ส่งหัวข้อ "บจก.จัดหางาน บีเอสซี แมนเนจเม้นท์ รับสมัครงานเรือ " ถึงเพื่อน