ส่งหัวข้อ "Kaizen Ship เปิดรับสมัคร Messman 1 อัตรา ด่วนค่ะ" ถึงเพื่อน