือไปบังคลาเทศ" ถึงเพื่อน