ส่งหัวข้อ "บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด รับสมัครตำแหน่ง ลูกเรือ ด่วน!!!" ถึงเพื่อน