ส่งหัวข้อ " รับสมัครงานทางเรือ / PIL (ตู้คอนเทนเนอร์) รับสมัครคนประจำเรือหลายตำแหน่ง" ถึงเพื่อน