ส่งหัวข้อ "บริษัท เจตธนาธิป ปิโตรเลียม จำกัด เปิดรับสมัครคนประจำเรือ (ด่วน)" ถึงเพื่อน