ส่งหัวข้อ "*ปิดรับสมัคร* รับสมัครงานตำแหน่ง Vessel Operation Agent (์Ngow Hock Company)" ถึงเพื่อน