ส่งหัวข้อ "Kaizen Ship เปิดรับสมัคร Cook and Bosun 1 อัตรา ด่วนค่ะ" ถึงเพื่อน