ส่งหัวข้อ "จะเริ้มต้นทำงานทางเรือต้องทำอย่างไรบ้างครับ" ถึงเพื่อน