ส่งหัวข้อ "บริษัท พีพี โกลบัล ลายน์ จำกัด รับสมัคร ช่างน้ำมัน(oiller) ด่วน!!!" ถึงเพื่อน