ส่งหัวข้อ "บริษัท หะรินสุตขนส่ง จำกัด เปิดรับสมัครคนประจำเรือหลายอัตรา ด่วนๆๆ" ถึงเพื่อน