ส่งหัวข้อ "PIL (ตู้คอนเทนเนอร์) รับสมัครคนประจำเรือหลายตำแหน่ง" ถึงเพื่อน