ส่งหัวข้อ "บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด รับสมัครตำแหน่ง นายท้ายและช่างน้ำมัน (20-1-63)" ถึงเพื่อน