ส่งหัวข้อ "บจก.จัดหางาน บีเอสซี แมนเนจเม้นท์ รับสมัครงานเรือน้ำมัน " ถึงเพื่อน